Volkswagen Poland

Den senaste generationen av brandskydd

Om projektet

Det tog Volkswagen mindre än två år att bygga Europas mest moderna bilfabrik i Września. Drygt 800 miljoner euro investerades i detta, mer än någon annan tidigare utlandsinvestering i Polen. Upp till 3 500 arbetare sysselsattes på byggplatsen – bland dessa specialister från Schrack Seconet som utrustade fabriken med toppmoderna brandlarmanläggningar. Volkswagen beslöt sig återigen för ett samarbete med en beprövad partner, då alla andra produktionsanläggningar i Polen var utrustade med brandlarmsystem från Schrack Seconet.

Vår lösning

Brandskydd för samtliga fabriker Sedan början på 1993 har Volkswagen byggt upp omfattande produktionskapacitet kring en befintlig fabriksanläggning i Poznań. Det finns goda skäl till att valet alltid har fallit på Schrack Seconet när det ska väljas brandlarmanläggning: ”Våra brandlarmsystem har visat sig vara tekniskt ansvariga och tillförlitliga vid långvarig användning. För Volkswagen var följande också viktigt: Med vårt lokala nätverk av tekniska specialister, konstruktörer och säkerhetsexperter kan vi säkerställa en erfaren implementering och kontinuerlig support”, förtydligar Grzegorz Cwiek, chef på Schrack Seconet Polen.

Den färdiga anläggningen byggdes bokstavligen på det gröna fältet och är 220 hektar stor, vilket motsvarar 300 fotbollsplaner. Med full kapacitet kan upp till 100 000 bilar tillverkas per år och Volkswagen producerar här nu den nya generationens Crafter, som nyligen utsågs till International Van of the Year och kan erbjudas med Formel 1-teknik.

Mångfaldiga detektionstekniker För det tekniska brandskyddet gällde det att beakta de särskilda kraven för de sju produktionshallarna och de många andra byggnaderna: Fabriksbyggnaden är mer än elva meter hög. Efter en ingående kontroll visade sig specialdetektorn ASD 535 från Schrack Seconet vara den ideala lösningen och totalt 300 system installerades. De överensstämmer med Polens specifika riktlinjer för vidsträckta byggnadskomplex med högt i tak, är ytterst tillförlitliga under pågående drift och underlättar underhåll och service. Dessutom gjorde ASD 535 att avbrotten i produktionsprocessen minimerades tack vare den detektorernas höga precision. Grzegorz Cwiek förklarar: ”ASD 535 kan detektera en brand redan i ett tidigt skede, vilket möjliggör omgående brandbekämpning. Produktionen avbryts därmed bara en kort stund och kan snabbt återupptas igen.“

Ett av Polens största nätverk
I kontorsområdet gällde det att uppfylla andra krav och dessa byggnader övervakas med multidetektorn MTD 533X. För EX-zoner, till exempel bränslelagret, vidtas särskilda försiktighetsåtgärder i enlighet med ATEX-standarder. Zenerbarriärer används för att skydda mot explosioner och branddetektorerna mot flygande gnistor. Branddetektorn är länkad till totalt 22 brandlarmcentraler av typen Integral IP, som är sammankopplade med varandra via en fiberoptisk linje. Alla komponenter presenteras visuellt och styrs via två Secolog-kontrollcenter. ”Därmed har vi förverkligat en ytterst avancerad installation i Września. Tillsammans med de andra produktionsanläggningarna i Posen förfogar Volkswagen nu över en av de största nätverksuppbyggda brandlarmanläggningarna i Polen”, framhäver Grzegorz Cwiek.

Volkswagen Poland
Polen
Industri
Kund: Volkswagen

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV