Securwatch
Trygghetssystem för inom- och utomhus
Vårt system erbjuder sedan sjutton år tillbaka tillförlitligt skydd för patienter och personal inom hälso- och sjukvård för största möjliga livskvalitet, oberoende och rörelsefrihet.
Mobil samtalslösning för patienter, hyresgäster och vårdpersonal
Trygghetssystem med desorienteringsskydd
Individuella lösningar för alla tillämpningar

Trygghetssystem

Ökad livskvalitet och rörelsefrihet för patienter och hyresgäster

Vårt Real-Time-Locating-System (RTLS) Securwatch är en beprövad teknik fokuserad på människor som sätter en ny säkerhets- och kommunikationsstandard på hälso- och sjukvårdsområdet. Det spelar ingen roll om det används på sjukhus, ålderdoms- eller vårdhem, psykiatriska institutioner, inom geriatrik och rehabilitering eller på vård- och omsorgsboenden såväl som för människor med särskilda behov – Securwatch säkerställer en högre livskvalitet och större rörelsefrihet för patienter och hyresgäster, samtidigt som det avlastar och stöder vårdpersonalen i alla möjliga användningsfall

Mobilitet
Maximal rörelsefrihet med säkerhet inom räckhåll
Felsäkert
Tillförlitligt skydd för patienter, hyresgäster och vårdpersonal
Användarorienterat
Individuellt anpassningbart efter aktuella behov och tillämpningar
Securwatch - RTLS Securwatch

Securwatch

Vårt trygghetssystem erbjuder fördelar för alla: patienter, hyresgäster, vårdpersonal och hälsoinstitutioner. Det skyddar och avlastar genom innovativ teknik och intuitiva, mobila tillämpningar. I alla möjliga användningsfall. 

 • Större livsrum och ökad rörelsefrihet
 • Snabb och målinriktad information 
 • Hög skalbarhet
Mobilt samtalssystem
Personalnödsamtal
Rymningsskydd
Exakt positionsbestämning
Läs mer
Maurice Quail
Managing Director | Synergy Medical Systems (Irland)
Den dagliga vården förändras på såväl sjukhus som vård- och omsorgsboenden. För att överleva måste hälsoinstitutioner anpassa sig efter de stigande patientbehoven och lösa prekära situationer på ett professionellt sätt. Securwatch erbjuder maximal säkerhet med bästa möjliga mobilitet och bidrar dessutom till varje inrättnings framtida hälsa.
Lär känna oss personligen
Från människa till människa för skydd av människor och egendom. Hos oss kan du vänta dig internationell erfarenhet, mångårig expertis som innovationsledare och talrika, enastående lösningar.

Mer information

Användning av Securwatch

Patientsamtal

Säkerställer säkerhet inom räckhåll för patienter och hyresgäster såväl som ökad självständighet överallt på anläggningens område. Med hjälp av en transponder kan mobila hjälp- och servicesamtal förmedlas till vårdpersonalen.

 • Ökad rörelsefrihet för patienter och hyresgäster
 • Snabbt, målinriktat stöd genom positionsbestämning
Patientsamtal
Patientsamtal
Patientsamtal

Säkerställer säkerhet inom räckhåll för patienter och hyresgäster såväl som ökad självständighet överallt på anläggningens område. Med hjälp av en transponder kan mobila hjälp- och servicesamtal förmedlas till vårdpersonalen.

 • Ökad rörelsefrihet för patienter och hyresgäster
 • Snabbt, målinriktat stöd genom positionsbestämning

Assistanssamtal

Om en patient eller hyresgäst ramlar eller i alla situationer där en medarbetare känner sig osäker kan man begära hjälp med en transponder.

 • Hjälp inom räckhåll överallt på anläggningen
 • Snabbt och målinriktat stöd 
Assistanssamtal
Assistanssamtal
Assistanssamtal

Om en patient eller hyresgäst ramlar eller i alla situationer där en medarbetare känner sig osäker kan man begära hjälp med en transponder.

 • Hjälp inom räckhåll överallt på anläggningen
 • Snabbt och målinriktat stöd 

Personalnödsamtal

Möjliggör ett prioriterat nödsamtal i händelse av en farlig situation, till exempel vid en attack på vårdpersonalen. Information om vem som ringer och varifrån samt samtalstyp förmedlas omedelbart till kollegorna.

 • Diskret utlösning
 • Maximal säkerhetskänsla – i synnerhet på psykiatriska institutioner
Personalnödsamtal
Personalnödsamtal
Personalnödsamtal

Möjliggör ett prioriterat nödsamtal i händelse av en farlig situation, till exempel vid en attack på vårdpersonalen. Information om vem som ringer och varifrån samt samtalstyp förmedlas omedelbart till kollegorna.

 • Diskret utlösning
 • Maximal säkerhetskänsla – i synnerhet på psykiatriska institutioner

Rymningsskydd

Rum, vårdavdelning, byggnad eller område: Med rymningsskyddet kan rymningsbenägna och desorienterade patienter och hyresgäster integreras i vardagen och njuta av sina dagliga aktiviteter i en säker och lämplig miljö.

 • Individuella rörelseradier
 • Identifiering av desorientering
 • Ledsagningsfunktion för besökare
Rymningsskydd
Rymningsskydd
Rymningsskydd

Rum, vårdavdelning, byggnad eller område: Med rymningsskyddet kan rymningsbenägna och desorienterade patienter och hyresgäster integreras i vardagen och njuta av sina dagliga aktiviteter i en säker och lämplig miljö.

 • Individuella rörelseradier
 • Identifiering av desorientering
 • Ledsagningsfunktion för besökare

Positionsbestämning

Möjliggör en automatisk positionsbestämning av patienter eller hyresgäster, till exempel när dessa har gått vilse i byggnaden, såväl som ett snabbt ingripande av vårdpersonalen.

 • Utlarmning av relevant vårdpersonal med platsinformation
 • Snabbt återförande till säkert område
Positionsbestämning
Positionsbestämning
Positionsbestämning

Möjliggör en automatisk positionsbestämning av patienter eller hyresgäster, till exempel när dessa har gått vilse i byggnaden, såväl som ett snabbt ingripande av vårdpersonalen.

 • Utlarmning av relevant vårdpersonal med platsinformation
 • Snabbt återförande till säkert område

Mobilapp

En mobil översikt stöder vårdavdelningens snabba agerande i vardagen. Via smarttelefonen kan läkare och vårdpersonal alltid hålla sig informerade oavsett var de befinner sig.

 • Platsoberoende samtalsvisning
 • Händelsedatabas
 • Felsäkert tack vare två kanaler
Mobilapp
Mobilapp
Mobilapp

En mobil översikt stöder vårdavdelningens snabba agerande i vardagen. Via smarttelefonen kan läkare och vårdpersonal alltid hålla sig informerade oavsett var de befinner sig.

 • Platsoberoende samtalsvisning
 • Händelsedatabas
 • Felsäkert tack vare två kanaler
Läs mer

Bra att veta

Vanliga frågor och svar

 • Uppfyller Securwatch-systemet kraven i dataskyddsförordningen?

  Ja. Med den saluförda RTLS-lösningen tillvaratas både ”Rätten att bli bortglömd” och ”Rätten till dataportabilitet”, det vill säga radering av den enskildes samtliga personuppgifter och överflyttning av den enskildes registrerade personuppgifter.

 • Varför behöver jag ett Securwatch-system?

  För att stödja och avlasta personal och skydda patienterna! Automatiserade processer hjälper personalen att arbeta mer effektivt och undvika misstag vid manuell inmatning. Din vårdpersonal kan därmed ägna sig åt sina dagliga arbetsuppgifter på ett mer fokuserat och effektivt sätt eftersom de inte distraheras eller störs av andra faktorer.

 • Hur sker utlarmningen?

  Utlarmningen sker genom definierade föreskrifter i enlighet med det aktuella sjukhusets eller vårdhemmets organisatoriska krav och riktlinjer. Alla möjliga typer av larm definieras och utarbetas tillsammans med oss, varefter de införs i RTLS-systemet. Det är väldigt viktigt för oss att tillmötesgå varje verksamhets individuella krav.

  Larm meddelas på både DECT-telefoner och smarttelefoner, som arbetsgivaren ställer till förfogande för personalen (inga privata smarttelefoner), samt i kommunikationssystemet Visocall IP (t.ex. Staff Terminal). Anslutningen av RTLS-system till vårt kommunikationssystem sker via ESPA-gränssnitt (ESPA 4.4.4. och ESPA-X).

 • Hur kopplar jag ihop Securwatch-systemet med externa system (larmserver, DECT-anläggning osv.)?

  Den tekniska utvecklingen är av stort intresse för oss och vår utvecklingsavdelning strävar efter att iordningställa toppmoderna gränssnitt som tar itu med aktuella problem så att vi förblir konkurrenskraftiga och kan erbjuda våra kunder mervärde genom kompatibilitet och flexibilitet.

  Några exempel på toppmoderna gränssnitt är:

  • HL7 (i synnerhet för anslutning till sjukhusinformationssystem och medicinska apparater)
  • ESPA X (dubbelriktad anslutning till RTLS-system och tredje system)
  • ESPA 4.4.4 (enkel anslutning till RTLS-system och tredje system)
 • Hur exakt är lokaliseringen av personer?

  På byggnads- eller rumsnivå och/eller vid behov ner till under ett par meter (cirka 1,5 meter) i realtid.

  Positioneringens exakthet beror på hur många läsare som används. Man kan jämföra detta med det mobila telefon- och datanätet: Ju snävare sändarnätet är, desto mer omfattande och prestationsduglig är radiotäckningen.

 • Vilken fördel ger Securwatch-systemet mig på längre sikt?

  De långsiktiga fördelarna med trygghetssystemet Securwatch är:

  • Lägre kostnader tack vare optimal användning av personalresurser
  • Avlastning av personalen i det dagliga arbetet
  • Individuell rörelsefrihet för patienter (dementa och desorienterade samt de som lider av psykisk ohälsa)

  En omedelbar utlarmning i nödsituationer med exakt platsangivelse för incidenten hjälper personalen att omedelbart och effektivt vidta åtgärder som snabbt hjälper patienterna och/eller kollegorna.

 • Hur vet jag om en patient befinner sig i ett säkert område?

  Genom riktningsdetektering signaleras om en patient rör sig i eller utanför ett säkert område. På så sätt alstras inga ”onödiga” larm.

 • Är systemet skyddat mot vandalism?

  Genom möjligheten att använda fjärrantenner respektive Floor-Logic kan läsaren placeras i rummet (monteras i undertak osv.) på ett sådant sätt att patienterna inte kan nå den. Skulle det trots allt hända att systemkomponenterna skadas känner systemet omedelbart av detta och skickar ett tekniskt larm (alla systemkomponenter övervakas konstant).

Referenser

De här litar redan på oss

Läs mer

Blog

Health Care

Schrack Seconet im VSÖ
Topmodern und Stylisch: Der neue APR 70x Leser
According to all the rules of Artificial Intelligence
Elevating Safety and Excellence in Elderly Care
Health Care: Efficient and Safe Modernisation
Fire Risks in PV Systems: A Deeper Analysis
Monitoring of high-voltage areas with Aspirating Smoke Detectors
Harnessing the Sun Safely: Fire Protection in Photovoltaic System
Safe travels: We protect your holidays

Övriga områden

Det här kanske också är av intresse för dig

Integral EvoxX – ett av världens bästa brandlarmsystem
System | Fire Alarm
Integral EvoxX – ett av världens bästa brandlarmsystem
Brandlarmsystem Integral EvoxX
Life-Cycle-support (export)
Services
Life-Cycle-support (export)
Livstids support
Din personliga kontaktperson på Schrack Seconet
Företag
Din personliga kontaktperson på Schrack Seconet
Kontaktpersoner och kontor
Kringutrustning till Integral EvoxX
Fire Alarm | System
Kringutrustning till Integral EvoxX
Kringutrustning till Integral EvoxX
Allt-i-ett-kommunikationssystem Visocall IP
Health Care | System
Allt-i-ett-kommunikationssystem Visocall IP
Kommunikationssystem Visocall IP
Talat utrymningslarmsystem: Ett måste på allmänna platser
Fire Alarm | System
Talat utrymningslarmsystem: Ett måste på allmänna platser
Utrymningslarm med talat meddelande
Specialdetektor för osedvanliga utmaningar
Fire Alarm | System
Specialdetektor för osedvanliga utmaningar
Specialdetektorer
Serviceportal: Viktig information dygnet runt
Services
Serviceportal: Viktig information dygnet runt
Serviceportal
Miljontals beprövade branddetektorer Integral Cubus
Fire Alarm | System
Miljontals beprövade branddetektorer Integral Cubus
Automatisk branddetektor Integral CUBUS
TV- och multimedialösningar
Health Care | System
TV- och multimedialösningar
TV- och multimedialösningar
Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV