Bra att veta

Vanliga frågor och svar

 • Var kan jag anmäla mig till kurserna?

  Du kan anmäla dig till våra kurser genom att prata med din personliga kontaktperson på Schrack Seconet. Våra kollegor hjälper dig gärna med tillgängliga tider och stämmer av dina eventuella specifika utbildningsönskemål. Du hittar en överblick över våra kontaktpersoner på vår kontaktsida.

 • Är kurserna lämpliga för mig?

  Våra kurser riktar sig uteslutande till installatörer, elektriker, planerare och affärspartner och är anpassade efter deltagarnas aktuella behov och de aktuella tillämpningarna. Den faktiska introduktionen för användare på plats genomförs vid projektavslut av våra internationella certifierade installatörer, elektriker, planerare och affärspartner. 

   

   

   

   

 • På vilka språk genomför ni utbildningar?

  Våra kurser genomförs på det aktuella landets språk och på engelska. 

 • Var hittar jag kursutbudet eller en översikt över alla kurser?

  Du kan alltid få en överblick över våra aktuella kurser, deras innehåll samt tillgängliga tider från din personliga kontaktperson på Schrack Seconet. Du kan även anmäla dig till önskade kurser samt avstämma eventuella, specifika utbildningsönskemål. Du hittar en överblick över våra kontaktpersoner på vår kontaktsida. Du kan också se en översikt av våra utbildningar i vår Service Portal

   

   

   

   

 • Vart hålls kurserna?

  Våra kurser hålls – beroende på område och kursinnehåll – på olika platser i Europa och Asien samt på olika språk. Vi förfogar över totalt fjorton utbildningsplatser i följande länder:

  • Österrike
  • Danmark
  • Tyskland
  • Indien
  • Polen
  • Rumänien
  • Ryssland
  • Sverige
  • Schweiz
  • Slovakien
  • Tjeckien
  • Turkiet
  • Ukraina
  • Ungern

  Enbart i Wien genomförs över 200 kurser årligen i tre topputrustade anläggningar. Dessutom erbjuder vi online baserade utbildningar. Kontakta din personliga kontakt för mer information.

 • Måste jag åka till Wien för att delta i en kurs?

  Nej. Våra kurser hålls på olika platser i Europa och Asien. Vi förfogar över totalt fjorton utbildningsplatser. Dessutom genomför vi onlinebaserade utbildningar på flertel språk. Om du vill delta på en utbildning i Wien finns även den möjligheten. För mer information kontakta din personliga kontakperson.

  Om du vill delta i en kurs i Wien kan du naturligtvis göra det. Prata med din personliga kontaktperson. 

   

   

   

   

 • Är träningen meningsfull även för mig som brandskyddsproffs?

  Självklart. Våra kurser förmedlar inte bara allmän kunskap kring temat brandskydd, utan även specifik kunskap om våra lösningar och produkter på området Fire Alarm som du sedan kan använda framgångsrikt på marknaden. I tillägg får du ett tillverkarcertifikat, som kan vara en förutsättning för att delta i anbudsförfarande och/eller tilldelning av uppdrag. För mer detaljerad information om våra utbildningar kontakta din personliga kontaktperson.

 • Är utbildning i era lösningar och produkter ett krav?

  Ja. För att kunna utnyttja alla våra lösningar och produkter samt deras omfattande möjligheter och funktioner till förfogande på marknaden för dina kunder är våra utbildningar både nödvändiga och rekommenderade. Efter en framgångsrikt genomförd kurs får du ett tillverkarcertifikat som intygar din behörighet och förmågor samt stöder dig vid anbudsförfaranden och tilldelning av uppdrag. 

 • Kan jag bara delta i era kurser som partner?

  Ja. Våra kurser är i dagsläget bara öppna och bokningsbara för våra kunder.

 • Uppfyller Securwatch-systemet kraven i dataskyddsförordningen?

  Ja. Med den saluförda RTLS-lösningen tillvaratas både ”Rätten att bli bortglömd” och ”Rätten till dataportabilitet”, det vill säga radering av den enskildes samtliga personuppgifter och överflyttning av den enskildes registrerade personuppgifter.

 • Vad innebär det att en produkt är DIN VDE 0834-certifierad?

  DIN VDE 0834 är standarden för planering och utförande av kommunikationssystem. Denna externa certifiering för det heltäckande kommunikationssystemet Visocall IP bekräftar att vår lösning uppfyller de högsta kraven på säkerhet och tillförlitlighet.

 • Vilka högtalare är tillgängliga?

  Vi erbjuder samtliga högtalare i standard- och EN 54-24-utförande. Dessutom finns enstaka högtalare med kompletterande egenskaper och certifikat. Din kontaktperson hjälper dig gärna med mer information.

 • Hur ofta måste systemen underhållas?

  Med PA/VA-system finns det som regel inget behov av intensiva service- eller underhållsarbeten. Vi rekommenderar dock att du då och då samt beroende på miljöförhållanden kontrollerar luftcirkulationen för kylning av apparaten och – vid behov – byter ut filtermattor mot damm.

  Beroende på lokala bestämmelser kan det också vara nödvändigt att regelbundet kontrollera det aktuella användningsbeteendet för de rum som ska evakueras och högtalarnas placering. Fokus ska då ligga på att säkerställa nödvändig volym och lägsta talförståelse (>0,5) på utlarmningsmeddelande. Dessutom föreskrivs byte av batterier för nödströmförsörjning vart fjärde år.

 • Är en anslutning till en brandlarmcentral möjlig?

  Ja. För automatisk utlarmning och evakuering kan en anslutning till vår brandlarmcentral Integral EvoxX göras. Integrationen sker antingen via övervakade kontrollkontakter eller över vår digitala styrförbindelse.

 • Är en rikstäckande service möjlig?

  Ja. I Österrike har vi kontor i alla delstater, telefonsupport dygnet runt och cirka 200 tekniker som snabbt behandlar din serviceförfrågan för att kunna fatta effektiva och målinriktade åtgärder för underhåll av ditt system. Internationellt arbetar vi med såväl certifierade specialister som fackfolk.

  Dessutom är vår serviceportal för kunder och partner öppen dygnet runt, där du hittar mer information om våra produkter och system samt vår support om du har några tekniska frågor.

 • Jag har en gammal brandlarmanläggning. Kan jag modernisera den?

  Ja, vi kan modernisera vilket system som helst. Det är extra enkelt och bekvämt med ett Schrack Seconet system. Våra brandlarmcentraler utmärker sig genom att vara fullständigt bakåtkompatibla. För det mesta räcker det att du moderniserar modulrack såväl som enstaka moduler vid behov eller på begäran för att få full åtkomst till de allra senaste och mest moderna funktionerna. Dessutom kan det vara bra att stegvis byta ut enskilda delar såsom manöverpanel, branddetektor osv., eller utöka din anläggning med dessa delar. Under ett personligt samtal bedömer vi gärna dina behov och de olika möjligheterna tillsammans med dig.

 • Är extern åtkomst till min brandlarmcentral möjlig?

  Ja. Vår applikation Integral Remote möjliggör fjärrvisning och fjärrstyrning av vår brandlarm- och släckstyrningcentral. Det är den ideala lösningen för en bekväm övervakning av anläggningar på olika platser direkt på arbetsplatsen. Dessutom kan du få flexibla underrättelser i realtid på din smarttelefon eller surfplatta. Integral Remote har stöd för alla plattformar.

 • Vad innebär ”fullständig redundans”?

  Det finns två av samtliga element i Integral EvoxX. Skulle det hända att ett element slutar fungera övertar det andra elementet genast driften. Denna fullständiga redundans säkerställer maximalt bortfallsskydd.

 • Går det att kombinera brandlarmcentralen med en manöverpanel för släcksystem?

  Ja. Schrack Seconet kan kombinera manöverpanelen för släcksystem med brandlarmcentralen i en och samma kapsling. För dig innebär det maximal flexibilitet, optimerade kostnader och minsta möjliga tid innan brandbekämpning.

  Dessutom: Lika unik som vår kombination av brandlarmcentral och manöverpanel för släcksystem är vår släckassistent, som möjliggör en helautomatisk grundkonfiguration av släcksystem oavsett storlek.

 • Får jag lackera branddetektorn själv?

  Nej. För att färga branddetektorn på ett korrekt sätt krävs det att man plockar isär den. Därigenom förlorar man dock både kalibreringen och godkännandet. Ett försök att lackera branddetektorn utan att ta isär den kan dessutom leda till förorening av mätkammaren såväl som temperatursensorn – och därmed till en felaktig funktion.

 • Är en tidsstyrd omkoppling mellan värme- och rökdetektion möjlig?

  Ja. Vår automatiska branddetektor Integral Cubus kan konfigureras med tidsstyrning för att detektera värme på dagen och rök på natten. Denna inställning används i huvudsak i storkök. 

 • Var färdigställs multidetektorn?

  Vårt sortiment kommer från egen tillverkning och utvecklas och produceras av vårt systerbolag Hekatron i Tyskland.

 • Kan jag ansluta befintliga system?

  Ja. Våra PA/VA-system kan enkelt anslutas till befintliga PA/VA-system från andra tillverkare med hjälp av kontrollkontakter och analoga ljudkanaler.

 • Kan jag bygga upp nätverk med flera platser?

  Ja, det går. APS®-tekniken sänker kostnaderna vid uppbyggnad av nätverk. En standardanslutning till nätverket via LAN (Local Area Network) är tillräcklig för samtidig överföring av data och digitala ljudsignaler över långa avstånd. 

 • Får jag ett certifikat efter genomförd utbildning?

  Ja. Efter genomförd utbildning får du ett tillverkarcertifikat från oss som bevis på dina kunskaper i fråga om våra lösningar och produkter såväl som din förmåga att driftsätta, konfigurera och/eller sköta dessa i praktiken – beroende på utbildningens innehåll.

 • Behöver jag komplettera med en brandlarmcentral?

  Nej. Schrack Seconet är den enda leverantören i världen som kan förena manöverpanelen för släcksystem med brandlarmcentralen i samma kapsling. För dig innebär det maximal flexibilitet, optimerade kostnader och minsta möjliga tid innan brandbekämpning.

 • Vilka typer av släcksystem är styrbara?

  Med en Integral EvoxX manöverpanel för släcksystem för ett eller flera områden kan du styra olika gas- och vattensläcksystem.

  Gassläcksystem

  • Över- och undertryck CO2
  • Novec 1230
  • FM 200
  • Kväve
  • Argon
  • Argonite

   

  Vattensläcksystem

  • Pilotstyrt sprinklersystem
  • Vattenspray
  • Högtrycksvattendimma
 • Jag behöver en mycket tidig branddetektion vid extrema miljöförhållanden, vilken är då den rätta branddetektorn för mig?

  Våra aspirerande rökdetektorer anses vara några av branschens mest precisa och tillförlitliga system för tidig branddetektion. Detektorn imponerar med sin oöverträffade kapacitet, robusthet och detektionssäkerhet samtidigt som den reagerar ytterst känsligt på begynnande bränder. Beroende på tillämpning kan det dessutom vara meningsfullt att använda särskilda tillbehör.

  Ett lämpligt alternativ till våra aspirerande rökdetektorer är våra linjära värmedetektorer ADW och LIST. 

 • Jag vill övervaka min livsmedelsproduktion med hjälp av en brandlarmanläggning. På grund av miljöförhållandena kommer dock en rökdetektor inte på fråga. Vilken branddetektor vore den bästa här?

  I detta fall är vår linjära värmedetektor ADW med ändamålsenligt givarrör ett lämpligt alternativ. Den är särskilt tillförlitlig och är tillgängligt i rostfritt stål, vilket gör den perfekt för hygienisk användning i din livsmedelsproduktion.

 • Jag vill ha en selektiv larmanalys i min produktionsanläggning. Vanliga flersensordetektorer kommer inte på fråga på grund av de extrema, kemiska miljöförhållandena. Vilken är den rätta branddetektorn?

  I det här fallet är vår linjära värmedetektor LIST ett perfekt val. Den adresserbara värmedetektorkabeln möjliggör valbara sensoravstånd, förgreningar och enkeltemperatursensorer samt utmärker sig genom en exakt detektion, snabb reaktionsförmåga och enkel reparation vid behov.

 • Jag behöver en tillförlitlig detektion i min flyghangar. Vilken specialdetektor passar då?

  Optiska linjerökdetektorer eller vårt högkänsliga rökevakueringssystem lämpar sig väl för användning i utrymmen där det är högt i tak.

 • Vad måste jag ta hänsyn till när jag planerar för specialdetektorer?

  Planering för specialdetektorer är en mycket komplicerad angelägenhet på grund av tillämpningar och miljöer. Primärt är det viktigt att veta platsens miljöförhållanden och vilka fysikaliska storheter (rök, värme osv.) som ska detekteras. Dessutom måste du ta hänsyn till arbetsprocesser vid val och placering av specialdetektorn. Våra specialister hjälper dig gärna med en välunderbyggd planering och rådgivning.

 • Jag har en gammal brandlarmanläggning. Kan jag modernisera den?

  Ja, vi kan mordernisera vilket system som helst. Det är extra enkelt och bekvämt med ett Schrack Seconet system. Våra brandlarmcentraler utmärker sig genom att vara fullständigt bakåtkompatibla. För det mesta räcker det att du moderniserar modulrack såväl som enstaka moduler vid behov eller på begäran för att få full åtkomst till de allra senaste och mest moderna funktionerna. Dessutom kan det vara bra att stegvis byta ut enskilda delar såsom manöverpanel, branddetektor osv., eller utöka din anläggning med dessa delar. Under ett personligt samtal bedömer vi gärna dina behov och de olika möjligheterna tillsammans med dig.

 • Är extern åtkomst till min brandlarmcentral möjlig?

  Ja. Vår applikation Integral Remote möjliggör fjärrvisning och fjärrstyrning av vår brandlarmcentral. Det är den ideala lösningen för en bekväm övervakning av anläggningar på olika platser direkt på arbetsplatsen. Dessutom kan du få flexibla underrättelser i realtid på din smarttelefon eller surfplatta. Integral Remote har stöd för alla plattformar.

 • Går det att bygga upp ett nätverk med olika platser?

  Ja. Med vår nätverkslösning Integral LAN kan du sammankoppla flera Integral EvoxX-system i en byggnad med Integral WAN i olika byggnader samt på olika platser världen över.

 • Vilka typer av branddetektorer finns det?

  Moderna branddetektorer kan delas upp i tre grupper:

  1. Icke automatisk branddetektor (manuell utlarmning)
  2. Automatisk branddetektor
  3. Specialdetektor för specialtillämpningar

  När det gäller automatiska branddetektorer skiljer man på multidetektorer, rökdetektorer, värmedetektorer, brandgasdetektorer (CO) och flamdetektorer som alla har olika sensortekniker.

 • Vad är skillnaden mellan en multidetektor och en rökdetektor?

  Multidetektorer arbetar med flera olika sensorer och förenar därmed olika branddetektionssystem i en apparat (t.ex. rökdetektor, värmedetektor och brandgasdetektor). Det krävs då bara en detektor för alla tillämpningar.

  En rökdetektor har bara en sensor och utlöses endast då rökpartiklar tränger in i mätkammaren, varvid synliga rökpartiklar reflekteras i ett infrarött ljus (ljusspridningsprincip). Rökdetektorer är de bästa för detektion av pyrande bränder.

 • Vilka kriterier avgör vilken branddetektor som är lämplig?

  1. Rådande omgivnings- och miljöförhållanden,
  2. rummets höjd
  3. och den förväntade brandkaraktäristiken

   

  tas i beaktande vid val av rätt branddetektor.

 • Vilken betydelse har antalet branddetektorer och deras placering?

  Antalet automatiska branddetektorer och deras placering beror på såväl nationella gällande normer/riktlinjer som på vilken typ av detektor som används, rummens geometri, tillämpningar och miljöförhållanden i de rum som ska övervakas. Man ska välja detektorer som man kan vara säker på upptäcker bränder redan i uppkomstfasen och undviker falsklarm.

 • Finns det branddetektorer i olika färger?

  Ja. Våra branddetektorer kan färdigställas i alla RAL-färger på förfrågan. Som tillval kan man dessutom välja mellan två glansnivåer (sidenmatt och högblank). Som standard är våra branddetektorer vita (RAL 9003).

 • Vilka supporttjänster erbjuder ni?

  Vår tekniska support står till förfogande under ordinarie supporttider om du har några apparat- eller systemspecifika frågor eller problem vid fackmässig användning, felsökning eller programmering. 

 • Hur kontaktar jag supporten?

  Du kan kontakta vår support via e-post eller telefon. De exakta kontaktuppgifterna hittar registrerade användare i serviceportalen eller via vårt kontaktformulär.

  Monday to Thursday 7:30-16:30 CET
  Friday 7:30-13:30 CET

  Fire alarm systems
  Phone +43 50 857-5810
  support.fas@schrack-seconet.com

  Communication systems
  Phone +43 50 857-5830
  support.hcs@schrack-seconet.com

  Information systems
  Phone +43 50 857-5850 
  support.ins@schrack-seconet.com

   

 • Hur fungerar fjärrstyrning genom supporten?

  I direkt avstämning med våra supporttekniker ställer vi ett fjärrstyrningsprogram till förfogande för dig som gör det möjligt för oss att få tillgång till ditt system. Observera att en person alltid måste finnas på plats för fjärrstyrningen.

 • När har supporten öppet?

  Vårt supportteam finns till hands på följande tider (CET):

  • Måndag till torsdag kl. 07.30–16.30
  • Fredag 07.30–13.30

  Lördagar, söndagar och helgdagar är supporten stängd.

 • På vilket telefonnummer når jag dem?

  Vår support står dig till förfogande i hela Österrike under ordinarie öppettider för felåtgärder, service, underhåll och inspektion.

  Teknisk support Wien, Niederösterreich och Burgenland
  Telefon: +43 18 11 03

  Teknisk support Oberösterreich
  Telefon: +43 732 677 900

  Teknisk support Steiermark
  Telefon: +43 316 407 676 22 90

  Teknisk support Salzburg
  Telefon: +43 662 887 122 24 02

  Teknisk support Kärnten
  Telefon: +43 463 429 362 26 02

  Teknisk support Tyrolen
  Telefon: +43 512 365 366 23 02

  Teknisk support Vorarlberg
  Telefon: +43 557 251 199 25 02

   

 • Kan jag göra min förfrågan dygnet runt?

  Ja. Vi erbjuder våra tjänster även utanför vanlig arbetstid och anpassar oss efter dina behov. Ett skräddarsytt tjänstepaket samt snabb och kompetent support dygnet runt kommer i första rummet för oss.

 • Kan jag kontakta er även via e-post?

  Ja, naturligtvis. Vid brådskande frågor rekommenderar vi dock att du kontaktar oss på telefon.

  Teknisk support Wien, Niederösterreich och Burgenland
  E-post: kundendienst-wien@schrack-seconet.com

  Teknisk support Oberösterreich
  E-post: kundendienst-linz@schrack-seconet.com

  Teknisk support Steiermark
  E-post: kundendienst-graz@schrack-seconet.com

  Teknisk support Salzburg
  E-post: kundendienst-salzburg@schrack-seconet.com

  Teknisk support Kärnten
  E-post: kundendienst-klagenfurt@schrack-seconet.com

  Teknisk support Tyrolen
  E-post: kundendienst-innsbruck@schrack-seconet.com

  Teknisk support Vorarlberg
  E-post: kundendienst-dornbirn@schrack-seconet.com

   

 • Är underhåll, inspektion eller kontroll av min anläggning med jämna mellanrum nödvändigt?

  Ja. Detta är den viktigaste förutsättningen för en säker och tillförlitlig drift av din anläggning. Med hjälp av omkring 200 tekniker över hela Österrike erbjuder vi dig kvalificerad service, underhåll och inspektion samt produktrelaterade och individuellt anpassade tjänster.

 • Enligt vilka normer och riktlinjer erbjuder ni era tjänster?

  Schrack Seconets tjänsteutbud har en hög kvalitet som dokumenteras genom ett kvalitetssäkringssystem, vilket är certifierat enligt ISO 9001 för alla affärsområden. I Österrike servas brandlarmanläggningar enligt ÖNORM F 3070 och kommunikationssystem enligt DIN VDE 0834. Dessutom rättar sig våra tjänster efter tillverkarens anvisningar för varje produkt.

 • Hur söker jag jobb hos Schrack Seconet?

  Du kan anmäla ditt intresse direkt på webbplatsen genom att klicka på relevant knapp eller länk för att öppna ansökningsformuläret.

 • Vilka dokument är nödvändiga för min ansökan?

  För att vi ska kunna behandla din intresseanmälan direkt och ändamålsenligt ber vi dig bifoga ansökningsbrev, meritförteckning, betyg och foto.

 • När får jag höra något om min ansökan och vad händer sedan?

  Du får omedelbart ett automatiskt e-postmeddelande som bekräftar att vi har mottagit din anmälan, som sedan skickas vidare till ansvarig avdelning. När din ansökan har behandlats får du veta om du har gått vidare i urvalsprocessen och bjuds i förekommande fall in till en personlig anställningsintervju.

 • Tar Schrack Seconet emot praktikanter och hur anmäler jag mitt intresse för detta?

  Vi ger gärna praktikanter möjligheten att få arbetserfarenhet på vårt företag. Du kan anmäla ditt intresse direkt på webbplatsen genom att klicka på relevant knapp eller länk för att öppna ansökningsformuläret.

 • Vem kan jag vända mig till om jag har några frågor kring min ansökan?

  Skicka dina frågor eller ditt ärende via e-post till jobbansokan@schrack-seconet.com. Om du har fått svar på din ansökan från oss hittar du även personliga kontaktuppgifter i det meddelandet.

 • Vilka fördelar har en multimediaterminal (Bedside-terminal) jämfört med en vanlig TV-apparat för patienterna?

  Multimediaterminalen respektive Bedside-terminalen är en serviceterminal. Varje patient hör, ser eller läser det som intresserar vederbörande och hanterar enkelt det som är viktigt för hen. Lätta, kompakta och enastående erbjuder surfplattorna kliniken, patienterna och vårdpersonalen det stöd de önskar sig. På surfplattorna kan även medicinsk information visas utan att bryta mot dataskyddsförordningen.

  Vad får det lov att vara? En film ur mediateket? En avslappnande måltidsbeställning för nästa dag? Information om behandlingen?

 • Iakttas de stränga hygienbestämmelserna och föreskrifterna för sjukhus och vårdhem?

  Ja. TV- och multimedialösningar från Schrack Seconet uppfyller de högsta hygienkraven och har en stabil, helsvetsad och slät front av härdat glas. Det finns ingen ohygienisk IR-fjärrstyrning eller styrning via fjärrkontroller.

 • Är apparaten enkel att använda?

  Ja. Våra lösningar erbjuder en enkel, intuitiv manövrering direkt på apparaten med hjälp av en pekskärm som känns igen från gängse surfplattor. Alternativt kan surfplattan styras via vår patientterminal tillika kommunikationssystem Visocall IP. På så sätt krävs ingen extra eller egen fjärrkontroll.

 • Hur enkelt är det att konfigurera TV- och multimediaapparaterna?

  Konfigurationen sker med hjälp av en central apparatstyrning via PC, smarttelefon eller direkt på terminalen.

 • Varför behöver jag ett Securwatch-system?

  För att stödja och avlasta personal och skydda patienterna! Automatiserade processer hjälper personalen att arbeta mer effektivt och undvika misstag vid manuell inmatning. Din vårdpersonal kan därmed ägna sig åt sina dagliga arbetsuppgifter på ett mer fokuserat och effektivt sätt eftersom de inte distraheras eller störs av andra faktorer.

 • Hur sker utlarmningen?

  Utlarmningen sker genom definierade föreskrifter i enlighet med det aktuella sjukhusets eller vårdhemmets organisatoriska krav och riktlinjer. Alla möjliga typer av larm definieras och utarbetas tillsammans med oss, varefter de införs i RTLS-systemet. Det är väldigt viktigt för oss att tillmötesgå varje verksamhets individuella krav.

  Larm meddelas på både DECT-telefoner och smarttelefoner, som arbetsgivaren ställer till förfogande för personalen (inga privata smarttelefoner), samt i kommunikationssystemet Visocall IP (t.ex. Staff Terminal). Anslutningen av RTLS-system till vårt kommunikationssystem sker via ESPA-gränssnitt (ESPA 4.4.4. och ESPA-X).

 • Hur kopplar jag ihop Securwatch-systemet med externa system (larmserver, DECT-anläggning osv.)?

  Den tekniska utvecklingen är av stort intresse för oss och vår utvecklingsavdelning strävar efter att iordningställa toppmoderna gränssnitt som tar itu med aktuella problem så att vi förblir konkurrenskraftiga och kan erbjuda våra kunder mervärde genom kompatibilitet och flexibilitet.

  Några exempel på toppmoderna gränssnitt är:

  • HL7 (i synnerhet för anslutning till sjukhusinformationssystem och medicinska apparater)
  • ESPA X (dubbelriktad anslutning till RTLS-system och tredje system)
  • ESPA 4.4.4 (enkel anslutning till RTLS-system och tredje system)
 • Hur exakt är lokaliseringen av personer?

  På byggnads- eller rumsnivå och/eller vid behov ner till under ett par meter (cirka 1,5 meter) i realtid.

  Positioneringens exakthet beror på hur många läsare som används. Man kan jämföra detta med det mobila telefon- och datanätet: Ju snävare sändarnätet är, desto mer omfattande och prestationsduglig är radiotäckningen.

 • Vilken fördel ger Securwatch-systemet mig på längre sikt?

  De långsiktiga fördelarna med trygghetssystemet Securwatch är:

  • Lägre kostnader tack vare optimal användning av personalresurser
  • Avlastning av personalen i det dagliga arbetet
  • Individuell rörelsefrihet för patienter (dementa och desorienterade samt de som lider av psykisk ohälsa)

  En omedelbar utlarmning i nödsituationer med exakt platsangivelse för incidenten hjälper personalen att omedelbart och effektivt vidta åtgärder som snabbt hjälper patienterna och/eller kollegorna.

 • Hur vet jag om en patient befinner sig i ett säkert område?

  Genom riktningsdetektering signaleras om en patient rör sig i eller utanför ett säkert område. På så sätt alstras inga ”onödiga” larm.

 • Är systemet skyddat mot vandalism?

  Genom möjligheten att använda fjärrantenner respektive Floor-Logic kan läsaren placeras i rummet (monteras i undertak osv.) på ett sådant sätt att patienterna inte kan nå den. Skulle det trots allt hända att systemkomponenterna skadas känner systemet omedelbart av detta och skickar ett tekniskt larm (alla systemkomponenter övervakas konstant).

 • Varför behöver jag ett sköterskeanropssystem?

  Ett sköterskeanropssystem respektive vårt heltäckande kommunikationssystem Visocall IP avlastar din personal och gör livet enklare för alla som är inblandade i patientvården. Till exempel genom mer självständiga patienter, som kan använda sig av enkla tjänster helt utan hjälp, mobila applikationer för större rörelsefrihet eller målinriktade utlarmningar utan onödiga omvägar

  Tack vare målinriktad information kan personalen minska sitt gående med hälften.

 • Jag har ett gammalt Visocall Plus-system från Schrack Seconet. Kan jag utöka det eller måste jag byta ut allt?

  När vi utvecklar våra lösningar säkerställer vi total investeringssäkerhet tack vare bakåtkompatibilitet och moderniserbarhet. Visocall IP är därmed 100 % kompatibelt med Visocall Plus. Du är därför inte tvungen att byta ut ditt Visocall Plus-system.

 • Kan jag ansluta externa enheter till ett kommunikationssystem från Schrack Seconet?

  Ja. Med hjälp av gränssnitt och protokoll finns det olika möjligheter att ansluta externa system, t.ex. befintliga brandlarmsystem, telefonsystem, redovisningssystem, uppvärmnings- och ventilationssystem och mycket mer.

 • Vad innebär nedsmutsningskompensation respektive nedsmutsningsprognos?

  En multidetektor respektive rökdetektor utlöses då rökpartiklar tränger in i mätkammaren, varvid synliga rökpartiklar reflekteras i ett infrarött ljus (ljusspridningsprincip). När åren går samlas allt fler smutspartiklar i denna mätkammare, vilket kan leda till falsklarm och obefogade larm.

  Vår automatiska branddetektor övervakar konstant nedsmutsningen i mätkammaren. Om det finns smutspartiklar i mätkammaren justerar detektorn sin larmkänslighet så att den förblir tillförlitlig och funktionsduglig oavsett hur smutsig den är. Denna process kallas för nedsmutsningskompensation.

  Via nedsmutsningsprocessen ger detektorn självständigt besked när ett byte är nödvändigt och nedsmutsningskompensationen inte längre är tillräcklig. 

 • På vilket sätt skiljer sig rökdetektor och branddetektor i en brandlarmanläggning?

  En rökdetektor kan och får enligt europeiska normer inte användas i en automatisk brandlarmanläggning, som säkerställer en tillförlitlig utlarmning av brandbekämpningspersonal. Därför används rökdetektorer framför allt på bostadsmarknaden, där det inte finns några officiella föreskrifter för en automatisk brandlarmanläggning. Dessutom är rökdetektorer batteridrivna och en manuell funktionskontroll – till exempel genom att trycka på en knapp – ska vara möjlig.

Övriga områden

Det här kanske också är av intresse för dig

Integral EvoxX – ett av världens bästa brandlarmsystem
System | Fire Alarm
Integral EvoxX – ett av världens bästa brandlarmsystem
Brandlarmsystem Integral EvoxX
Serviceportal: Viktig information dygnet runt
Services
Serviceportal: Viktig information dygnet runt
Serviceportal
Experter på tillförlitlig branddetektion och utlarmning
Fire Alarm
Experter på tillförlitlig branddetektion och utlarmning
Fire Alarm
Din personliga kontaktperson på Schrack Seconet
Företag
Din personliga kontaktperson på Schrack Seconet
Kontaktpersoner och kontor
Life-Cycle-support (export)
Services
Life-Cycle-support (export)
Livstids support
Kringutrustning till Integral EvoxX
Fire Alarm | System
Kringutrustning till Integral EvoxX
Kringutrustning till Integral EvoxX
Specialdetektor för osedvanliga utmaningar
Fire Alarm | System
Specialdetektor för osedvanliga utmaningar
Specialdetektorer
Schrack Seconet AG
Schrack Seconet AG
Schrack Seconet AG
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Utbildning för kvalificerad arbetskraft
Services
Utbildning för kvalificerad arbetskraft
Utbildning
Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV