Brandlarm
Rädda liv. Skydda egendom.
Vi är experter på tidig och tillförlitlig branddetektion såväl som säker utrymning.
100 procent tillförlitliga produkter och lösningar
Beprövad expertis från innovationsledaren
Utvecklas och tillverkas i Österrike och Tyskland
Absolut investeringssäkerhet
Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kundtjänst Österrike

 

 

 

 

Brandlarmsystem

Mänskligt, kompetent och engagerat

 

Tack vare flera årtiondens expertis och användning av den allra senaste tekniken står Schrack Seconet för absolut tillförlitliga produkter och högsta säkerhet tillsammans med ett optimalt pris-prestandaförhållande. Som innovationsledare för brandlarmsystem erbjuder vi lösningar för alla användningsområden och krav, som vi utvecklar själva i nära samarbete med testinstitut, brandkårer och brandskyddsmyndigheter. För dig innebär detta inte bara maximal framtidssäkerhet för din investering genom den långvariga kompatibiliteten hos samtliga produkter, utan även varaktig kundspecifik rådgivning och support.

69
års erfarenhet
av brandskydd
70
länder världen över där våra brandlarmsystem används
9
miljoner Cubus-branddetektorer
används världen över
Nicholas Bauer
Brandbefäl och ansvarig för farliga ämnen | Antolin Ebergassing
Den mobila fjärråtkomsten till våra brandlarmanläggningar är ett verkligt stöd. På så sätt kan genomförandet av brandutryckningar halveras och vi får större säkerhet vid insatser. Vi har nu exakt information om det berörda området och för brandens omfattning. All information är också tillgänglig på surfplatta i brandbilen och vi kan redan vid utryckning visa scenariots utveckling.
Christian Ackerl
Säkerhetsexpert och brandbefäl | Takeda
Det är ingen tillfällighet att vi om och om igen väljer produkter från Schrack Seconet i våra produktionsanläggningar i Wien.
Jure Rak
Sales Manager | Indic (Slovenien)
Den största fördelen med ett brandlarmsystem från Schrack Seconet är att det aldrig är några problem med det.
ABI Thomas Fraungruber
Områdesbefälhavare för den frivilliga brandkåren i Marchtrenk i Linz.
En brandlarmanläggning är en viktig beståndsdel för en byggnads säkerhet, så även på en brandstation. Den skyddar inte bara den värdefulla utrustningen och utryckningsfordonen, utan kan även användas för effektiv utbildning av räddningstjänsten i en nödsituation. Med Schrack Seconet har vi hittar en fantastisk partner för brandlarmanläggningen i vår nyrenoverade brandstation.
HBI Günter Reichhardt
Styrelserepresentant hos den frivilliga brandkåren i Axberg i Kirchberg-Thening
Med vår nya brandlarmanläggning, installerad av Schrack Seconet, har vi nu en betydande säkerhetsfaktor på vår brandstation som skyddar oss mot det allra värsta vid en nödsituation.
Vårt löfte till dig Det kan du lita på
 • Mångåriga och förtroendeingivande partnerskap
 • Innovativa lösningar, skräddarsydda för dig
 • Alltid samma personliga kontaktperson
 • Omfattande support och hjälp världen över
 • Handledning och stöd genom alla projektfaser
 • Utvecklas och tillverkas i Österrike och Tyskland

Produkter och lösningar

Av människor för människor

Visa detaljer

Brandlarmsystem Integral EvoxX

Visa detaljer

Vår brandlarmcentral erbjuder ett kraftfullt brandskydd och ger det som ingen annan kan: fullständig redundans. 

 

 

 

 

 • För alla anläggningsstorlekar
 • Modulär och redundant
 • Kan när som helst byggas ut
Brandlarmcentral Integral EvoxX
Visa detaljer Brandlarmcentral Integral EvoxX

Brandlarmsystem Integral EvoxX

Vår brandlarmcentral erbjuder ett kraftfullt brandskydd och ger det som ingen annan kan: fullständig redundans. 

 

 

 

 

 • För alla anläggningsstorlekar
 • Modulär och redundant
 • Kan när som helst byggas ut
Visa detaljer
Visa detaljer

Specialdetektorsystem

Visa detaljer

Vår specialdetektor för osedvanliga utmaningar övertygar genom tidigast möjliga branddetektion och maximal säkerhet mot obefogade larm.

 

 

 

 

 • Vid hetta, fuktighet, damm, ånga eller gas
 • För områden med explosionsrisk
Specialdetektorsystem – aspirerande rökdetektor ASD
Visa detaljer Specialdetektorsystem – aspirerande rökdetektor ASD

Specialdetektorsystem

Vår specialdetektor för osedvanliga utmaningar övertygar genom tidigast möjliga branddetektion och maximal säkerhet mot obefogade larm.

 

 

 

 

 • Vid hetta, fuktighet, damm, ånga eller gas
 • För områden med explosionsrisk
Visa detaljer
Visa detaljer

Automatisk branddetektor

Visa detaljer

Tillförlitlig och snabb detektion vid brand tack vare miljonfaldigt beprövad teknik

 

 

 

 

 • Tidig branddetektion
 • Falsklarmssäkerhet
 • Permanent egenkontroll
MTD 533X
Visa detaljer MTD 533X

Automatisk branddetektor

Tillförlitlig och snabb detektion vid brand tack vare miljonfaldigt beprövad teknik

 

 

 

 

 • Tidig branddetektion
 • Falsklarmssäkerhet
 • Permanent egenkontroll
Visa detaljer
Visa detaljer

Kringutrustning

Visa detaljer

Tillförlitliga brandlarmsystem behöver framför allt en sak: Den perfekta kombinationen av branddetektorer, sirener, blixtljus, larmknappar och moduler

 • Intelligent och flexibelt
 • Fritt programmeringsbar
 • Högeffektiv
Peripherals - Input & Output Modules
Visa detaljer Peripherals - Input & Output Modules

Kringutrustning

Tillförlitliga brandlarmsystem behöver framför allt en sak: Den perfekta kombinationen av branddetektorer, sirener, blixtljus, larmknappar och moduler

 • Intelligent och flexibelt
 • Fritt programmeringsbar
 • Högeffektiv
Visa detaljer
Visa detaljer

Utrymningslarm med talat meddelande

Visa detaljer

Ett måste på allmänna platser: Den rätta lösningen för en effektiv utrymning av byggnader i nödsituationer och situationsberoende distribution av information.

 • Snabb och effektiv evakuering
 • Situationsberoende reaktion på händelser
APS-Aprosys
Visa detaljer APS-Aprosys

Utrymningslarm med talat meddelande

Ett måste på allmänna platser: Den rätta lösningen för en effektiv utrymning av byggnader i nödsituationer och situationsberoende distribution av information.

 • Snabb och effektiv evakuering
 • Situationsberoende reaktion på händelser
Visa detaljer
Visa detaljer

Släcksystem Integral EvoxX

Visa detaljer

Den enda lösningen som förenar branddetektion, utrymning och styrning i ett enda system.

 • Högsta tillgänglighet och säker släckning
 • Passar alla släckmedel

 

 

 

 

Manöverpanel för släcksystem Integral EvoxX
Visa detaljer Manöverpanel för släcksystem Integral EvoxX

Släcksystem Integral EvoxX

Den enda lösningen som förenar branddetektion, utrymning och styrning i ett enda system.

 • Högsta tillgänglighet och säker släckning
 • Passar alla släckmedel

 

 

 

 

Visa detaljer
Läs mer

Integral IP produktfilm

LIFE-CYCLE-SUPPORT

Vi finns här för dig när du än behöver oss

När du väljer Schrack Seconet väljer du inte bara enastående produkter och lösningar från en av branschena ledande teknikleverantörer, utan även en omfattande, komplett support och ett personligt samarbete i flera decennier framöver.

Rådgivning och konceptutveckling
Support vid
implementering
Support vid driftsättning
Kundtjänst
och underhåll
Lär känna oss personligen
Från människa till människa för skydd av människor och egendom. Hos oss kan du vänta dig internationell erfarenhet, mångårig expertis som innovationsledare och talrika, enastående lösningar.

Bra att veta

Vanliga frågor och svar

Nach Kategorie filtern
Är en rikstäckande service möjlig?

Ja. I Österrike har vi kontor i alla delstater, telefonsupport dygnet runt och cirka 200 tekniker som snabbt behandlar din serviceförfrågan för att kunna fatta effektiva och målinriktade åtgärder för underhåll av ditt system. Internationellt arbetar vi med såväl certifierade specialister som fackfolk.

Dessutom är vår serviceportal för kunder och partner öppen dygnet runt, där du hittar mer information om våra produkter och system samt vår support om du har några tekniska frågor.

Är extern åtkomst till min brandlarmcentral möjlig?

Ja. Vår applikation Integral Remote möjliggör fjärrvisning och fjärrstyrning av vår brandlarmcentral. Det är den ideala lösningen för en bekväm övervakning av anläggningar på olika platser direkt på arbetsplatsen. Dessutom kan du få flexibla underrättelser i realtid på din smarttelefon eller surfplatta. Integral Remote har stöd för alla plattformar.

Går det att kombinera brandlarmcentralen med en manöverpanel för släcksystem?

Ja. Schrack Seconet är den enda leverantören i världen som kan förena manöverpanelen för släcksystem med brandlarmcentralen i ett hus. För dig innebär det maximal flexibilitet, optimerade kostnader och minsta möjliga tid innan brandbekämpning.

Dessutom: Lika unik som vår kombination av brandlarmcentral och manöverpanel för släcksystem är vår släckassistent, som möjliggör en helautomatisk grundkonfiguration av släcksystem oavsett storlek.

Jag har en gammal brandlarmanläggning. Kan jag modernisera den?

Ja, så länge din anläggning är från Schrack Seconet. Våra brandlarmcentraler utmärker sig genom att vara fullständigt bakåtkompatibla. För det mesta räcker det att du moderniserar modulrack såväl som enstaka moduler vid behov eller på begäran för att få full åtkomst till de allra senaste och mest moderna funktionerna. Dessutom kan det vara bra att stegvis byta ut enskilda delar såsom manöverpanel, branddetektor osv., eller utöka din anläggning med dessa delar. Under ett personligt samtal bedömer vi gärna dina behov och de olika möjligheterna tillsammans med dig.

Går det att bygga upp ett nätverk med olika platser?

Ja. Med vår nätverkslösning Integral LAN kan du sammankoppla flera Integral EvoxX-system i en byggnad med Integral WAN i olika byggnader samt på olika platser världen över.

Vad innebär ”fullständig redundans”?

Det finns två av samtliga element i Integral EvoxX. Skulle det hända att ett element slutar fungera övertar det andra elementet genast driften. Denna fullständiga redundans säkerställer maximalt bortfallsskydd.

Får jag lackera branddetektorn själv?

Nej. För en färga branddetektorn på ett korrekt sätt krävs det att man plockar isär den. Därigenom förlorar man dock både kalibreringen och godkännandet. Ett försök att lackera branddetektorn utan att ta isär den kan dessutom leda till förorening av mätkammaren såväl som temperatursensorn – och därmed till en felaktig funktion.

Hur ofta måste systemen underhållas?

Med PA/VA-system finns det som regel inget behov av intensiva service- eller underhållsarbeten. Vi rekommenderar dock att du då och då samt beroende på miljöförhållanden kontrollerar luftcirkulationen för kylning av apparaten och – vid behov – byter ut filtermattor mot damm.

Beroende på lokala bestämmelser kan det också vara nödvändigt att regelbundet kontrollera det aktuella användningsbeteendet för de rum som ska evakueras och högtalarnas placering. Fokus ska då ligga på att säkerställa nödvändig volym och lägsta talförståelse (>0,5) på utlarmningsmeddelande. Dessutom föreskrivs byte av batterier för nödströmförsörjning vart fjärde år.

Nedladdningar

Brandlarm

Dygnet runt
Central tillgång till personligt innehåll, drift- och servicefunktioner, talrika produktdokument och en omfattande kunskapsbank: Allt detta erbjuder vår serviceportal våra kunder och partner.

Referenser

De här litar redan på oss

Läs mer

Övriga områden

Det här kanske också är av intresse för dig

Fire Alarm | Customer Story
Ny era för neutronforskningen
.
Fire Alarm | Customer Story
Brandskydd med mobilapp i Klosterneuburg
.
Fire Alarm | System
Miljontals beprövade branddetektorer Integral Cubus
.
Fire Alarm | Health Care | Security | Services
Vanliga frågor och svar
.
otvorenie nitrianske nákupné centum Galéria obchodná sie hypermarket Tesco služby zákazníci nakupujúci
Fire Alarm | Customer Story
Fjärråtkomst till brandlarmsystemen på Tesco
.
Fire Alarm | System
Manöverpanel för släcksystem Integral EvoxX
.
Fire Alarm | System
Specialdetektor för osedvanliga utmaningar
.
SV