Integral CUBUS
Miljontals tillförlitliga branddetektorer
Våra automatiska multidetektor tar sig an varje utmaning och säkerställer tillförlitlig och snabb åtgärd vid brand.
CUBUS-algoritm för eliminering av falsklarm 
Permanent anpassning till omgivningsförhållanden
Nedsmutsningskompensation

Branddetektor Integral CUBUS

Branddetektionsteknik för varje tillämpning

 

Branddetektorer vakar närapå osynliga över en byggnad och uppfyller en tydlig uppgift: Tillförlitlig detektion av alla bränder redan i uppkomstfasen utan falsklarm. Multidetektorererna från Schrack Seconet är väl beprövade och lämpar sig för alla typer av anläggningar – även vid kraftigt varierande omgivningsförhållanden. 

Rök, Värme och Kolmonoxid
Snabb branddetektion och eliminering av oönskade falsklarm
CUBUS Nivellering
Intelligent anpassning av rök- och värmekänsligheten
Inbyggd händelselogg
Registrering av samtliga händelser för kontinuerlig spårning i ett senare skede

Multidetektor MTD 533X

En kombinerad branddetektor med rök- och värmesensor, som tillval med inbyggd ljud- och/eller språkfunktion på femton språk samt olika sockelvarianter. Sensorerna kan aktiveras eller inaktiveras separat beroende på tillämpning.

 • Tidig branddetektion
 • Högsta säkerhet mot falska larm
 • Permanent självövervakning
MTD 533X
Nedsmutsningskompensation
Inbyggd kortslutningsisolator
Enkelt 1:1-byte av gamla detektorer
MTD 533X
Multidetektor MTD 533X

En kombinerad branddetektor med rök- och värmesensor, som tillval med inbyggd ljud- och/eller språkfunktion på femton språk samt olika sockelvarianter. Sensorerna kan aktiveras eller inaktiveras separat beroende på tillämpning.

 • Tidig branddetektion
 • Högsta säkerhet mot falska larm
 • Permanent självövervakning
Nedsmutsningskompensation
Inbyggd kortslutningsisolator
Enkelt 1:1-byte av gamla detektorer

Multidetektor CMD 533X

Förbättrad tidig branddetektion tillsammans med ett tillförlitligt skydd mot kolmonoxidförgiftning: Branddetektor CMD 533X kombinerar en rök- och värmesensor med en kolmonoxidvarnare och säkerställer säkrare detektion även vid damm och ånga.

 • Tidig branddetektion
 • Eliminering av falsklarm
 • Permanent självövervakning
CMD 533X
Nedsmutsningskompensation
Inbyggd kortslutningsisolator
Långlivad kolmonoxidcell
CMD 533X
Multidetektor CMD 533X

Förbättrad tidig branddetektion tillsammans med ett tillförlitligt skydd mot kolmonoxidförgiftning: Branddetektor CMD 533X kombinerar en rök- och värmesensor med en kolmonoxidvarnare och säkerställer säkrare detektion även vid damm och ånga.

 • Tidig branddetektion
 • Eliminering av falsklarm
 • Permanent självövervakning
Nedsmutsningskompensation
Inbyggd kortslutningsisolator
Långlivad kolmonoxidcell

Multidetektor MMD 130 Ex-i

Den kombinerade rök- och värmedetektorn MMD 130 Ex-i används för branddetektion när det finns en explosionsrisk och uppfyller de gällande kraven för byggnadsområden med explosionsrisk i zonerna 1, 2 och 22.

 • Rök- och värmedetektion
 • Tidig branddetektion
 • Högsta falsklarmssäkerhet
MMD 130 EX-I
Permanent självövervakning
Nedsmutsningskompensation
Egensäkert utförande
MMD 130 EX-I
Multidetektor MMD 130 Ex-i

Den kombinerade rök- och värmedetektorn MMD 130 Ex-i används för branddetektion när det finns en explosionsrisk och uppfyller de gällande kraven för byggnadsområden med explosionsrisk i zonerna 1, 2 och 22.

 • Rök- och värmedetektion
 • Tidig branddetektion
 • Högsta falsklarmssäkerhet
Permanent självövervakning
Nedsmutsningskompensation
Egensäkert utförande

Ventilationsdetektor LKM 593X

För branddetektioni ventilationskanaler samt på platser med högt luftflöde och risk för kraftig rökspridning. Tack vare tidig rökdetektion skickas omgående ett meddelande till brandlarmcentralen, som förhindrar att eld och rök sprider sig genom byggnadens ventilationssystem.

 • Tidig branddetektion
 • Komplett kappsling med transparent hölje
 • Enkelt underhåll från utsidan
 • Direkt anslutning till detektorslinga
LKM 593X
För alla typer av ventilationskanaler
Inbyggd kortslutningsisolator
Luftflöden på upp till 20 m/s
LKM 593X
Ventilationsdetektor LKM 593X

För branddetektioni ventilationskanaler samt på platser med högt luftflöde och risk för kraftig rökspridning. Tack vare tidig rökdetektion skickas omgående ett meddelande till brandlarmcentralen, som förhindrar att eld och rök sprider sig genom byggnadens ventilationssystem.

 • Tidig branddetektion
 • Komplett kappsling med transparent hölje
 • Enkelt underhåll från utsidan
 • Direkt anslutning till detektorslinga
För alla typer av ventilationskanaler
Inbyggd kortslutningsisolator
Luftflöden på upp till 20 m/s
Läs mer
Christian Ackerl
Säkerhetsexpert och brandbefäl | Takeda
Det är ingen tillfällighet att vi om och om igen väljer produkter från Schrack Seconet i våra produktionsanläggningar i Wien.
Lär känna oss personligen
Från människa till människa för skydd av människor och egendom. Hos oss kan du vänta dig internationell erfarenhet, mångårig expertis som innovationsledare och talrika, enastående lösningar.

Mer information

Komponenter till Integral CUBUS

Vi levererar samtliga systemkomponenter till såväl apparater som programvara och säkerställer att din investering i en brandlarmanläggning från Schrack Seconet förblir ekonomisk och lönsam under hela dess livscykel. I samspel med våra medföljande tjänster utvecklas även en perfekt avstämd totallösning.

Visa detaljer

Brandlarmsystem Integral EvoxX

Visa detaljer

Världens bästa brandlarmcentral – det säger åtminstone våra kunder. Den är utrustad med full redundans och därmed alltid väl skyddad.

 • För alla anläggningsstorlekar
 • Modulär och redundant
 • Kan när som helst byggas ut
Brandlarmcentral Integral EvoxX
Visa detaljerBrandlarmcentral Integral EvoxX
Brandlarmsystem Integral EvoxX

Världens bästa brandlarmcentral – det säger åtminstone våra kunder. Den är utrustad med full redundans och därmed alltid väl skyddad.

 • För alla anläggningsstorlekar
 • Modulär och redundant
 • Kan när som helst byggas ut
Visa detaljer

Integral X-LINE

Via Integral X-LINEs högpresterande detektorslinga ansluts våra automatiska branddetektorer, sirener, blixtljus och larmknappar såväl som intelligenta in- och utgångsmoduler till brandlarmcentralen Integral EvoxX. Upp till 3 500 meter slinglängd och 250 enheter möjliga. Korta starttider – även vid full utbyggnad.

 • Tillförlitlig överföring
 • Högsta felsäkerhet
 • Enkel installation
 • Flexibel utbyggnad
Brandlarmcentral Integral EvoxX - Integral X-Line
Kan användas med befintligt kabelnät
Inbyggd kortslutningsisolator i varje apparat
Brandlarmcentral Integral EvoxX - Integral X-Line
Integral X-LINE

Via Integral X-LINEs högpresterande detektorslinga ansluts våra automatiska branddetektorer, sirener, blixtljus och larmknappar såväl som intelligenta in- och utgångsmoduler till brandlarmcentralen Integral EvoxX. Upp till 3 500 meter slinglängd och 250 enheter möjliga. Korta starttider – även vid full utbyggnad.

 • Tillförlitlig överföring
 • Högsta felsäkerhet
 • Enkel installation
 • Flexibel utbyggnad
Kan användas med befintligt kabelnät
Inbyggd kortslutningsisolator i varje apparat

Nätverk

Från stora byggnader till lokalt avlägsna platser – med Integral LAN eller Integral WAN erbjuder Schrack Seconet en valfritt utbyggnadsbar nätverkslösning för alla typer av anläggningskonfigurationer. Upp till 4 049 brandlarmcentraler av olika generationer kan integreras i ett system. 

 • Mångfaldiga överföringstekniker
 • Högsta felsäkerhet tack vare fördubblad struktur
 • Integration i befintliga nätverksstrukturer
Brandlarmcentral Integral EvoxX - networking (Integral LAN / WAN)
Det enda full-IP-nätverket med glasfiber
Radialnät, ringformat datanät eller masknätverk
Brandlarmcentral Integral EvoxX - networking (Integral LAN / WAN)
Nätverk

Från stora byggnader till lokalt avlägsna platser – med Integral LAN eller Integral WAN erbjuder Schrack Seconet en valfritt utbyggnadsbar nätverkslösning för alla typer av anläggningskonfigurationer. Upp till 4 049 brandlarmcentraler av olika generationer kan integreras i ett system. 

 • Mångfaldiga överföringstekniker
 • Högsta felsäkerhet tack vare fördubblad struktur
 • Integration i befintliga nätverksstrukturer
Det enda full-IP-nätverket med glasfiber
Radialnät, ringformat datanät eller masknätverk
Visa detaljer

Manöverpanel för släcksystem Integral EvoxX

Visa detaljer

Den enda manöverpanelen för släcksystem som kan användas tillsammans med en brandlarmcentral i ett hölje och förenar branddetektion, utlarmning och styrning i ett enda system.

 • Högsta tillgänglighet och säker släckning
 • Passar alla släcktekniker
Manöverpanel för släcksystem Integral EvoxX
Visa detaljerManöverpanel för släcksystem Integral EvoxX
Manöverpanel för släcksystem Integral EvoxX

Den enda manöverpanelen för släcksystem som kan användas tillsammans med en brandlarmcentral i ett hölje och förenar branddetektion, utlarmning och styrning i ett enda system.

 • Högsta tillgänglighet och säker släckning
 • Passar alla släcktekniker
Visa detaljer
Läs mer

Bra att veta

Vanliga frågor och svar

 • Får jag lackera branddetektorn själv?

  Nej. För att färga branddetektorn på ett korrekt sätt krävs det att man plockar isär den. Därigenom förlorar man dock både kalibreringen och godkännandet. Ett försök att lackera branddetektorn utan att ta isär den kan dessutom leda till förorening av mätkammaren såväl som temperatursensorn – och därmed till en felaktig funktion.

 • Är en tidsstyrd omkoppling mellan värme- och rökdetektion möjlig?

  Ja. Vår automatiska branddetektor Integral Cubus kan konfigureras med tidsstyrning för att detektera värme på dagen och rök på natten. Denna inställning används i huvudsak i storkök. 

 • Var färdigställs multidetektorn?

  Vårt sortiment kommer från egen tillverkning och utvecklas och produceras av vårt systerbolag Hekatron i Tyskland.

 • Vilka typer av branddetektorer finns det?

  Moderna branddetektorer kan delas upp i tre grupper:

  1. Icke automatisk branddetektor (manuell utlarmning)
  2. Automatisk branddetektor
  3. Specialdetektor för specialtillämpningar

  När det gäller automatiska branddetektorer skiljer man på multidetektorer, rökdetektorer, värmedetektorer, brandgasdetektorer (CO) och flamdetektorer som alla har olika sensortekniker.

 • Vad är skillnaden mellan en multidetektor och en rökdetektor?

  Multidetektorer arbetar med flera olika sensorer och förenar därmed olika branddetektionssystem i en apparat (t.ex. rökdetektor, värmedetektor och brandgasdetektor). Det krävs då bara en detektor för alla tillämpningar.

  En rökdetektor har bara en sensor och utlöses endast då rökpartiklar tränger in i mätkammaren, varvid synliga rökpartiklar reflekteras i ett infrarött ljus (ljusspridningsprincip). Rökdetektorer är de bästa för detektion av pyrande bränder.

 • Vilka kriterier avgör vilken branddetektor som är lämplig?

  1. Rådande omgivnings- och miljöförhållanden,
  2. rummets höjd
  3. och den förväntade brandkaraktäristiken

   

  tas i beaktande vid val av rätt branddetektor.

 • Vilken betydelse har antalet branddetektorer och deras placering?

  Antalet automatiska branddetektorer och deras placering beror på såväl nationella gällande normer/riktlinjer som på vilken typ av detektor som används, rummens geometri, tillämpningar och miljöförhållanden i de rum som ska övervakas. Man ska välja detektorer som man kan vara säker på upptäcker bränder redan i uppkomstfasen och undviker falsklarm.

 • Finns det branddetektorer i olika färger?

  Ja. Våra branddetektorer kan färdigställas i alla RAL-färger på förfrågan. Som tillval kan man dessutom välja mellan två glansnivåer (sidenmatt och högblank). Som standard är våra branddetektorer vita (RAL 9003).

 • Vad innebär nedsmutsningskompensation respektive nedsmutsningsprognos?

  En multidetektor respektive rökdetektor utlöses då rökpartiklar tränger in i mätkammaren, varvid synliga rökpartiklar reflekteras i ett infrarött ljus (ljusspridningsprincip). När åren går samlas allt fler smutspartiklar i denna mätkammare, vilket kan leda till falsklarm och obefogade larm.

  Vår automatiska branddetektor övervakar konstant nedsmutsningen i mätkammaren. Om det finns smutspartiklar i mätkammaren justerar detektorn sin larmkänslighet så att den förblir tillförlitlig och funktionsduglig oavsett hur smutsig den är. Denna process kallas för nedsmutsningskompensation.

  Via nedsmutsningsprocessen ger detektorn självständigt besked när ett byte är nödvändigt och nedsmutsningskompensationen inte längre är tillräcklig. 

 • På vilket sätt skiljer sig rökdetektor och branddetektor i en brandlarmanläggning?

  En rökdetektor kan och får enligt europeiska normer inte användas i en automatisk brandlarmanläggning, som säkerställer en tillförlitlig utlarmning av brandbekämpningspersonal. Därför används rökdetektorer framför allt på bostadsmarknaden, där det inte finns några officiella föreskrifter för en automatisk brandlarmanläggning. Dessutom är rökdetektorer batteridrivna och en manuell funktionskontroll – till exempel genom att trycka på en knapp – ska vara möjlig.

Nedladdningar

Brandlarm

Referenser

De här litar redan på oss

Läs mer

Övriga områden

Det här kanske också är av intresse för dig

Experter på tillförlitlig branddetektion och utlarmning
Fire Alarm
Experter på tillförlitlig branddetektion och utlarmning
Fire Alarm
Integral EvoxX – ett av världens bästa brandlarmsystem
System | Fire Alarm
Integral EvoxX – ett av världens bästa brandlarmsystem
Brandlarmsystem Integral EvoxX
Downloads för våra lösningar
Services
Downloads för våra lösningar
Nedladdningar
Specialdetektor för osedvanliga utmaningar
Fire Alarm | System
Specialdetektor för osedvanliga utmaningar
Specialdetektorer
Kringutrustning till Integral EvoxX
Fire Alarm | System
Kringutrustning till Integral EvoxX
Kringutrustning till Integral EvoxX
Serviceportal: Viktig information dygnet runt
Services
Serviceportal: Viktig information dygnet runt
Serviceportal
Life-Cycle-support (export)
Services
Life-Cycle-support (export)
Livstids support
Din personliga kontaktperson på Schrack Seconet
Företag
Din personliga kontaktperson på Schrack Seconet
Kontaktpersoner och kontor
Talat utrymningslarmsystem: Ett måste på allmänna platser
Fire Alarm | System
Talat utrymningslarmsystem: Ett måste på allmänna platser
Utrymningslarm med talat meddelande
Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV