Business Garden Warschau

Kontorsbyggnad

Om projektet

Business Garden Warschau är en samling kontors- och butiksbyggnader bestående av en byggnad på femton våningar och fem sjuvåningsbyggnader. Varje byggnad har en teknisk våning och ett parkeringshus under marknivå. Parkeringshuset har totalt 962 parkeringsplatser samt cykelställ och omklädningshytter för cyklister. Utomhus finns det ytterligare 153 parkeringsplatser.

Vår lösning

Kontoren utrustades med åtta Integral IP MXF-brandlarmcentraler, till vilka man anslöt cirka 3 760 CUBUS MTD 533X-detektorer. Så fort en byggnad är vakant övervakas hela systemet från ett huvudsäkerhetsrum med hjälp av programmet IP Secolog. Man satte in 1 130 ingångs-/utgångsmoduler, som i huvudsak används för att driva och kontrollera brandspjällen. Hisschakt säkrades med 23 aspirerande rökdetektorer.

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV