Specialdetektor
Bortom punktformade detektorer
Specialdetektorer finner sin plats i utmanande miljöer. Detektorerna övertygar genom tidigast möjliga branddetektion och maximal säkerhet mot obefogade larm.
Individuella lösningar från experter
Vid hetta, fuktighet, damm, ånga eller gas
Även för områden med explosionsrisk
Robust, hållbar och särskilt tillförlitlig

Specialdetektion

Tillförlitlig detektion under svåra omständigheter

 

Extrem luftfuktighet, föroreningar, höga temperaturer eller höga höjder? Med sitt produktutbud inom specialdetektorteknik erbjuder Schrack Seconet den passande lösningen för varje tillämpning och garanterar därmed säkerhet även under de allra svåraste miljöförhållanden. Till och med i områden där det föreligger risk för explosion säkerställer våra speciallösningar exakt detektion och hög reaktionshastighet. Vilka produkter och system som är bäst lämpade för just dina tillämpningar utarbetar vi tillsammans med dig under en personlig rådgivnings- och planeringsfas. 

Individuell rådgivning
Utarbetande av kundspecifika lösningar med mångårig expertis
Komplett portfölj
Rätt lösning
för varje anäggning
Flexibel konfiguration
Projektplanering och kalkyler med hjälp av digitala verktyg

Aspirerande rökdetektor

Vår ASD-produktfamilj anses vara några av branschens mest precisa och tillförlitliga system för tidig branddetektion. Detektorn imponerar med sin oöverträffade kapacitet, robusthet och detektionssäkerhet samtidigt som den reagerar ytterst känsligt på begynnande bränder. 

 • Datacentrum och renrum
 • Lågtemperaturområden
 • Historiska byggnader
 • Utrymmen med högt i tak
Specialdetektorsystem – aspirerande rökdetektor ASD
Större känslighetsområde
Inställning via fjärråtkomst
Diskret design
Enkelt underhåll
Specialdetektorsystem – aspirerande rökdetektor ASD
Aspirerande rökdetektor

Vår ASD-produktfamilj anses vara några av branschens mest precisa och tillförlitliga system för tidig branddetektion. Detektorn imponerar med sin oöverträffade kapacitet, robusthet och detektionssäkerhet samtidigt som den reagerar ytterst känsligt på begynnande bränder. 

 • Datacentrum och renrum
 • Lågtemperaturområden
 • Historiska byggnader
 • Utrymmen med högt i tak
Större känslighetsområde
Inställning via fjärråtkomst
Diskret design
Enkelt underhåll

Linjär värmedetektor ADW

Vid kemiskt aggressiva miljöförhållanden, syra, fukt, damm, ång- eller gasutveckling samt extrema störningskällor är linjära värmedetektorer särskilt tillförlitliga och möjliggör en användningsoptimerad sensorutvärdering i koppar, rostfritt stål eller teflon.

 • Livsmedelsproduktion
 • Öppna parkeringsdäck och lastbryggor
 • Områden med explosionsrisk
Specialdetektorsystem – Linjär värmedetektor ADW
Uppfyller alla klasser i EN54-22
Ytterst robust och hållbar
Flexibel teflonslang
Specialdetektorsystem – Linjär värmedetektor ADW
Linjär värmedetektor ADW

Vid kemiskt aggressiva miljöförhållanden, syra, fukt, damm, ång- eller gasutveckling samt extrema störningskällor är linjära värmedetektorer särskilt tillförlitliga och möjliggör en användningsoptimerad sensorutvärdering i koppar, rostfritt stål eller teflon.

 • Livsmedelsproduktion
 • Öppna parkeringsdäck och lastbryggor
 • Områden med explosionsrisk
Uppfyller alla klasser i EN54-22
Ytterst robust och hållbar
Flexibel teflonslang

Linjär värmedetektor LIST

Sensorkabeln har sensorer på definierade, skräddarsydda avstånd över hela kabellängden. Utmärker sig genom exakt detektion upp till 0,1 grad, hög reaktionshastighet, enkel installation, driftsättning och reparation såväl som lång hållbarhet med stabila analysegenskaper.

 • Industriella tillämpningar
 • Transportband och avfallshantering
 • Kabelvägar och schakt
 • Väg- och järnvägstunnlar
Specialdetektorsystem – Linjär värmedetektor LIST
v
Hög mätnoggrannhet
Sensorledning med flexibel topologi
Specialdetektorsystem – Linjär värmedetektor LIST
Linjär värmedetektor LIST

Sensorkabeln har sensorer på definierade, skräddarsydda avstånd över hela kabellängden. Utmärker sig genom exakt detektion upp till 0,1 grad, hög reaktionshastighet, enkel installation, driftsättning och reparation såväl som lång hållbarhet med stabila analysegenskaper.

 • Industriella tillämpningar
 • Transportband och avfallshantering
 • Kabelvägar och schakt
 • Väg- och järnvägstunnlar
v
Hög mätnoggrannhet
Sensorledning med flexibel topologi

Linjär rökdetektor

Där den maximala installationshöjden hos traditionella branddetektorer inte räcker till, utseendet inte får påverkas och/eller när stora ytor ska övervakas: Dessa tillämpningsområden passar den linjära rökdetektorn med reflektor eller sändare/mottagare.

 • Hallar och vidsträckta områden
 • Köpcentrum och atrier
 • Historiska byggnader
 • Teatrar och museer
Specialdetektorsystem – Linjär rökdetektor
Lägre installationskostnader
Falsklarmssäkerhet
Motoriserad riktning som tillval
Specialdetektorsystem – Linjär rökdetektor
Linjär rökdetektor

Där den maximala installationshöjden hos traditionella branddetektorer inte räcker till, utseendet inte får påverkas och/eller när stora ytor ska övervakas: Dessa tillämpningsområden passar den linjära rökdetektorn med reflektor eller sändare/mottagare.

 • Hallar och vidsträckta områden
 • Köpcentrum och atrier
 • Historiska byggnader
 • Teatrar och museer
Lägre installationskostnader
Falsklarmssäkerhet
Motoriserad riktning som tillval

Flamdetektor

Framtagen för detektion av rökfria vätske- och gasbränder såväl som rökbildande öppna bränder. En mikroprocessorstyrd signalanalys säkrar en utomordentlig falsklarmssäkerhet – även vid solstrålning eller ljus från andra potentiella störningskällor.

 • Olje- och gasindustrin
 • Kemiska fabriker och lager
 • Avfallshantering
 • Flyghangarer
Flamdetektor
Upptäcker osynliga bränslebränder
Snabb och exakt
Okänslig mot störningskällor
Flamdetektor
Flamdetektor

Framtagen för detektion av rökfria vätske- och gasbränder såväl som rökbildande öppna bränder. En mikroprocessorstyrd signalanalys säkrar en utomordentlig falsklarmssäkerhet – även vid solstrålning eller ljus från andra potentiella störningskällor.

 • Olje- och gasindustrin
 • Kemiska fabriker och lager
 • Avfallshantering
 • Flyghangarer
Upptäcker osynliga bränslebränder
Snabb och exakt
Okänslig mot störningskällor

Trådlös detektor

Den ideala lösningen för kulturminnesmärkta områden och byggnader eller när en kabelläggning inte går att göra på grund av byggnadsaspekter såväl som särskilda driftprocesser. Montering kan inte ske utan driftstörningar.

 • Historiska byggnader/museer
 • Religiösa byggnadsverk
 • Byggplatsövervakning
 • Temporära inrättningar
Trådlös detektor
Säker utlarmning tack vare meshteknik
Dual-Band-överföring
Lång batteritid
Trådlös detektor
Trådlös detektor

Den ideala lösningen för kulturminnesmärkta områden och byggnader eller när en kabelläggning inte går att göra på grund av byggnadsaspekter såväl som särskilda driftprocesser. Montering kan inte ske utan driftstörningar.

 • Historiska byggnader/museer
 • Religiösa byggnadsverk
 • Byggplatsövervakning
 • Temporära inrättningar
Säker utlarmning tack vare meshteknik
Dual-Band-överföring
Lång batteritid
Läs mer
Alexander Praschl
Verkställande direktör | FireNetService GmbH, St. Georgen (Österrike)
Som brandskyddskonsulter strävar vi efter att hitta den optimala och ekonomiskt hållbara lösningen för våra kunder såväl som implementeringsstrategi i alla brandskyddsfrågor. Schrack Seconet har en portfölj med kvalitativa, effektiva, tillförlitliga, integrerade och mobila lösningar som ofta är det bästa valet för våra kunder

Aspirerande rökdetektor ASD – Produktfilm

Linjär värmedetektor ADW – Produktfilm

Linjär värmedetektor LIST – Produktfilm

Lär känna oss personligen
Från människa till människa för skydd av människor och egendom. Hos oss kan du vänta dig internationell erfarenhet, mångårig expertis som innovationsledare och talrika, enastående lösningar.

Bra att veta

Vanliga frågor och svar

 • Jag behöver en mycket tidig branddetektion vid extrema miljöförhållanden, vilken är då den rätta branddetektorn för mig?

  Våra aspirerande rökdetektorer anses vara några av branschens mest precisa och tillförlitliga system för tidig branddetektion. Detektorn imponerar med sin oöverträffade kapacitet, robusthet och detektionssäkerhet samtidigt som den reagerar ytterst känsligt på begynnande bränder. Beroende på tillämpning kan det dessutom vara meningsfullt att använda särskilda tillbehör.

  Ett lämpligt alternativ till våra aspirerande rökdetektorer är våra linjära värmedetektorer ADW och LIST. 

 • Jag vill övervaka min livsmedelsproduktion med hjälp av en brandlarmanläggning. På grund av miljöförhållandena kommer dock en rökdetektor inte på fråga. Vilken branddetektor vore den bästa här?

  I detta fall är vår linjära värmedetektor ADW med ändamålsenligt givarrör ett lämpligt alternativ. Den är särskilt tillförlitlig och är tillgängligt i rostfritt stål, vilket gör den perfekt för hygienisk användning i din livsmedelsproduktion.

 • Jag vill ha en selektiv larmanalys i min produktionsanläggning. Vanliga flersensordetektorer kommer inte på fråga på grund av de extrema, kemiska miljöförhållandena. Vilken är den rätta branddetektorn?

  I det här fallet är vår linjära värmedetektor LIST ett perfekt val. Den adresserbara värmedetektorkabeln möjliggör valbara sensoravstånd, förgreningar och enkeltemperatursensorer samt utmärker sig genom en exakt detektion, snabb reaktionsförmåga och enkel reparation vid behov.

 • Jag behöver en tillförlitlig detektion i min flyghangar. Vilken specialdetektor passar då?

  Optiska linjerökdetektorer eller vårt högkänsliga rökevakueringssystem lämpar sig väl för användning i utrymmen där det är högt i tak.

 • Vad måste jag ta hänsyn till när jag planerar för specialdetektorer?

  Planering för specialdetektorer är en mycket komplicerad angelägenhet på grund av tillämpningar och miljöer. Primärt är det viktigt att veta platsens miljöförhållanden och vilka fysikaliska storheter (rök, värme osv.) som ska detekteras. Dessutom måste du ta hänsyn till arbetsprocesser vid val och placering av specialdetektorn. Våra specialister hjälper dig gärna med en välunderbyggd planering och rådgivning.

Nedladdningar

Brandlarm

Referenser

De här litar redan på oss

Läs mer

Övriga områden

Det här kanske också är av intresse för dig

Integral EvoxX – ett av världens bästa brandlarmsystem
System | Fire Alarm
Integral EvoxX – ett av världens bästa brandlarmsystem
Brandlarmsystem Integral EvoxX
Experter på tillförlitlig branddetektion och utlarmning
Fire Alarm
Experter på tillförlitlig branddetektion och utlarmning
Fire Alarm
Downloads för våra lösningar
Services
Downloads för våra lösningar
Nedladdningar
Miljontals beprövade branddetektorer Integral Cubus
Fire Alarm | System
Miljontals beprövade branddetektorer Integral Cubus
Automatisk branddetektor Integral CUBUS
Kringutrustning till Integral EvoxX
Fire Alarm | System
Kringutrustning till Integral EvoxX
Kringutrustning till Integral EvoxX
Din personliga kontaktperson på Schrack Seconet
Företag
Din personliga kontaktperson på Schrack Seconet
Kontaktpersoner och kontor
Serviceportal: Viktig information dygnet runt
Services
Serviceportal: Viktig information dygnet runt
Serviceportal
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Manöverpanel för släcksystem Integral EvoxX
Fire Alarm | System
Manöverpanel för släcksystem Integral EvoxX
Släcksystem Integral EvoxX
Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV