KazTransOil


Om projektet

Brandskyddssystemet installerades 2012 i kommunikationscentret hos KazTransOil JSC. Detta projekt omfattar kommunikationscenter, som i de flesta fallen handlar om obevakade objekt, i Kazakstans vidsträckta nät av oljeledningar. För att överföra information till centrala speditionspunkter användes det lokala kundens lokala företagsnät. Tidigare sammanlänkades runt åttio Integral CX-stationer alltid med minst sexton enheter med hjälp av Integral LAN-teknik.

En av fördelarna med Integral IP är att det redan har inbyggda styrningsfunktioner för brandsläckningssystem.

Tack vare denna fördel och möjligheten att sammanlänka flera brandlarmcentraler i ett nätverk såväl som komforten som innovativ fjärråtkomst erbjuder, valdes brandlarmsystemet Integral IP som brandskyddssystem vid KazTransOil JSC:s industrianläggningar i Kazakstan. Projektet utmärkte sig genom en decentraliserad placering av apparater i brandskyddssystem på stora och ibland svåråtkomliga områden.

Vår lösning

En av brandlarmcentralerna i varje Integral LAN-nätverk befinner sig geografiskt i ett av kundens kontrollrum. Alla speditionscenter förenades i ett nätverk på en högre hierarkisk nivå, SecoNET. På så sätt säkerställdes överföringen av data från brandsläckningssystem på lokala anläggningar till den centrala kontrollstationen på KazTransOil JSC.

I det centrala kontrollrummet visades information från flera övervakningssystem med hjälp av Secolog IP och Remote Message. Dessutom skickades sms-meddelanden till den ansvariga personen hos slutkunden. Därmed fick kunden snabbt och enkelt information om brandskyddssystemet.

I tillägg möjliggör IT-teknik fjärråtkomst till apparater, vilket sänkte kostnaderna för systemunderhåll väsentligt. Schrack Seconet utvecklar ny teknik för integration av brandlarmcentraler i det inbyggda WAN-nätverket, vilket öppnade upp nya möjligheter att bygga ut detta projekt ytterligare och därmed öka systemets effektivitet.

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV