KazTransOil


O projekte

Systém požiarnej ochrany bol nainštalovaný v komunikačných centrách pobočiek KazTransOil JSC v roku 2012. V rámci tohto projektu sa komunikačné centrá, z ktorých väčšinu tvorili objekty bez obsluhy, nachádzajú pozdĺž rozsiahlej siete ropovodov v Kazašskej republike. Na prenos informácií do centrálnych expedičných miest bola použitá miestna podniková sieť zákazníka. Doteraz bolo okolo 80 staníc Integral CX, každá s 16 časťami, navzájom prepojených v sieti pomocou technológie Integral LAN.

Jednou z výhod Integral IP je, že už má integrované riadiace funkcie pre hasiace systémy.

Kvôli tejto výhode a možnosti pripojenia viacerých požiarnych poplachových ústrední do jednej siete, ako aj výhodám inovatívneho diaľkového prístupu bol spoločnosťou KazTransOil JSC v Kazašskej republike vybraný požiarny poplachový systém Integral IP ako systém požiarnej ochrany pre priemyselné areály. Projekt sa vyznačuje decentralizovaným rozsiahlym umiestnením zariadení pre protipožiarne systémy, niekedy aj v zložitom teréne.

Naše riešenie

Jedna z požiarnych poplachových ústrední v každej sieti Integral LAN je geograficky umiestnená v riadiacej miestnosti zákazníka. Stanice všetkých dispečerov boli napojené na sieť vyššej hierarchickej úrovne SecoNET. To zabezpečilo prenos údajov z hasiaceho systému z miestnych zariadení do centrálnej riadiacej stanice spoločnosti KazTransOil JSC.

V centrálnej riadiacej miestnosti sú informácie pohodlne zobrazené na niekoľkých monitorovacích systémoch od spoločností Secolog IP a Remote Message. SMS správy sa navyše odosielajú na mobilné telefóny koncového zákazníka. Týmto spôsobom získa zákazník informácie o protipožiarnych systémoch rýchlo a ľahko.

Technológie IP navyše umožňujú vzdialený prístup k zariadeniam, čo výrazne znižuje náklady na údržbu systému. Vývoj novej technológie spoločnosti Schrack Seconet pre integráciu požiarnych poplachových ústrední do integrovanej siete WAN otvára nové možnosti pre tento projekt, aby sa ďalej rozšíril a aby sa zvýšila celková účinnosť systému.

Ďalšie referencie

Vybrané referencie na základe vašich záujmov

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK