Integral EvoxX
Celosvetovo jedinečný
Našu riadiacu ústredňu hasenia je možné implementovať spoločne v rámci jednej ústredne aj s požiarnou signalizáciu, a teda získať jedinečnú kombináciu, ktorá spája detekciu požiaru, vyhlásenie poplachu a riadenie hasiaceho systému.
Môže byť použitý pre rôzne hasiace systémy
Maximálna spoľahlivosť vďaka plnej redundancii
Certifikované podľa EN 54, EN 12094 a VdS 2496

Hasiaca ústredňa

Vedieť, kde je oheň, a úspešne ho uhasiť

   

  Monitorovanie automatických hasiacich systémov, jednoduché užívateľské rozhranie pre prípad núdze a najvyššia úroveň spoľahlivosti prostredníctvom úplnej redundancie: Toto sú kľúčové argumenty pre naše vysoko výkonné hasiace ústredne Integral EvoxX. Naše riešenie je jediný viaczónový hasiaci systém na svete, ktorý kombinuje hasiacu ústredňu a ústredňu požiarnej signalizácie v jednom. To pre vás znamená maximálnu flexibilitu, optimalizované náklady a krátky čas potrebný na hasenie požiaru, ktorý je znížený na minimum.

  Naša jednozónová a viaczónová riadiaca hasiaca ústredňa Integral EvoxX je vhodná pre nasledujúce hasiace systémy:

  • Vysokotlakové a nízkotlakové hasiace systémy s CO2 s ohrozením alebo bez ohrozenia osôb
  • Hasiace systémy s inertným plynom a argónom s ohrozením osôb alebo bez nich
  • Sprinklerové systémy a hmlové hasenie
  • Pilotne ovládané samohasiace zariadenia
  • Samohasiace systémy
  • Vodné hasiace systémy
  Možnosť pospájania do siete
  Jediné úplné IP riešenie
  s optickými vláknami na doske
  Inteligentné
  Rieši zložité kontrolné úlohy, odkazy a závislosti
  Prirodzené a flexibilné
  Jednozónové alebo viaczónové hasiace systémy pre všetky hasiace technológie
  Hasiace ústredňa Integral EvoxX

  Hasiace ústredne Integral EvoxX

  Jediné riešenie na svete, ktoré dokáže kombinovať ústredňu požiarnej signalizácie a hasiacu ústredňu v jednom. Je vhodný pre všetky veľkosti systému, modulárne konfigurovateľný, kedykoľvek rozšíriteľný a plne redundantný.

  • Výrobné priestory a sklady
  • Recyklačné zariadenia
  • Dátové sály
  • Elektrárne
  Najvyššia dostupnosť a bezpečné hasenie
  Modulárna, flexibilná konštrukcia
  EN54, EN 12094 a VdS 2496
  Zobraziť viac
  Michel de Boer
  Manažér divízie Ochrana aktív s vysokou hodnotou | Saval BV
  Ovládanie niekoľkých hasiacich oblastí iba jednou centrálnou jednotkou odlišuje Integral EvoxX ME od konkurenčných systémov. Skutočnosť, že riadiaca ústredňa kombinuje detekciu požiaru a riadenie hasenia v jednej riadiacej ústredni, je bonusom navyše.
  Spoznajme sa osobne
  Od človeka k človeku na ochranu ľudí a hodnôt. U nás môžete očakávať medzinárodné skúsenosti, dlhoročné know-how ako lídra v oblasti inovácií a množstvo vynikajúcich riešení.

  Ďalšie informácie

  Hasiaci asistent Integral

  Rovnako jedinečný ako naša hasiaca ústredňa Integral EvoxX je náš hasiaci asistent. Automaticky generuje základnú konfiguráciu pre všetky veľkosti hasiaceho systému. Vrátane individuálnych a flexibilných možností prispôsobenia pre váš hasiaci systém.

  • Základná konfigurácia bez odborných znalostí
  • Intuitívne ovládanie
  • 4-krát rýchlejšia konfigurácia
  Hasiaci asistent Integral
  Jasné grafické znázornenie funkčnej schémy
  Individuálne prispôsobenie
  Hasiaci asistent Integral
  Hasiaci asistent Integral

  Rovnako jedinečný ako naša hasiaca ústredňa Integral EvoxX je náš hasiaci asistent. Automaticky generuje základnú konfiguráciu pre všetky veľkosti hasiaceho systému. Vrátane individuálnych a flexibilných možností prispôsobenia pre váš hasiaci systém.

  • Základná konfigurácia bez odborných znalostí
  • Intuitívne ovládanie
  • 4-krát rýchlejšia konfigurácia
  Jasné grafické znázornenie funkčnej schémy
  Individuálne prispôsobenie

  Systém riadenia rizík

  Naše riešenie riadenia rizík Secolog IP kombinuje rôzne systémy hlásenia nebezpečenstiev do jedného celku a umožňuje monitorovanie a prevádzku na centrálnom mieste.Najmä v kritických situáciách vás Secolog IP podporuje ako intuitívne ovládateľný a bezpečný nástroj pri riešení problémov a prevedie vás každým nebezpečenstvom.

  • Prehľad všetkých poplachov a správ
  • Užívateľsky prívetivé prostredie
  • Systém pre viacero používateľov urýchľuje pracovné procesy
  • Modulárne rozšíriteľný
  Systém riadenia rizík
  Protokolovanie všetkých udalostí a systémových aktivít
  Automatický prenos údajov zo systému požiarnej signalizácie
  Systém riadenia rizík
  Systém riadenia rizík

  Naše riešenie riadenia rizík Secolog IP kombinuje rôzne systémy hlásenia nebezpečenstiev do jedného celku a umožňuje monitorovanie a prevádzku na centrálnom mieste.Najmä v kritických situáciách vás Secolog IP podporuje ako intuitívne ovládateľný a bezpečný nástroj pri riešení problémov a prevedie vás každým nebezpečenstvom.

  • Prehľad všetkých poplachov a správ
  • Užívateľsky prívetivé prostredie
  • Systém pre viacero používateľov urýchľuje pracovné procesy
  • Modulárne rozšíriteľný
  Protokolovanie všetkých udalostí a systémových aktivít
  Automatický prenos údajov zo systému požiarnej signalizácie

  Integral Remote: Vzdialený prístup

  Buďte neustále informovaní a reagujte rýchlo – inteligentný vzdialený prístup cez Integral Remote umožňuje vzdialené prezeranie a obsluhu systému, pohodlné sledovanie priamo na pracovisku, flexibilné upozornenia v reálnom čase na smartfóne alebo tablete a oveľa viac.

  • Informácie v reálnom čase s push notifikáciami
  • Obsluha nezávislá od polohy
  • Dokumentácia všetkých udalostí
  • Najvyššia bezpečnosť
  Ústredňa požiarneho poplachu Integral EvoxX - Integral Remote
  Viac komfortu a efektívnosti
  Vzdialená technická podpora
  Cielené servisné zásahy
  Ústredňa požiarneho poplachu Integral EvoxX - Integral Remote
  Integral Remote: Vzdialený prístup

  Buďte neustále informovaní a reagujte rýchlo – inteligentný vzdialený prístup cez Integral Remote umožňuje vzdialené prezeranie a obsluhu systému, pohodlné sledovanie priamo na pracovisku, flexibilné upozornenia v reálnom čase na smartfóne alebo tablete a oveľa viac.

  • Informácie v reálnom čase s push notifikáciami
  • Obsluha nezávislá od polohy
  • Dokumentácia všetkých udalostí
  • Najvyššia bezpečnosť
  Viac komfortu a efektívnosti
  Vzdialená technická podpora
  Cielené servisné zásahy

  Integral X-LINE

  Naše automatické požiarne hlásiče, sirény, stroboskopické majáky, manuálne hlásiče požiaru a inteligentné vstupné a výstupné moduly sú pripojené k ústredni požiarnej signalizácie Integral EvoxX prostredníctvom výkonnej kruhovej slučke Integral X-LINE. Dĺžka slučky môže byť až 3 500 metrov s 250 prvkami. Krátke inicializačné časy – dokonca aj pri maximálnom naplnení.

  • Spoľahlivý prenos
  • Najvyššia bezpečnosť proti výpadku
  • Jednoduchá inštalácia
  • Kedykoľvek rozšíriteľná
  Ústredňa požiarneho poplachu Integral EvoxX - Integral X-Line
  Je možné použiť existujúcu kabeláž
  Integrované izolátory skratu v každom prvku
  Ústredňa požiarneho poplachu Integral EvoxX - Integral X-Line
  Integral X-LINE

  Naše automatické požiarne hlásiče, sirény, stroboskopické majáky, manuálne hlásiče požiaru a inteligentné vstupné a výstupné moduly sú pripojené k ústredni požiarnej signalizácie Integral EvoxX prostredníctvom výkonnej kruhovej slučke Integral X-LINE. Dĺžka slučky môže byť až 3 500 metrov s 250 prvkami. Krátke inicializačné časy – dokonca aj pri maximálnom naplnení.

  • Spoľahlivý prenos
  • Najvyššia bezpečnosť proti výpadku
  • Jednoduchá inštalácia
  • Kedykoľvek rozšíriteľná
  Je možné použiť existujúcu kabeláž
  Integrované izolátory skratu v každom prvku

  Sieť

  Od veľkých budov po vzdialené miesta – s produktmi Integral LAN alebo Integral WAN ponúka spoločnosť Schrack Seconet sieťové riešenie, ktoré je možné podľa potreby rozšíriť pre všetky typy systémových konfigurácií. Do jedného systému je možné integrovať až 4 049 požiarnych poplachových ústrední rôznych generácií. 

  • Rôznorodé technológie prenosu
  • Najvyššia úroveň bezpečnosti proti výpadku vďaka duplikovanej štruktúre
  • Integrácia do existujúcich sieťových štruktúr
  Ústredňa požiarneho poplachu Integral EvoxX (Integral LAN / WAN)
  Jediná úplná IP sieť s optickými vláknami na doske
  Pobočkové siete, okružné siete a navzájom prepojené siete
  Ústredňa požiarneho poplachu Integral EvoxX (Integral LAN / WAN)
  Sieť

  Od veľkých budov po vzdialené miesta – s produktmi Integral LAN alebo Integral WAN ponúka spoločnosť Schrack Seconet sieťové riešenie, ktoré je možné podľa potreby rozšíriť pre všetky typy systémových konfigurácií. Do jedného systému je možné integrovať až 4 049 požiarnych poplachových ústrední rôznych generácií. 

  • Rôznorodé technológie prenosu
  • Najvyššia úroveň bezpečnosti proti výpadku vďaka duplikovanej štruktúre
  • Integrácia do existujúcich sieťových štruktúr
  Jediná úplná IP sieť s optickými vláknami na doske
  Pobočkové siete, okružné siete a navzájom prepojené siete
  Zobraziť podrobnosti

  Systém požiarnej signalizácie Integral EvoxX

  Zobraziť podrobnosti

  Najlepšia ústredňa požiarnej signalizácie na svete – aspoň to tvrdia naši zákazníci. Môže sa realizovať úplne redundantne a vy ste tak neustále dobre chránení.

  • Pre všetky veľkosti systému
  • Modulárne a redundantné
  • Kedykoľvek rozšíriteľné
  Ústredňa požiarneho poplachu Integral EvoxX
  Zobraziť podrobnostiÚstredňa požiarneho poplachu Integral EvoxX
  Systém požiarnej signalizácie Integral EvoxX

  Najlepšia ústredňa požiarnej signalizácie na svete – aspoň to tvrdia naši zákazníci. Môže sa realizovať úplne redundantne a vy ste tak neustále dobre chránení.

  • Pre všetky veľkosti systému
  • Modulárne a redundantné
  • Kedykoľvek rozšíriteľné
  Zobraziť podrobnosti
  Zobraziť podrobnosti

  Periférne zariadenia

  Zobraziť podrobnosti

  Asi 200 dostupných komponentov zaisťuje spoľahlivé aplikácie požiarneho poplachu vďaka ideálnej kombinácii inteligentných senzorov, ako aj optických a akustických poplachov.

  • Inteligentné flexibilné
  • Voľne programovateľné
  • Vysokovýkonné
  Peripherals - Input & Output Modules
  Zobraziť podrobnostiPeripherals - Input & Output Modules
  Periférne zariadenia

  Asi 200 dostupných komponentov zaisťuje spoľahlivé aplikácie požiarneho poplachu vďaka ideálnej kombinácii inteligentných senzorov, ako aj optických a akustických poplachov.

  • Inteligentné flexibilné
  • Voľne programovateľné
  • Vysokovýkonné
  Zobraziť podrobnosti
  Zobraziť viac
  Krzysztof Kunecki
  Vedúci technického oddelenia | Schrack Seconet Polska
  Riadiaci systém hasenia Integral EvoxX sa vyznačuje veľmi vysokou úrovňou prevádzkovej bezpečnosti vďaka 100% redundancii hardvérových a softvérových komponentov. Ďalšou veľmi dôležitou vlastnosťou hasiacich ústrední Integral EvoxX je flexibilita v konfigurácii hardvérových komponentov, ako aj softvéru, ktorý vďaka dostupnosti „voľne programovateľných kritérií riadenia“ založených na boolovskej logike umožňuje akúkoľvek metódu riadenia stacionárnych hasiacich systémov.

  Užitočné informácie

  Často kladené otázky a odpovede

  • Je možná komplexný servis?

   Áno. V Rakúsku, s pobočkami vo všetkých spolkových krajinách, horúcou linkou podpory 24/7 a približne 200 technikmi, zabezpečujeme, aby sa vaše servisné dotazy vybavovali rýchlo a aby boli všetky opatrenia na údržbu vašich systémov prijímané efektívne a účelne. Medzinárodne spolupracujeme s certifikovanými špecializovanými spoločnosťami a špecialistami.

   Náš servisný portál je tiež nepretržite k dispozícii zákazníkom a partnerom, aby si mohli vyžiadať podrobnosti o našich produktoch a systémoch a prístup k servisnému pultu pre technické otázky.

  • Mám starý požiarny poplachový systém. Môžem ho zmodernizovať?

   Áno, pokiaľ váš systém pochádza od spoločnosti Schrack Seconet. Naše požiarne poplachové ústredne sa vždy vyznačovali tým, že sú úplne spätne kompatibilné. Väčšinou postačuje prípadná modernizácia montážnych nosných rámov a jednotlivých zostáv alebo na požiadanie, pre plný prístup k najnovším a najmodernejším funkciám. Okrem toho to môže byť užitočné oddeliť jednotlivé časti systému ako napr. ovládacie panely, požiarne hlásiče atď. alebo nimi rozšíriť váš systém. Ochotne s vami prediskutujeme vaše potreby a rôzne možnosti v osobnom rozhovore.

  • Môžem mať vzdialený prístup k svojim požiarnym poplachovým ústredniam?

   Áno. Naša aplikácia Integral Remote umožňuje vzdialené prezeranie a obsluhu našich požiarnych poplachových ústrední. Je to ideálne riešenie pre pohodlné sledovanie systémov na rôznych miestach priamo na pracovisku. Možné sú aj flexibilné upozornenia v reálnom čase na smartfóne alebo tablete.Systém Integral Remote podporuje všetky platformy.

  • Čo znamená úplne redundantné?

   Všetky prvky Integral EvoxX sú dvojmo dostupné. V prípade, že jeden prvok zlyhá, duplicitný prvok prevezme bez problémov. Táto úplná redundancia zaisťuje maximálnu spoľahlivosť.

  • Potrebujem tiež ústredňu požiarneho poplachu?

   Nie.Spoločnosť Schrack Seconet je jediný poskytovateľ na svete, ktorý dokáže zjednotiť hasiaci ovládací panel a ovládací panel požiarnej signalizácie do jedného krytu. To pre vás znamená maximálnu flexibilitu, optimalizované náklady a čas potrebný na hasenie požiaru, ktorý je znížený na minimum.

  • Ktoré typy hasiacich systémov môžu byť riadené?

   Jednozónová a viaczónová hasiaca ústredňa Integral EvoxX umožňuje riadenie širokej škály CO2 a vodných hasiacich systémov.

   Plynové hasiace systémy

   • Vysoký a nízky tlak CO2
   • Novec 1230
   • FM 200
   • Dusík
   • Argón
   • Argonit

    

   Vodné hasiace systémy

   • Pilotne ovládané samohasiace zariadenia
   • Rozstrekovaná voda
   • Vysokotlaková vodná hmla
  • Môžu byť navzájom prepojené rôzne miesta?

   Áno. S našim sieťovým riešením Integral LAN je možné prepojiť niekoľko systémov Integral EvoxX v jednej budove a je prepojiť ho so systémom s Integral WAN v rôznych budovách a na rôznych miestach po celom svete.

  Na prevzatie

  Požiarna signalizácia

  Referencie

  Kto nám už verí

  Zobraziť viac

  Ďalšie témy

  To by vás mohlo zaujímať

  Integral EvoxX – jeden z najlepších systémov na detekciu požiaru na svete
  Systém | Požiarny alarm
  Integral EvoxX – jeden z najlepších systémov na detekciu požiaru na svete
  Systém požiarnej signalizácie Integral EvoxX
  Súbory na stiahnutie pre naše riešenia
  Služby
  Súbory na stiahnutie pre naše riešenia
  Na stiahnutie
  Expert na spoľahlivú detekciu požiaru a poplachové systémy
  Požiarny alarm
  Expert na spoľahlivú detekciu požiaru a poplachové systémy
  Fire Alarm
  Školenie pre odborníkov
  Služby
  Školenie pre odborníkov
  Školenie pre odborníkov
  Užitočné o spoločnosti Schrack Seconet
  Spoločnosť
  Užitočné o spoločnosti Schrack Seconet
  Spoločnosť
  Komunikačný systém typu „všetko v jednom“ Visocall IP
  Zdravotná starostlivosť | Systém
  Komunikačný systém typu „všetko v jednom“ Visocall IP
  Komunikačný systém Visocall IP
  Volne Miesta
  Volne Miesta
  Volne Miesta
  Lokalizácia v reálnom čase Securwatch
  Zdravotná starostlivosť | Systém
  Lokalizácia v reálnom čase Securwatch
  Lokalizácia v reálnom čase Securwatch
  Špeciálne hlásiče požiaru pre mimoriadne výzvy
  Požiarny alarm | Systém
  Špeciálne hlásiče požiaru pre mimoriadne výzvy
  Špeciálne hlásiče požiaru
  Pomoc a kontakt
  Schrack Seconet AG

  Mudrochova 2
  SK-83106 Bratislava - Rača
  +421 2 44635595
  bratislava@schrack-seconet.sk

  Zobraziť všetky lokality

  Podpora pre našich zákazníkov

  Medzinárodná podpora
  Kontaktný formulár

  SK