Užitočné informácie

Často kladené otázky a odpovede

 • Kde sa môžem zaregistrovať na školenie?

  Na školenie sa môžete zaregistrovať prostredníctvom osobného kontaktu v spoločnosti Schrack Seconet alebo u riaditeľa pobočky pre Vašu krajinu.Tiež Vás ochotne budú informovať o dostupných termínoch a budú s Vami koordinovať akékoľvek konkrétne požiadavky na školenie. Prehľad našich kontaktných osôb nájdete na našej kontaktnej stránke.

 • Sú kurzy školenia pre mňa vhodné?

  Naše školenia sú zamerané výhradne na špecializovaných inštalatérov, elektrikárov, projektantov a obchodných partnerov a sú šité na mieru ich potrebám a aplikáciám. Momentálne neponúkame číre školenie pre používateľov, ale implementácia tohto programu je súčasťou nášho školiaceho obsahu. Samotné pokyny pre používateľov v mieste nasadenia vykonávajú priamo na konci projektu naši medzinárodne certifikovaní špecializovaní inštalatéri, elektrikári, plánovači a obchodní partneri. 

 • V akom jazyku sú školenia úsporúdavané?

  Podľa toho, kde sa nachádzate, sa naše školiace kurzy konajú v príslušnom národnom jazyku a/alebo v angličtine. 

 • Kde nájdem kurzy školení alebo prehľad všetkých kurzov školení?

  Prehľad našich aktuálnych kurzov školení, ich obsah a dostupné termíny získate od svojej osobnej kontaktnej osoby v spoločnosti Schrack Seconet alebo u zodpovedného vedúceho príslušnej pobočky. Pomocou nich je tiež možné zaregistrovať sa na požadované kurzy školení a koordinovať akékoľvek konkrétne požiadavky na školenie.Prehľad našich kontaktných osôb nájdete na našej kontaktnej stránke.

 • Kde sa konajú školenia?

  Naše kurzy školení prebiehajú v Európe a Ázii na rôznych miestach a v rôznych jazykoch, v závislosti od oblasti alebo obsahu školení. Na celom svete máme k dispozícii celkovo 14 miest školení v nasledujúcich krajinách:

  • Rakúsko
  • Dánsko
  • Nemecko
  • India
  • Poľsko
  • Rumunsko
  • Rusko
  • Švédsko
  • Švajčiarsko
  • Slovensko
  • Česko
  • Turecko
  • Ukrajina
  • Maďarsko

  Len vo Viedni sa ročne koná viac ako 200 školení v troch najlepšie vybavených miestnostiach. 

 • Musím prísť do Viedne na kurz školenia?

  Nie. Naše školenia prebiehajú v Európe a Ázii na rôznych miestach. Na celom svete máme k dispozícii celkovo 14 miest školení. 

  Ak sa chcete zúčastniť na kurze školenia vo Viedni, radi vás tu privítame. Za týmto účelom sa obráťte na svoju osobnú kontaktnú osobu alebo na zodpovedného vedúceho pobočky. 

 • Má pre mňa ako odborníka v oblasti požiarnej ochrany školenie zmysel?

  Samozrejme. Naše školenia sprostredkujú nielen všeobecné poznatky v oblasti požiarnej ochrany, ale aj konkrétne vedomosti o našich riešeniach a produktoch v oblasti požiarnych alarmov, s ktorými môžete byť na trhu úspešní. Okrem toho dostanete certifikát výrobcu, ktorý býva nevyhnutnou podmienkou účasti v tendroch alebo požiadavkach pri zadávaní zákaziek. 

 • Je školenie pre vaše riešenia a produkty povinné?

  Áno. Aby sme mohli úspešne uviesť všetky naše riešenia a produkty, ako aj ich rozsiahle možnosti a funkcie na trh a plne ich sprístupniť vašim zákazníkom, sú naše školenia nielen povinné, ale aj odporúčané. Po úspešnom absolvovaní školenia získate certifikát výrobcu, ktorý potvrdzuje vaše odborné znalosti a kvalifikáciu a podporuje vás pri ponukách na tendre a zadávaní zákaziek. 

 • Môžem u vás absolvovať školiace kurzy iba ako zákazník?

  Áno. Naše školenia sú v súčasnosti vyhradené výlučne pre našich zákazníkov a môžu si ich rezervovať iba oni.

 • Je systém Securwatch v súlade s GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)?

  Áno.Pri ponúkanom riešení RTLS je zaistené, že zostane zachované „právo na zabudnutie“, t. j. trvalé vymazanie všetkých osobných údajov, aj „právo na prenosnosť údajov“, t. j. prenos úplného zoznamu všetkých uložených osobných údajov.

 • Čo znamená certifikácia DIN VDE 0834?

  DIN VDE 0834 je popredný štandard pre plánovanie a implementáciu telefonických systémov. Táto externá certifikácia pre komunikačný systém typu „všetko v jednom“ Visocall IP potvrdzuje, že naše riešenie spĺňa najvyššie požiadavky z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti.

 • Ktoré reproduktory sú k dispozícii?

  Ponúkame vám všetky typy reproduktorov v štandardnom prevedení a EN 54-24 prevedení. Okrem toho sú príležitostne k dispozícii reproduktory s ďalšími atribútmi a certifikátmi.Naše kontaktné osoby vám ochotne pomôžu skontrolovať vaše požiadavky.

 • Ako často je potrebné servisovať systémy?

  U systémov PA/VA zvyčajne nie sú potrebné intenzívne servisné alebo údržbárske práce. Odporúča sa v sporadických intervaloch, v závislosti na okolitých podmienkach skontrolovať cirkuláciu vzduchu kvôli ochladeniu prístrojov a prípadne použitých vložiek prachového filtra a v prípade potreby ich vymeniť.

  V závislosti od miestnych predpisov môže byť tiež potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať súčasné správanie sa miestností, ktoré sa majú evakuovať, a usporiadanie reproduktorov. Stredobodom systému je, že je zaručené vyslanie poplachu resp. alarmu s potrebnou hlasitosťou a minimálnou zrozumiteľnosťou reči (> 0,5). Výmena batérie pre núdzový zdroj napájania sa tiež zvyčajne vyžaduje každé 4 roky.

 • Je možné pripojiť sa k ústredni požiarnej signalizácie?

  Áno. Pre automatické vyslanie poplachu a evakuáciu je možné pripojenie k našej ústredni požiarneho poplachu Integral EvoxX. Integrácia je možná buď prostredníctvom monitorovaných ovládacích kontaktov, alebo prostredníctvom nášho digitálneho riadiaceho pripojenia.

 • Je možná komplexný servis?

  Áno. V Rakúsku, s pobočkami vo všetkých spolkových krajinách, horúcou linkou podpory 24/7 a približne 200 technikmi, zabezpečujeme, aby sa vaše servisné dotazy vybavovali rýchlo a aby boli všetky opatrenia na údržbu vašich systémov prijímané efektívne a účelne. Medzinárodne spolupracujeme s certifikovanými špecializovanými spoločnosťami a špecialistami.

  Náš servisný portál je tiež nepretržite k dispozícii zákazníkom a partnerom, aby si mohli vyžiadať podrobnosti o našich produktoch a systémoch a prístup k servisnému pultu pre technické otázky.

 • Mám starý požiarny poplachový systém. Môžem ho zmodernizovať?

  Áno, pokiaľ váš systém pochádza od spoločnosti Schrack Seconet. Naše požiarne poplachové ústredne sa vždy vyznačovali tým, že sú úplne spätne kompatibilné. Väčšinou postačuje prípadná modernizácia montážnych nosných rámov a jednotlivých zostáv alebo na požiadanie, pre plný prístup k najnovším a najmodernejším funkciám. Okrem toho to môže byť užitočné oddeliť jednotlivé časti systému ako napr. ovládacie panely, požiarne hlásiče atď. alebo nimi rozšíriť váš systém. Ochotne s vami prediskutujeme vaše potreby a rôzne možnosti v osobnom rozhovore.

 • Môžem mať vzdialený prístup k svojim požiarnym poplachovým ústredniam?

  Áno. Naša aplikácia Integral Remote umožňuje vzdialené prezeranie a obsluhu našich požiarnych poplachových ústrední. Je to ideálne riešenie pre pohodlné sledovanie systémov na rôznych miestach priamo na pracovisku. Možné sú aj flexibilné upozornenia v reálnom čase na smartfóne alebo tablete.Systém Integral Remote podporuje všetky platformy.

 • Čo znamená úplne redundantné?

  Všetky prvky Integral EvoxX sú dvojmo dostupné. V prípade, že jeden prvok zlyhá, duplicitný prvok prevezme bez problémov. Táto úplná redundancia zaisťuje maximálnu spoľahlivosť.

 • Dá sa požiarna signalizácia kombinovať s hasiacou ústredňou?

  Áno. Spoločnosť Schrack Seconet je jediný poskytovateľ na svete, ktorý dokáže zjednotiť hasiaci ovládací panel a ovládací panel požiarnej signalizácie do jedného krytu. To pre vás znamená maximálnu flexibilitu, optimalizované náklady a čas potrebný na hasenie požiaru, ktorý je znížený na minimum.

  Ostatné: Náš hasiaci asistent je rovnako jedinečný ako naša kombinácia ústredne požiarneho poplachu a ovládacieho panela hasiacej ústredne. Automaticky umožňuje základnú konfiguráciu pre všetky veľkosti hasiaceho systému.

 • Môžeme požiarne hlásiče natierať sami?

  Nie. Pre správne zafarbenie je potrebné požiarny hlásič rozobrať na jednotlivé časti. To však znamená, že sa stratí kalibrácia a tým pádom aj schválenie. Pokus o natretie bez rozobratia na jednotlivé časti môže zase viesť ku kontaminácii meracej komory a teplotného senzora – a teda k chybnej funkcii.

 • Je možný časovo riadený prechod medzi detekciou tepla a dymu?

  Áno. Naše automatické hlásiče požiaru Cubus je možné nakonfigurovať na základe časovej kontroly a napríklad na detekciu tepla počas dňa a dymu v noci. Toto nastavenie sa väčšinou používa vo veľkých kuchyniach. 

 • Kde sa vyrábajú hlásiče požiaru?

  Väčšina nášho sortimentu pochádza z vlastnej výroby a je vyvíjaná a vyrábaná našou sesterskou spoločnosťou Hekatron v Nemecku.

 • Môžem pripojiť existujúce systémy?

  Áno. Naše systémy PA/VA možno ľahko pripojiť k existujúcim systémom PA/VA od iných výrobcov pomocou ovládacích kontaktov a analógových zvukových kanálov.

 • Môžem pripojiť viac lokalít do siete?

  Áno, je to možné Technológia APS® pomáha šetriť náklady na prácu v sieti. Štandardné sieťové pripojenie prostredníctvom lokálnej siete (LAN) je dostatočné na súčasný prenos dát a digitálnych zvukových signálov na veľké vzdialenosti. 

 • Získam certifikát po úspešnom absolvovaní školiaceho kurzu?

  Áno. Po úspešnom absolvovaní školenia od nás dostanete certifikát výrobcu ako dôkaz vašich odborných znalostí v oblasti našich riešení a produktoch, ako aj schopnosti ich uvádzania do prevádzky, konfigurácie a / alebo prevádzky – v závislosti od obsahu školenia. Toto osvedčenie výrobcu je v mnohých prípadoch potrebné na úspešnú účasť vo výberových konaniach a/alebo na prijímanie objednávok.

 • Potrebujem tiež ústredňu požiarneho poplachu?

  Nie.Spoločnosť Schrack Seconet je jediný poskytovateľ na svete, ktorý dokáže zjednotiť hasiaci ovládací panel a ovládací panel požiarnej signalizácie do jedného krytu. To pre vás znamená maximálnu flexibilitu, optimalizované náklady a čas potrebný na hasenie požiaru, ktorý je znížený na minimum.

 • Ktoré typy hasiacich systémov môžu byť riadené?

  Jednozónová a viaczónová hasiaca ústredňa Integral EvoxX umožňuje riadenie širokej škály CO2 a vodných hasiacich systémov.

  Plynové hasiace systémy

  • Vysoký a nízky tlak CO2
  • Novec 1230
  • FM 200
  • Dusík
  • Argón
  • Argonit

   

  Vodné hasiace systémy

  • Pilotne ovládané samohasiace zariadenia
  • Rozstrekovaná voda
  • Vysokotlaková vodná hmla
 • Potrebujem veľmi rýchlu včasnú detekciu požiaru v extrémnych podmienkach prostredia, aký by bol správny detektor požiaru?

  Naše odsávacie detektory dymu patria medzi najpresnejšie a najspoľahlivejšie systémy včasného varovania v modernej detekcii požiaru. Detektory zaujmú svojim bezkonkurenčným výkonom, robustnosťou a spoľahlivosťou detekcie a dokážu veľmi citlivo reagovať na vznikajúce požiare. V závislosti od aplikácie môže byť užitočné aj použitie špeciálneho príslušenstva.

  Ako alternatívu k našim aspiračným detektorom dymu sú vhodné aj naše lineárne tepelné detektory ADW a LIST. 

 • Chcel by som monitorovať svoju potravinársku výrobu pomocou požiarneho poplachového systému. Vzhľadom na okolité podmienky však detektor dymu neprichádza do úvahy. Aký by bol správny detektor požiaru?

  Pre túto aplikáciu je vhodný náš lineárny detektor tepla DW s príslušnou rúrkou snímača.Je obzvlášť spoľahlivý, dostupný vo verzii z nehrdzavejúcej ocele, a preto je ideálny na hygienické použitie pri potravinárskej výrobe.

 • Chcem selektívne vyhodnotenie alarmu vo svojom výrobnom závode. Štandardný detektor s viacerými senzormi nepripadá do úvahy kvôli extrémnym chemickým podmienkam prostredia. Aký detektor požiaru by bol vhodný?

  Náš lineárny detektor tepla LIST je pre túto aplikáciu ideálny. Adresovateľný kábel hlásiča tepla umožňuje voliteľné vzdialenosti senzorov, vetvy a jednotlivé snímače teploty a vyznačuje sa presnou detekciou, vysokou rýchlosťou reakcie a ľahkou opravou, ak je to potrebné.

 • Potrebujem spoľahlivú detekciu môjho hangáru pre lietadlá. Ktoré špeciálne detektory sú vhodné?

  Lineárne detektory dymu alebo náš vysoko citlivý systém nasávania dymu sú ideálne pre použitie vo veľkých miestnostiach.

 • Čo musím brať do úvahy pri plánovaní špeciálnych detektoroch požiaru?

  Plánovanie špeciálnych požiarnych poplachov je vzhľadom na oblasti použitia a okolie veľmi zložité. Je predovšetkým dôležité vedieť, aké podmienky prostredia na mieste vládnu a ktoré fyzikálne veličiny (dym, teplo atď.) sa majú zisťovať. Pri výbere a umiestňovaní špeciálnych alarmov je navyše potrebné zohľadniť prevádzkové procesy. Naši špecialisti vám ochotne poskytnú dôkladné plánovanie a poradenstvo.

 • Mám starý požiarny poplachový systém. Môžem ho zmodernizovať?

  Áno, pokiaľ váš systém pochádza od spoločnosti Schrack Seconet. Naše požiarne poplachové ústredne sa vždy vyznačovali tým, že sú úplne spätne kompatibilné. Väčšinou postačuje prípadná modernizácia montážnych nosných rámov a jednotlivých zostáv alebo na požiadanie, pre plný prístup k najnovším a najmodernejším funkciám. Okrem toho to môže byť užitočné oddeliť jednotlivé časti systému ako napr. ovládacie panely, požiarne hlásiče atď. alebo nimi rozšíriť váš systém. Ochotne s vami prediskutujeme vaše potreby a rôzne možnosti v osobnom rozhovore.

 • Môžem mať vzdialený prístup k svojim požiarnym poplachovým ústredniam?

  Áno. Naša aplikácia Integral Remote umožňuje vzdialené prezeranie a obsluhu našich požiarnych poplachových ústrední. Je to ideálne riešenie pre pohodlné sledovanie systémov na rôznych miestach priamo na pracovisku. Možné sú aj flexibilné upozornenia v reálnom čase na smartfóne alebo tablete.Systém Integral Remote podporuje všetky platformy.

 • Môžu byť navzájom prepojené rôzne miesta?

  Áno. S našim sieťovým riešením Integral LAN je možné prepojiť niekoľko systémov Integral EvoxX v jednej budove a je prepojiť ho so systémom s Integral WAN v rôznych budovách a na rôznych miestach po celom svete.

 • Aké sú rôzne typy požiarnych poplachov?

  Moderné hlásiče požiaru možno zhruba rozdeliť do troch skupín:

  1. Neautomatické hlásiče požiaru (manuálne alarmovanie)
  2. Automatické hlásiče požiaru
  3. Špeciálne požiarne detektory pre špeciálne aplikácie

  Pri automatických hlásičoch požiaru v závislosti od typu systému senzoriky rozlišuje detektory s viacerými senzormi, detektory dymu, detektory tepla, detektory požiaru (CO) a detektory plameňa.

 • Aký je rozdiel medzi detektorom s viacerými senzormi a detektorom dymu?

  Detektory s viacerými senzormi pracujú s niekoľkými rôznymi senzormi a kombinujú tak rôzne systémy detekcie požiaru v jednom zariadení (napr. detektory dymu, detektory tepla a detektory požiarnych plynov). To znamená, že pre všetky aplikácie je potrebný iba jeden detektor.

  Detektory dymu majú iba jeden senzor a spúšťajú sa iba vtedy, keď častice dymu preniknú do meracej komory, na tieto častice dymu sa rozptýli svetelný lúč vyžarovaný infračervenou diódou a časti tohto rozptýleného svetla dopadajú na svetlocitlivý senzor (princíp rozptýleného svetla). Na detekciu tlejúcich požiarov sa uprednostňujú detektory dymu.

 • Aké kritériá sa používajú na výber vhodného hlásiča požiaru?

  1. Prevažujúce podmienky životného prostredia a okolia
  2. Výška miestnosti
  3. a očakávané parametre požiaru

   

  sa používajú na výber správneho hlásiča požiaru.

 • Na čom je založený počet a usporiadanie detektorov požiaru?

  Počet a usporiadanie automatických hlásičov požiaru závisí na jednej strane od národne platných noriem/smerníc a na druhej strane závisí od typu použitého detektora, od geometrie miestnosti, od druhu použitia a od okolitých podmienok v monitorovaných miestnostiach. Detektory musia byť vybrané tak, aby boli pri ich vývoji spoľahlivo detegované požiare a zabránilo sa falošným poplachom.

 • Sú hlásiče požiaru k dispozícii v rôznych farbách?

  Áno. Naše hlásiče požiaru môžu byť na požiadanie dodané vo všetkých farbách RAL. Voliteľne sú k dispozícii až dva stupne lesku (pololesklé a lesklé prevedenie). Naše hlásiče požiaru sú však štandardne biele (RAL 9003).

 • Aké podporné služby ponúkate?

  Naša technická podpora je vám k dispozícii počas doby podpory pre akékoľvek otázky týkajúce sa zariadenia alebo systému, ako aj problémy s profesionálnou prevádzkou, odstraňovaním problémov alebo programovaním. 

 • Ako môžem kontaktovať podporu?

  Podporu je možné kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.Registrovaní používatelia nájdu presné kontaktné údaje na servisnom portáli služieb alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

  Monday to Thursday 7:30-16:30 CET
  Friday 7:30-13:30 CET

  Fire alarm systems
  Phone +43 50 857-5810
  support.fas@schrack-seconet.com

  Communication systems
  Phone +43 50 857-5830
  support.hcs@schrack-seconet.com

  Information systems
  Phone +43 50 857-5850 
  support.ins@schrack-seconet.com

  Security systems
  Phone +43 50 857-5840
  support.ses@schrack-seconet.com

 • Ako funguje vzdialený prístup pomocou podpory?

  V priamej koordinácii s našimi technikmi podpory vám poskytneme softvér na vzdialený prístup, ktorý nám umožňuje prístup do vášho systému.Upozorňujeme, že na diaľku musí byť na mieste prítomná osoba.

 • Kedy je podpora k dispozícii?

  Náš tím podpory je vám k dispozícii v nasledujúcich časoch (SEČ):

  • Pondelok až štvrtok od 7:30 do 16:30
  • Piatok od 7:30 do 13:30

  V sobotu, nedeľu a počas štátnych sviatkov je zatvorený.

 • Na aké telefónne číslo vám môžem zavolať?

  Naše oddelenie podpory je vám k dispozícii v celom Rakúsku počas pracovných hodín pri odstraňovaní problémov, údržbe, servise a kontrole.

  Technická zákaznícka služba Viedeň, Dolné Rakúsko a Burgenlandsko
  Tel.: +43 1 81103

  Technický zákaznícky servis Horné Rakúsko
  Tel.: +43 732 677900

  Technický zákaznícky servis Štajermark
  Tel.: +43 316 407676 2290

  Technický zákaznícky servis Salzburg
  Tel.: +43 662 887122 2402

  Technický zákaznícky servis Korutánsko
  Tel.: +43 463 429362 2602

  Technický zákaznícky servis Tirolsko
  Tel.: +43 512 365366 2302

  Technický zákaznícky servis Vorarlbergsko
  Tel.: +43 5572 51199 2502

   

 • Môžem svoje otázky nahlásiť nepretržite?

  Áno. Naše služby ponúkame aj mimo našej bežnej pracovnej doby a prispôsobujeme sa vašim potrebám. Balík služieb šitý na mieru, ako aj rýchla a kompetentná nepretržitá podpora sú našou najvyššou prioritou.

 • Môžem svoju žiadosť poslať aj e-mailom?

  Áno, samozrejme. Odporúčame vám však, aby ste nás v naliehavých prípadoch kontaktovali telefonicky.

  Technická zákaznícka služba Viedeň, Dolné Rakúsko a Burgenlandsko
  e-mail: kundendienst-wien@schrack-seconet.com

  Technická zákaznícka služba Horné Rakúsko
  e-mail: kundendienst-linz@schrack-seconet.com

  Technická zákaznícka služba Štajermark
  e-mail: kundendienst-graz@schrack-seconet.com

  Technická zákaznícka služba Salzburg
  e-mail: kundendienst-salzburg@schrack-seconet.com

  Technická zákaznícka služba Korutánsko
  e-mail: kundendienst-klagenfurt@schrack-seconet.com

  Technická zákaznícka služba Tirolsko
  e-mail: kundendienst-innsbruck@schrack-seconet.com

  Technická zákaznícka služba Vorarlbergsko
  e-mail: kundendienst-dornbirn@schrack-seconet.com

   

 • Potrebujem pravidelnú údržbu, inšpekciu alebo kontrolu svojho systému?

  Áno. Toto je najdôležitejší predpoklad bezpečnej a spoľahlivej prevádzky vášho systému. S približne 200 technikmi v celom Rakúsku vám ponúkame kvalifikovanú údržbu, servis a kontrolu alebo služby súvisiace s výrobkom a individuálne šité na mieru.

 • Podľa ktorých noriem a smerníc poskytujete svoje služby?

  Vysokú kvalitu služieb od spoločnosti Schrack Seconet dokumentuje systém zabezpečenia kvality, ktorý je certifikovaný podľa normy ISO 9001 pre všetky oblasti spoločnosti. V Rakúsku sú požiarne poplachové systémy udržiavané v súlade s normou ÖNORM F 3070 a komunikačné systémy v súlade s normou DIN VDE 0834. Naše služby sú navyše založené na pokynoch výrobcu pre príslušné produkty.

 • Ako môžem podať žiadosť o zamestnanie v spoločnosti Schrack Seconet?

  Žiadosť si môžete podať priamo tu prostredníctvom webovej stránky. Použite poskytnuté tlačidlo alebo odkaz nižšie na prihlasovací formulár.

 • Aké dokumenty sú potrebné pre moju žiadosť?

  Aby sme vašu žiadosť mohli cielene spracovať hneď po jej doručení, pošlite nám vaše životopis vrátane fotografie, vašich certifikátov a sprievodného listu.

 • Kedy dostanem počiatočné informácie po podaní žiadosti a čo bude nasledovať?

  Okamžite dostanete automatický e-mail s potvrdením prijatia vašej žiadosti. To sa potom postúpi zodpovednému oddeleniu. Potom ako budú vaše dokumenty skontrolované, dostanete informácie o tom, či budete vzatý do úvahy v ďalšom procese podania žiadosti, a ak to bude potrebné, budeme vás kontaktovať a dohodneme si s vami osobný pohovor.

 • Je v spoločnosti Schrack Seconet možná letná stáž a ako sa o ňu najlepšie uchádzam?

  Sme radi, že dáme letným stážistom príležitosť získať profesionálne skúsenosti v našej spoločnosti. Žiadosť si môžete podať priamo tu prostredníctvom webovej stránky. Použite poskytnuté tlačidlo alebo odkaz nižšie na prihlasovací formulár.

 • Na koho sa môžem obrátiť, ak mám ďalšie otázky týkajúce sa mojej žiadosti?

  Zašlite nám svoje otázky alebo pripomienky priamo e-mailom na adresu uchadzka@schrack-seconet.com. Ak ste od nás po prijatí žiadosti už dostali správu, aj v nej nájdete tiež osobné kontaktné údaje.

 • Aké sú výhody multimediálneho terminálu (terminál pri posteli) v porovnaní s bežným televízorom pre pacienta?

  Multimediálny terminál resp. terminál pri posteli je obslužný terminál. Každý pacient počuje, vidí alebo číta, čo ho zaujíma, a pohodlne ovláda, čo je pre neho dôležité. Ľahké, kompaktné a vynikajúce tablety ponúkajú klinikám, pacientom a ošetrovateľskému personálu presne takú podporu, akú požadujú. Lekársky obsah je možné zobraziť na tablete aj v mieste starostlivosti bez obáv o ochranu súkromia.

  Čo pre vás môžeme urobiť? Film z mediálnej knižnice? Uvoľnená objednávka menu na ďalšie dni? informácie o liečbe

 • Sú dodržané prísne hygienické pravidlá a predpisy pre nemocnice a domovy dôchodcov?

  Áno. Televízne a multimediálne riešenia od spoločnosti Schrack Seconet spĺňajú najvyššie hygienické požiadavky a majú stabilnú, uzavretú, zváranú a hladkú prednú časť z tvrdeného skla. Žiadne nehygienické diaľkové ovládanie na báze IR a žiadne ovládanie pomocou diaľkových ovládacích jednotiek.

 • Sú zariadenia ľahko ovládateľné?

  Áno. Naše riešenia ponúkajú jednoduché a intuitívne ovládanie priamo na zariadení pomocou 10-bodovej viacdotykovej obrazovky, ako je známe z bežných tabletov.  Alternatívne je možné pohodlné ovládanie prostredníctvom nášho terminálu pacienta komunikačnej platformy Visocall IP.To znamená, že nie je potrebné žiadne ďalšie alebo samostatné diaľkové ovládanie.

 • Je konfigurácia televíznych multimediálnych zariadení zložitá?

  Konfigurácia sa uskutočňuje prostredníctvom centrálnej správy zariadení cez počítač, smartphone alebo priamo na termináli a je vykonávaná nami po konzultácii s vami. Vďaka tomu nie sú potrebné žiadne zložité individuálne úpravy!

 • Načo potrebujem systém Securwatch?

  Na podporovanie a odbremenenie ľudských zdrojov a ochranu pacientov! Automatizované procesy pomáhajú vašim zamestnancom dosiahnuť vyššiu efektivitu a vyhnúť sa chybám spôsobeným manuálnym zadaním. Váš ošetrovateľský personál sa tak môže sústrediť a efektívnejšie sústrediť na každodenné ošetrovateľské činnosti a nie je neustále rozptyľovaný alebo vyrušovaný inými faktormi.

 • Ako funguje vydanie poplachu?

  Vydanie poplachu je realizované zadefinovanými informáciami zo strany organizačných požiadaviek a špecifikácií príslušnej nemocnice alebo ošetrovateľského domu. Všetky možné typy poplachov sú spolu s nami definované, vypracované a zadané do systému RTLS. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme dokázali splniť individuálne požiadavky príslušného operátora.

  Vydanie poplachu, resp. alarmu sa zobrazuje ako na telefónoch DECT, tak na smartfónoch, ktoré obsluha sprístupnila personálu (žiadne súkromné ​​smartfóny), ako aj na komponentoch Visocall IP (napr. terminál pre zamestnancov). Systém RTLS je pripojený k nášmu systému hovorov pomocou rozhrania ESPA (ESPA 4.4.4. A ESPA-X).

 • Ako pripojím systém Securwatch k systémom tretích strán (napr. alarmový server, systém DECT atď.)?

  Vždy sa veľmi zaujímame o to, aby sme boli najmodernejšími výrobnými prostriedkami, a snažíme sa poskytovať aktuálne rozhrania v našom vývojovom oddelení včas, aby sme zostali konkurencieschopní a ponúkli našim zákazníkom pridanú hodnotu prostredníctvom kompatibility a flexibility.

  Existujúce najmodernejšie rozhrania sú napríklad:

  • HL7 (najmä na pripojenie k nemocničným informačným systémom „HIS“ a zdravotníckym prístrojom)
  • ESPA X (obojsmerné pripojenie pre RTLS a ďalšie systémy tretích strán)
  • ESPA 4.4.4 (jednoduché pripojenie pre RTLS a ďalšie systémy tretích strán)
 • Akú má presnosť určenie polohy ľudí?

  S presnosťou poschodí/izieb alebo v prípade potreby až na niekoľko metrov (okolo 1,5 metra) v reálnom čase.

  Presnosť určenia polohy závisí od počtu použitých čítačiek. Toto je možné porovnať s mobilnou telefónnou a dátovou sieťou:Čím bližšie je sieť vysielačov, tým rozsiahlejšie a výkonnejšie je rádiové pokrytie.

 • Aké sú dlhodobé výhody systému Securwatch?

  Systém určovania polohy Securwatch v reálnom čase má nasledovné výhody:

  • Úspora nákladov vďaka optimálnemu využitiu ľudských zdrojov
  • Odbremenenie personálu od každodenných povinností
  • Individuálna sloboda pohybu (duševne chorého a dezorientovaného alebo fyzicky chorého) pacienta

  V núdzových situáciách je zaručené okamžité vyslanie poplachu s presným určením polohy udalosti. To pomáha personálu pri implementácii okamžitých a efektívnych opatrení, aby bolo možné rýchlo pomôcť pacientovi alebo kolegovi.

 • Ako zistím, či sa pacient nachádza v bezpečnej oblasti?

  Detekcia smeru pohybu signalizuje, či sa pacient pohybuje von z bezpečnej oblasti alebo do bezpečnej oblasti. To znamená, že nie sú generované žiadne „zbytočné“ poplachy.

 • Je systém chránený pred vandalizmom?

  Vďaka možnosti osadených antén alebo logiky poschodí môžu byť čítačky umiestnené v miestnosti (napr. zavesené na strop) tak, aby boli pre pacientov „neprístupné“. Ak napriek tomu dôjde k poškodeniam komponentov systému, okamžite sa to rozpozná a vydá sa technický alarm (všetky komponenty systému sú neustále sledované).

 • Prečo potrebujem systém privolania sestry?

  Systém privolania sestry alebo naše komunikačné riešenie typu „všetko v jednom“ Visocall IP odbremení vašich zamestnancov a uľahčí život všetkým, ktorí sa podieľajú na starostlivosti o pacienta. Napríklad prostredníctvom nezávislejších pacientov, ktorí môžu vykonávať jednoduché služby bez akejkoľvek pomoci, prostredníctvom mobilných aplikácií pre väčšiu slobodu pohybu alebo cielených alarmov bez zbytočných obchádzok

  Cielené šírenie informácií môže znížiť pešiu vzdialenosť vašich zamestnancov o 50 percent.

 • Mám starý systém Visocall Plus od spoločnosti Schrack Seconet. Môžem tento systém rozšíriť alebo musím všetko vymeniť?

  Pri vývoji našich riešení zaisťujeme absolútnu bezpečnosť investícií prostredníctvom spätnej kompatibility a možnosti modernizácie. Systém Visocall IP je preto 100% kompatibilný so sysstémom Visocall Plus Výmena systému Visocall Plus preto nie je nevyhnutne potrebná.

 • Môžem prepojiť výrobné prevádzky tretích strán s volacím systémom spoločnosti Schrack Seconet?

  Áno. Prostredníctvom rôznych rozhraní a protokolov existujú rôzne možnosti pripojenia k systémom tretích strán, ako napríklad existujúca požiarna signalizácia, telefónne systémy, fakturačné systémy, vykurovacia a ventilačná technika a oveľa viac.

 • Čo znamená kompenzácia znečistenia alebo prognóza znečistenia?

  Detektory s viacerými senzormi a detektory dymu sa spúšťajú vtedy, keď častice dymu preniknú do meracej komory, na tieto častice dymu sa rozptýli svetelný lúč vyžarovaný infračervenou diódou a časti tohto rozptýleného svetla dopadajú na svetlocitlivý senzor (princíp rozptýleného svetla). V priebehu rokov sa do tejto meracej komory dostávalo čoraz viac častíc nečistôt, čo môže viesť k falošným poplachom.

  Naše automatické hlásiče požiaru neustále monitorujú kontamináciu vašej meracej komory. Ak sa v meracej komore nachádzajú častice nečistôt, upravia svoju citlivosť alarmu tak, aby detektor zostal spoľahlivý a plne funkčný bez ohľadu na to, ako veľmi je znečistený. Tento proces sa nazýva kompenzácia znečistenia.

  Pomocou prognózy kontaminácie detektor poskytuje informácie sám o sebe, keď je potrebná výmena a kompenzácia znečistenia už nie je dostatočná. 

 • Ako sa líšia hlásiče dymu a hlásiče požiaru v požiarnom poplachovom systéme?

  Podľa európskych noriem sa hlásiče dymu nemôžu a nesmú používať s automatickým požiarnym poplachovým systémom, ktorý zaisťuje spoľahlivé poplachy pre pohotovostné služby. Preto sa dymové poplachové zariadenia používajú hlavne na trhu s domami a bytmi, kde neexistujú žiadne oficiálne predpisy pre automatický požiarny poplachový systém.Dymové poplašné zariadenie sú navyše napájané z batérií a musí byť pri nich možné manuálne ovládanie funkcií – napr. stlačením tlačidla.

Ďalšie témy

To by vás mohlo zaujímať

Servisný portál: Dôležité informácie kedykoľvek
Služby
Servisný portál: Dôležité informácie kedykoľvek
Servisný portál
Integral EvoxX – jeden z najlepších systémov na detekciu požiaru na svete
Systém | Požiarny alarm
Integral EvoxX – jeden z najlepších systémov na detekciu požiaru na svete
Systém požiarnej signalizácie Integral EvoxX
Špeciálne hlásiče požiaru pre mimoriadne výzvy
Požiarny alarm | Systém
Špeciálne hlásiče požiaru pre mimoriadne výzvy
Špeciálne hlásiče požiaru
Vaše osobné Kontaktné osoby v spoločnosti Schrack Seconet
Spoločnosť
Vaše osobné Kontaktné osoby v spoločnosti Schrack Seconet
Kontaktné osoby a lokality
Expert na spoľahlivú detekciu požiaru a poplachové systémy
Požiarny alarm
Expert na spoľahlivú detekciu požiaru a poplachové systémy
Fire Alarm
Tlačivo žiadosti o prijatie do zamestnania
Tlačivo žiadosti o prijatie do zamestnania
Tlačivo žiadosti o prijatie do zamestnania
Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK