Securwatch
Lokalizácia v reálnom čase pre interiér a exteriér
Náš systém ponúka už viac ako 17 rokov spoľahlivú ochranu pacientov a zamestnancov v zdravotníctve pre najvyššiu možnú kvalitu života, nezávislosť a slobodu pohybu.
Mobilné privolanie pacientmi, rezidentmi a ošetrovateľským personálom
Ochrana proti dezorientácii s lokalizáciou v reálnom čase
Individuálne riešenia pre všetky aplikácie

Lokalizácia v reálnom čase

Lepšia kvalita života pacientov a rezidentov

Náš systém určovania polohy v reálnom čase (RTLS) Securwatch je osvedčená technológia zameraná na človeka a stanovuje nový bezpečnostný a komunikačný štandard v oblasti zdravotníctva a starostlivosti. Je jedno, či sa používa v nemocniciach, domovoch dôchodcov alebo v opatrovateľských ústavoch, psychiatrických zariadeniach, na geriatrii a rehabilitácii alebo pre asistovaný život a ľudí so špeciálnymi potrebami – Systém Securwatch zaisťuje vyššiu kvalitu života a väčšiu slobodu pohybu pre pacientov a obyvateľov a zároveň uľahčuje a podporuje ošetrovateľský personál vo všetkých možných aplikáciách

Mobilita
Maximálna voľnosť pohybu s bezpečnosťou na dosah
Bezpečnosť proti výpadku
Spoľahlivá ochrana pacientov, rezidentov a ošetrovateľského personálu
Orientované na používateľa
Individuálne prispôsobiteľné príslušným potrebám a aplikáciám
Securwatch - RTLS Securwatch

Securwatch

Náš lokalizačný systém v reálnom čase ponúka výhody pre všetkých: Pre pacientom, rezidentov a ošetrovateľskému personálu.Chráni a zmierňuje napätie prostredníctvom inovatívnych technológií a intuitívnych mobilných aplikácií. Vo všetkých možných aplikáciách. 

 • Otvorené obytné priestory a sloboda pohybu
 • Rýchle a cielené informácie 
 • Vysoká škálovateľnosť
Mobilný systém privolania
Tiesňové privolanie personálu
Ochrana pred útekom
Určenie polohy s presnosťou na miestnosť
Zobraziť viac
Maurice Quail
Výkonný riaditeľ | Synergy Medical Systems (Irland)
Denná starostlivosť sa významne mení tak v nemocniciach, ako aj v asistovanom živote. Aby zdravotnícke zariadenia prežili, musia sa prispôsobiť zvyšujúcim sa potrebám pacientov a profesionálne vyriešiť určité nepríjemné situácie. Securwatch ponúka maximálnu bezpečnosť s najlepšou možnou mobilitou a významne prispieva k budúcej kondícii príslušného zariadenia.
Spoznajme sa osobne
Od človeka k človeku na ochranu ľudí a hodnôt. U nás môžete očakávať medzinárodné skúsenosti, dlhoročné know-how ako lídra v oblasti inovácií a množstvo vynikajúcich riešení.

Ďalšie informácie

Aplikácie systému Securwatch

Pacientske volanie

Zaisťuje bezpečnosť jednoduchým vyhľadaním pacientov a obyvateľov, ako aj väčšiu nezávislosť všade v areáli zariadenia. Pomocou transpondéra je možné prenášať volania o pomoc a služby k ošetrovateľskému personálu.

 • Väčšia sloboda pohybu pre pacientov a rezidentov
 • Rýchla a cielená podpora prostredníctvom určenia polohy
Hovor s pacientom
Hovor s pacientom
Pacientske volanie

Zaisťuje bezpečnosť jednoduchým vyhľadaním pacientov a obyvateľov, ako aj väčšiu nezávislosť všade v areáli zariadenia. Pomocou transpondéra je možné prenášať volania o pomoc a služby k ošetrovateľskému personálu.

 • Väčšia sloboda pohybu pre pacientov a rezidentov
 • Rýchla a cielená podpora prostredníctvom určenia polohy

Volanie personálu o asistenciu

V prípade pádu pacienta alebo rezidenta alebo vo všetkých situáciách, keď zamestnanec nemá pocit, že situáciu zvláda, je možné požiadať o pomoc použitém transpondéra.

 • Po ruke kdekoľvek v zariadení
 • Rýchla a cielená pomoc
Asistenčný hovor
Asistenčný hovor
Volanie personálu o asistenciu

V prípade pádu pacienta alebo rezidenta alebo vo všetkých situáciách, keď zamestnanec nemá pocit, že situáciu zvláda, je možné požiadať o pomoc použitém transpondéra.

 • Po ruke kdekoľvek v zariadení
 • Rýchla a cielená pomoc

Tiesňové privolanie personálu

Umožňuje prioritné volanie o pomoc v prípade nebezpečnej situácie, ako je útok na ošetrovateľský personál. Volajúca osoba, typ hovoru a miesto hovoru sa okamžite odošlú kolegom.

 • Diskrétne spustenie
 • Väčší pocit bezpečia – najmä v psychiatrických zariadeniach
Tiesňové privolanie personálu
Tiesňové privolanie personálu
Tiesňové privolanie personálu

Umožňuje prioritné volanie o pomoc v prípade nebezpečnej situácie, ako je útok na ošetrovateľský personál. Volajúca osoba, typ hovoru a miesto hovoru sa okamžite odošlú kolegom.

 • Diskrétne spustenie
 • Väčší pocit bezpečia – najmä v psychiatrických zariadeniach

Ochrana pred útekom

Či už miestnosti, oddelenia, budovy alebo areál: Vďaka ochrane pred útekom môžu byť pacienti a rezidenti, ktorým hrozí útek a dezorientácia, začlenení do každodenného života a môžu si užiť bezpečné prostredie zodpovedajúce ich každodenným činnostiam.

 • Individuálne polomery pohybu
 • Rozpoznanie dezorientovaných pacientov
 • Funkcia sprevádzania návštevníkov
Ochrana pred útekom
Ochrana pred útekom
Ochrana pred útekom

Či už miestnosti, oddelenia, budovy alebo areál: Vďaka ochrane pred útekom môžu byť pacienti a rezidenti, ktorým hrozí útek a dezorientácia, začlenení do každodenného života a môžu si užiť bezpečné prostredie zodpovedajúce ich každodenným činnostiam.

 • Individuálne polomery pohybu
 • Rozpoznanie dezorientovaných pacientov
 • Funkcia sprevádzania návštevníkov

Určenie polohy

Umožňuje automatické určovanie polohy pacientov alebo rezidentov – napríklad ak stratili cestu v budove – ako aj rýchly zásah ošetrovateľského personálu.

 • Varovanie ošetrovateľského personálu informáciami o polohe pasienta
 • Rýchly návrat do bezpečných oblastí
Určenie polohy
Určenie polohy
Určenie polohy

Umožňuje automatické určovanie polohy pacientov alebo rezidentov – napríklad ak stratili cestu v budove – ako aj rýchly zásah ošetrovateľského personálu.

 • Varovanie ošetrovateľského personálu informáciami o polohe pasienta
 • Rýchly návrat do bezpečných oblastí

Mobilná aplikácia

Prehľad v pobilnej aplikácii o dianí na oddelení podporuje rýchlu reakciu. Lekári a ošetrovateľský personál sú informovaní kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom smartfónu.

 • Zobrazenie volaní nezávislé od polohy
 • Databáza udalostí
 • Bezpečnosť proti výpadku vďaka 2 kanálom
Mobilná aplikácia
Mobilná aplikácia
Mobilná aplikácia

Prehľad v pobilnej aplikácii o dianí na oddelení podporuje rýchlu reakciu. Lekári a ošetrovateľský personál sú informovaní kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom smartfónu.

 • Zobrazenie volaní nezávislé od polohy
 • Databáza udalostí
 • Bezpečnosť proti výpadku vďaka 2 kanálom
Zobraziť viac

Užitočné informácie

Často kladené otázky a odpovede

 • Je systém Securwatch v súlade s GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)?

  Áno.Pri ponúkanom riešení RTLS je zaistené, že zostane zachované „právo na zabudnutie“, t. j. trvalé vymazanie všetkých osobných údajov, aj „právo na prenosnosť údajov“, t. j. prenos úplného zoznamu všetkých uložených osobných údajov.

 • Načo potrebujem systém Securwatch?

  Na podporovanie a odbremenenie ľudských zdrojov a ochranu pacientov! Automatizované procesy pomáhajú vašim zamestnancom dosiahnuť vyššiu efektivitu a vyhnúť sa chybám spôsobeným manuálnym zadaním. Váš ošetrovateľský personál sa tak môže sústrediť a efektívnejšie sústrediť na každodenné ošetrovateľské činnosti a nie je neustále rozptyľovaný alebo vyrušovaný inými faktormi.

 • Ako funguje vydanie poplachu?

  Vydanie poplachu je realizované zadefinovanými informáciami zo strany organizačných požiadaviek a špecifikácií príslušnej nemocnice alebo ošetrovateľského domu. Všetky možné typy poplachov sú spolu s nami definované, vypracované a zadané do systému RTLS. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme dokázali splniť individuálne požiadavky príslušného operátora.

  Vydanie poplachu, resp. alarmu sa zobrazuje ako na telefónoch DECT, tak na smartfónoch, ktoré obsluha sprístupnila personálu (žiadne súkromné ​​smartfóny), ako aj na komponentoch Visocall IP (napr. terminál pre zamestnancov). Systém RTLS je pripojený k nášmu systému hovorov pomocou rozhrania ESPA (ESPA 4.4.4. A ESPA-X).

 • Ako pripojím systém Securwatch k systémom tretích strán (napr. alarmový server, systém DECT atď.)?

  Vždy sa veľmi zaujímame o to, aby sme boli najmodernejšími výrobnými prostriedkami, a snažíme sa poskytovať aktuálne rozhrania v našom vývojovom oddelení včas, aby sme zostali konkurencieschopní a ponúkli našim zákazníkom pridanú hodnotu prostredníctvom kompatibility a flexibility.

  Existujúce najmodernejšie rozhrania sú napríklad:

  • HL7 (najmä na pripojenie k nemocničným informačným systémom „HIS“ a zdravotníckym prístrojom)
  • ESPA X (obojsmerné pripojenie pre RTLS a ďalšie systémy tretích strán)
  • ESPA 4.4.4 (jednoduché pripojenie pre RTLS a ďalšie systémy tretích strán)
 • Akú má presnosť určenie polohy ľudí?

  S presnosťou poschodí/izieb alebo v prípade potreby až na niekoľko metrov (okolo 1,5 metra) v reálnom čase.

  Presnosť určenia polohy závisí od počtu použitých čítačiek. Toto je možné porovnať s mobilnou telefónnou a dátovou sieťou:Čím bližšie je sieť vysielačov, tým rozsiahlejšie a výkonnejšie je rádiové pokrytie.

 • Aké sú dlhodobé výhody systému Securwatch?

  Systém určovania polohy Securwatch v reálnom čase má nasledovné výhody:

  • Úspora nákladov vďaka optimálnemu využitiu ľudských zdrojov
  • Odbremenenie personálu od každodenných povinností
  • Individuálna sloboda pohybu (duševne chorého a dezorientovaného alebo fyzicky chorého) pacienta

  V núdzových situáciách je zaručené okamžité vyslanie poplachu s presným určením polohy udalosti. To pomáha personálu pri implementácii okamžitých a efektívnych opatrení, aby bolo možné rýchlo pomôcť pacientovi alebo kolegovi.

 • Ako zistím, či sa pacient nachádza v bezpečnej oblasti?

  Detekcia smeru pohybu signalizuje, či sa pacient pohybuje von z bezpečnej oblasti alebo do bezpečnej oblasti. To znamená, že nie sú generované žiadne „zbytočné“ poplachy.

 • Je systém chránený pred vandalizmom?

  Vďaka možnosti osadených antén alebo logiky poschodí môžu byť čítačky umiestnené v miestnosti (napr. zavesené na strop) tak, aby boli pre pacientov „neprístupné“. Ak napriek tomu dôjde k poškodeniam komponentov systému, okamžite sa to rozpozná a vydá sa technický alarm (všetky komponenty systému sú neustále sledované).

Referencie

Kto nám už verí

Zobraziť viac

Blog

Health Care

Ďalšie témy

To by vás mohlo zaujímať

Servisný portál: Dôležité informácie kedykoľvek
Služby
Servisný portál: Dôležité informácie kedykoľvek
Servisný portál
Integral EvoxX – jeden z najlepších systémov na detekciu požiaru na svete
Systém | Požiarny alarm
Integral EvoxX – jeden z najlepších systémov na detekciu požiaru na svete
Systém požiarnej signalizácie Integral EvoxX
Schrack Seconet AG
Schrack Seconet AG
Schrack Seconet AG
Komunikačný systém typu „všetko v jednom“ Visocall IP
Zdravotná starostlivosť | Systém
Komunikačný systém typu „všetko v jednom“ Visocall IP
Komunikačný systém Visocall IP
Starostlivosť počas životného cyklu (export)
Služby
Starostlivosť počas životného cyklu (export)
Starostlivosť počas životného cyklu
Vaše osobné Kontaktné osoby v spoločnosti Schrack Seconet
Spoločnosť
Vaše osobné Kontaktné osoby v spoločnosti Schrack Seconet
Kontaktné osoby a lokality
Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK