NMC Royal Hospital Khalifa

Visocall IP pre kliniku v Abu Dhabi

O projekte

Skupina NMC Healthcare Group prevádzkuje množstvo najmodernejších súkromných zdravotníckych zariadení a nemocníc v Spojených arabských emirátoch. V roku 2016 k nim pribudla NMC Royal Hospital Khalifa nový komplex s 500 nemocničnými lôžkami na prosperujúcom predmestí Abú Zabí, Khalifa City, Rovnako ako takmer všetky nemocnice v skupine NMC Healthcare Group, spoločnosť Schrack Seconet vybavila nemocnicu NMC Khalifa komunikačným systémom na báze protokolu IP Visocall IP.

Naše riešenie

Visocall IP spĺňa vysoké požiadavky spoločnosti NMC Healthcare, pokiaľ ide o komunikačné systémy v nemocniciach skupiny. Preto v rámci vybavovania novej nemocnice v Khalifa City chcela spoločnosť NMC konkrétne Schrack Seconet ako dodávateľa od miestneho partnera pre elektronické nemocničné systémy.

Komunkácia Full-Duplex
Pre nemocničného operátora je obzvlášť dôležité, aby Visocall IP umožňoval plne duplexnú komunikáciu, t. j. aby údaje a hlasové správy bolo možné prenášať súčasne oboma smermi. Okrem toho bol v nemocnici NMC Khalifa zriadený samostatný server pre Visocall IP, ktorý zaručuje nepretržitú službu aj v prípade výpadku nemocničného servera.   

Sicherheit und Komfort
Pacienti, ako aj lekári a ošetrovateľský personál sa môžu spoľahnúť na efektívnu sieťovú informačnú a komunikačnú technológiu, ktorá spĺňa každodenné požiadavky špičkovej nemocnice. Celkovo spoločnosť Schrack Seconet spolu s miestnym partnerom Modular Concepts LLC nainštalovala 630 lampových modulov, takmer 400 volacích a vypínacích tlačidiel, 340 komunikačných terminálov, 300 terminálov pre pacientov priamo na lôžkach a 60 terminálov pre zamestnancov na základniach sestier.

NMC Royal Hospital Khalifa
Khalifa City, Saudská Arábia
Nemocnica/Domov dôchodcov/Ošetrovateľstvo
Systém(-y):

Visocall IP

Ďalšie referencie

Vybrané referencie na základe vašich záujmov

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK