Nemocnica mestskej kliniky


O projekte

Súkromná mestská nemocnica s klinikou bola domovom bývalého predajcu automobilov. Po veľmi potrebnom a dôkladnom procese renovácie predstavuje nemocnica v Sofii jednu z najlepšie vybavených nemocníc v balkánskych štátoch. Mestská nemocnica s klinikou sa zameriava predovšetkým na kardiológiu a kardiochirurgiu a je oficiálnym partnerom Harvardskej lekárskej fakulty a Arizonského srdcového ústavu.

Naše riešenie

Spoločnosť Schrack Seconet nainštalovala Visocall IP ako prvý systém volania sestier na báze IP v celom Bulharsku. Systém pracuje bez problémov s celou sieťou IT a nainštalované káble IT pre systém je možné použiť aj na iné účely. Systém privolania sestry umožňuje komunikáciu medzi pacientmi a personálom pomocou svetla, zvukových signálov a reči. V prípade núdze, napríklad srdcového alarmu, môžu sestry upozorniť celý tím špecialistov stlačením jediného tlačidla. Okrem toho ponúka systém volania zdravotných sestier spoločnosti Schrack Seconet aj komfortné funkcie: pacienti môžu pomocou systému pohodlne telefonovať.

Nemocnica mestskej kliniky
Sofia, Bulgaria
Nemocnica/Domov dôchodcov/Ošetrovateľstvo
Systém(-y):

Visocall IP

Ďalšie referencie

Vybrané referencie na základe vašich záujmov

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK