Detská nemocnica v Krakove

Nemocnica

O projekte

Fakultná detská nemocnica v Krakove je najväčšou detskou nemocnicou na juhu Poľska s ročným počtom okolo 200 000 ambulantných návštev. Z toho asi 33 000 návštev bolo na pohotovosti. Nemocnica má 24 operačných sál, 925 lôžok, z ktorých 24 slúži na pohotovosť, 27 odborných ambulancií, 1 265 parkovacích miest a plochu viac ako 15 hektárov. Nemocnica má vykonať diagnostické, liečebné, vzdelávacie a vedecké úlohy.

Naše riešenie

Nemocnica bola vybavená moderným komunikačným systémom Visocall IP pre zavolanie zdravotnej sestry, ktorý, ako už názov napovedá, využíva IP technológiu.

Systém pozostáva zo 46 personálnych terminálov s farebnými dotykovými obrazovkami, 573 komunikačných terminálov v miestnostiach pacientov a lekárov, 52 interkomových systémov vo vstupných priestoroch a 980 pacientskych riadiacich jednotiek, ktoré dokážu ovládať aj osvetlenie postele. Systém bol navyše vybavený databázou udalostí, ktorá je dostupná prostredníctvom internetového prehliadača, vizualizačnou stanicou s funkciou hlasovej komunikácie a rozhraniami na integráciu do telefónnej ústredne.

Detská nemocnica v Krakove
Krakov, Poľsko
Nemocnica/Domov dôchodcov/Ošetrovateľstvo
Systém(-y):

Visocall IP

Ďalšie referencie

Vybrané referencie na základe vašich záujmov

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK