Clinica San Carlo

Nemocnica

O projekte

Klinika San Carlo realizuje projekt rozšírenia, ktorý zdvojnásobí súčasnú štruktúru o novú budovu s rozlohou 17 000 m². Od svojho založenia v roku 1963 profesorom Emiliom Bernardellim bolo hlavným cieľom nemocnice poskytovať kompletnú, efektívnu a profesionálnu starostlivosť v oblasti chirurgie, liečebnej rehabilitácie, diagnostickej terapie a urgentnej starostlivosti.

Naše riešenie

Klinika sa rozhodla pre nemocničný komunikačný systém od spoločnosti Schrack Seconet, aby ponúkla viac pohodlia a hummánejšie prostredie a uspokojila dopyt po vyspelých technických oblastiach. Po dôkladnom vyhodnotení všetkých potrieb nemocníc a porovnaní dostupných riešení bol zvolený systém Visocall IP. Kompletný IP multimediálny systém založený na štruktúrovanej kabeláži umožňuje realizáciu viacerých služieb na jednej platforme a optimalizuje správu a údržbu nemocnice. Modularita systému navyše umožňuje budúcu integráciu mnohých služieb do dátovej siete vrátane internetu, televízie, telefónu alebo možnosti zobraziť lekárske záznamy na monitore pre lekára. Môžu sa uskutočniť ďalšie jednoduché integrácie do komunikačnej platformy nemocnice bez prerušenia prevádzky oddelení, spočívajú však iba v pridaní komponentov do systému.

Clinica San Carlo
Paderno Dugnano, Taliansko
Nemocnica/Domov dôchodcov/Ošetrovateľstvo
Systém(-y):

Visocall IP

Ďalšie referencie

Vybrané referencie na základe vašich záujmov

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK