Verejná knižnica Jászberényi


O projekte

Až do politických zmien na konci 80. rokov 20. storočia knižnica slúžila aj ako centrálna knižnica pre osady v regióne Jász. Inštitút je otvorený rôznym kultúram. V dnešnom svete, kde je ťažké nájsť tradície alebo hodnoty, potrebujeme viac verejných zbierok a služby, ktoré poskytujú, a to v tlačenej aj elektronickej podobe, ako aj vzdelaných knihovníkov. Knižnica bola zrekonštruovaná v roku 2005 a v súčasnosti funguje ako nezávislá knižnica zameraná na ľudí, ktorá neustále rastie a vylepšuje sa.

Naše riešenie

Pôsobivá budova knižnice a jej kultúrna zbierka je chránená špičkovým protipožiarnym systémom Schrack Seconet. Na okruhu požiarneho poplachu boli nainštalované optické detektory dymu, snímače tepla a manuálne hlásiče požiaru. Všetky sú monitorované požiarnym poplachovým panelom Integral C. Bezpečnosť sa ďalej zvyšuje skutočnosťou, že systém je prepojený s pohotovostnými službami Szolnok.

Verejná knižnica Jászberényi
Budapešť, Maďarsko
Verejná
Systém(-y):

Integral C

Ďalšie referencie

Vybrané referencie na základe vašich záujmov

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK