Javna knjižnica Jászberényi


O projektu

Do političkih promjena u kasnim 1980.-im, knjižnica je služila i kao središnja knjižnica za naselja u regiji Jász. Institut je otvoren raznim kulturama. U našem svijetu, danas, kada je više teško pronaći tradicije ili vrijednosti, potrebno nam je više javnih zbirki i usluga koje one pružaju, i u tiskanom i elektroničkom obliku, kao i obrazovanih knjižničara. Knjižnica je preuređena 2005. godine i sada funkcionira kao neovisna knjižnica usmjerena na ljude, koja i dalje raste i poboljšava se.

Naše rješenje

Impresivna zgrada knjižnice i njezina kulturna zbirka zaštićene su visokotehnološkim vatrodojavnim sustavom društva Schrack Seconet. Optički dimni javljači, toplinski javljači i ručni javljači na gumb instalirani su u vatrodojavnu petlju. Svi se oni nadziru vatrodojavnom centralom Integral C. Sigurnost je poboljšana i činjenicom da je sustav povezan sa žurnim službama Szolnoka.

Javna knjižnica Jászberényi
Budimpešta, Mađarska
Javno
Sustav(i):

Integral C

Više referencija

Odabrane referencije na temelju vaših interesa

Pomoć i kontakt
Schrack Seconet AG

Eibesbrunnergasse 18
1120 Beč, Austrija
+43 50 857
office@schrack-seconet.com

Prikazati sve lokacije

Podrška za naše kupce

Međunarodna podrška
Obrazac za kontakt

HR