KazTransOil


O projektu

Sustav zaštite od požara ugrađen je 2012. u komunikacijske centre podružnica društva KazTransOil JSC. U slučaju ovog projekta, komunikacijski centri, u kojima se većinom radi o objektima bez nadzora, nalaze se diljem raširene mreže naftovoda Republike Kazahstan. Za prijenos informacija središnjim mjestima otpreme upotrebljavala se lokalna mreža poduzeća kupca. Dosad je 80 stanica sustav Integral CX s, svaka s 16 dijelova, međusobno povezano u mrežu tehnologijom Integral LAN.

Jedna od prednosti sustava Integral IP jest to što su već integrirane funkcije upravljanja za sustave gašenja požara.

Zbog ovih prednosti i mogućnosti priključivanja mnogo vatrodojavnih centrala u jednu mrežu, kao i zbog komfora inovativnog daljinskog pristupa, vatrodojavni sustav IP odabran je kao sustav za zaštitu od požara za industrijska postrojenja poduzeća KazTransOil JSC u Republici Kazahstan. Projekt se ističe decentraliziranim postavljanjem uređaja sustave zaštite od požara na velikoj površini, ponekad i na teškom terenu.

Naše rješenje

Jedna od vatrodojavnih centrala u svakoj mreži Integral LAN geografski se nalazi u kontrolnoj sobi kupca. Stanice svih otpremnih centara povezane su u jednu mrežu više hijerarhijske razine, secoNET. Time se jamči prijenos podataka sustava za gašenje požara lokalnih objekata u centralnu kontrolnu stanicu poduzeća KazTransOil JSC.

U centralnoj kontrolnoj sobi Secolog IP i Remote Message prikazuju informacije na više nadzornih sustava. Dodatno se prenose i SMS-poruke na mobilne telefone odgovornih osoba krajnjeg kupca. Tako kupac brzo i udobno prima informacije o sustavima zaštite od požara.

Osim toga, IP-tehnologije omogućavaju i daljinski pristup uređajima, čime se znatno smanjuju troškovi održavanja sustava. Razvoj novih tehnologija društva Schrack Seconet za integraciju vatrodojavnih centrala u integriranu mrežu WAN otvara nove mogućnosti da se ovaj projekt proširi i da se poveća sveukupna učinkovitost sustava.

KazTransOil
Kazahstan
Proizvodnja

Više referencija

Odabrane referencije na temelju vaših interesa

Pomoć i kontakt
Schrack Seconet AG

Eibesbrunnergasse 18
1120 Beč, Austrija
+43 50 857
office@schrack-seconet.com

Prikazati sve lokacije

Podrška za naše kupce

Međunarodna podrška
Obrazac za kontakt

HR