KazTransOil


O projekcie

System sygnalizacji pożarowej został zainstalowany w centrach komunikacyjnych oddziałów KazTransOil JSC w 2012 roku. W ramach tego projektu, wzdłuż rozległej sieci ropociągów w Republice Kazachstanu, zlokalizowane są centra komunikacyjne, z których większość to obiekty bez kontroli. Lokalna sieć firmowa klienta została wykorzystana do przesyłania informacji do centralnych punktów przesyłowych. Do tej pory około 80 stacji Integral CX, każda z 16 częściami, zostało połączonych w sieć w technologii Integral LAN.

Jedną z zalet Integral IP jest to, że posiada już zintegrowane funkcje kontrolne dla systemów gaszenia pożaru.

Ze względu na tę zaletę i możliwość podłączenia wielu central sygnalizacji pożarowej w jednej sieci, a także wygodę innowacyjnego dostępu zdalnego dla zakładów przemysłowych spółki KazTransOil JSC w Republice Kazachstanu wybrano system sygnalizacji pożarowej Integral IP jako ochronę przeciwpożarową. Projekt charakteryzuje się zdecentralizowanym, zakrojonym na szeroką skalę rozmieszczeniem urządzeń do systemów sygnalizacji pożarowej, niekiedy w trudnym terenie.

O rozwiązaniu

Jedna z central sygnalizacji pożarowej w każdej z sieci Integral LAN jest zlokalizowana w sterowni klienta. Stacje wszystkich dyspozytorni zostały podłączone do sieci na wyższym poziomie hierarchii, SecoNET. Zapewniło to transmisję danych z systemu gaszenia pożarów lokalnych obiektów do centralnej stacji kontroli KazTransOil JSC.

W centralnym pomieszczeniu kontrolnym, informacje są wygodnie wyświetlane na wielu systemach monitoringu IP i zdalnych komunikatów Secolog. Ponadto, wiadomości SMS są przekazywane na telefony komórkowe osób odpowiedzialnych za klienta końcowego. W ten sposób klient szybko i wygodnie otrzymuje informacje za pośrednictwem systemu sygnalizacji pożarowej.

Ponadto, technologie IP umożliwiają zdalny dostęp do urządzeń, co znacznie obniża koszty utrzymania systemu. Opracowanie nowej technologii firmy Schrack Seconet do integracji central sygnalizacji pożarowej ze zintegrowaną siecią WAN otwiera nowe możliwości dla tego projektu w celu dalszej jego rozbudowy i zwiększenia ogólnej wydajności systemu.

Więcej odniesień

Wybrane referencje w oparciu o Twoje zainteresowania

Pomoc i kontakt
Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.

ul.Adama Branckiego 15
02-972 Warszawa
+48 22 3300620
warszawa@schrack-seconet.pl

Pokaż wszystkie lokalizacje

Wsparcie dla naszych klientów

LINIA WSPARCIA TECHNICZNEGO
+48 22 2906829

Support international
Formularz kontaktowy

PL