Pesti Vigadó


O projekte

Začatím výstavby bol poverený Mihály Pollac v roku 1829. Táto budova, predchodca dnešného Vigadó, sa ukázala byť jedným z najlepších kúskov neoklasicistickej architektúry v Pešti a nadobudla pomenovanie Reduta. Reduta však bola odsúdená na krátky život; v máji 1849 sa stala obeťou delostreleckej paľby inváznych rakúskych vojsk. V roku 1859 dostal poverenie navrhnúť novú budovu architekt Frigyes Feszl, v rámci ktorého sa snažil vytvoriť maďarský štýl. Nová budova, ktorá sa dnes volá Vigadó, bola otvorená v roku 1864. Budova Vigadó bola počas druhej svetovej vojny vážne poškodená a jej budúcnosť bola opäť pochybná. V roku 1954 bola budova Vigadó vyhlásená za národnú pamiatku. Nakoniec v roku 1968 začali stavebné práce s demoláciou niekoľkých jeho častí na účely kompletnej prestavby. Prestavaná Vigadó sa znovu otvorila pre verejnosť 16. marca 2014.

Naše riešenie

O ochranu budovy, skutočnej perly na brehu Dunaja, sa stará najmodernejší požiarny poplachový systém: K ústredni požiarnej signalizácie Integral je pripojených 660 optických detektorov dymu, ktoré zabezpečujú požiarnu ochranu celého priestoru budovy. V historickej obradnej sieni s veľmi vysokým stropom sú nainštalované lineárne detektory dymu s motorovým ovládaním. Toto riešenie je jedinečné pre možnosť jeho zníženia z podkrovného priestoru pomocou oceľových káblov pre ľahšiu údržbu. Núdzový rádiový vysielač zabezpečuje komunikáciu s vyslanými prevádzkovými zložkami. Systém požiarnej signalizácie riadi a prevádzkuje riadenie prístupu, systém vlámania a CCTV; a stlmí zvukový systém v prípade požiaru, aby poplach sirén bol neprerušovaný a zreteľne počuteľný.

Pesti Vigadó
Budapešť, Maďarsko
Kultúra
Systém(-y):

Integral IP

Ďalšie referencie

Vybrané referencie na základe vašich záujmov

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK