Pesti Vigadó


Om projektet

Mihály Pollack gavs i uppdrag att påbörja konstruktionen 1829. Denna byggnad, föregångaren till dagens Vigadó, visade sig vara ett av de finaste inslagen i den neoklassiska arkitekturen i Pest och kom att kallas Redoute. Redoute fick dock en kort karriär – i maj 1849 föll byggnaden offer för de invaderande österrikiska truppernas artillerield. Frigyes Feszl strävade efter att skapa en ungersk stil då han 1859 fick i uppdrag att designa en ny byggnad. Den nya byggnaden, nu kallad Vigadó, öppnade 1864. Byggnaden skadades allvarligt under andra världskriget och återigen såg dess framtid osäker ut. Några år senare, 1954, förklarades Vigadó vara ett nationalmonument. 1968 inleddes slutligen byggnationen och flera av byggnadens delar revs för att genomgå en total förändring. Det ombyggda Vigadó öppnades återigen för allmänheten den 16 mars 2014.

Vår lösning

För skyddet av byggnaden, en riktig pärla på Donaus strand, står ett förstklassigt brandlarmsystem: 660 optiska rökdetektorer är anslutna till Integral brandlarmcentral och ger brandskydd åt hela byggnadsområdet. Linjära rökdetektorer med motoriserad styrning har installerats i den historiska ceremonihallen, som har ett mycket högt tak. Lösningen är unik då den kan sänkas ner från taket med hjälp av stålkablar för enklare underhåll. Nödradiosändare säkerställer kommunikation med utlösningskraften. Brandlarmsystemet styr och hanterar åtkomstkontroll, inbrottssystem och övervakningskameror samt dämpar ljudsystemet så att brandlarmet hört oavbrutet och tydligt i händelse av brand.

Pesti Vigadó
Budapest, Ungern
Kultur
System:

Integral IP

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV