Utrymningslarm med talat meddelande
Ett måste på allmänna platser
Vi erbjuder den rätta lösningen för en effektiv utrymning av byggnader i nödsituationer, distribution av information och bakgrundsmusik.
Och detta för alla anläggningsstorlekar.
Snabb och effektiv evakuering
Tydliga och förståeliga meddelanden
Situationsberoende reaktion på händelser

Utrymningslarm med talat meddelande

Tillförlitligt, effektivt och flexibelt

 

 

 

 

 

Samarbete är viktigt. Att kunna reagera individuellt på situationer likaså. Detta gäller för den dagliga driften, men i synnerhet vid en brand. Därför erbjuder vi dig, oavsett anläggningsstorlek, en omfattande portfölj med produkter för alla slags tillämpningar av ljudförstärkning och talat utrymningslarm, som problemfritt kan anslutas till vårt brandlarmsystem Integral EvoxX.

Konkreta anvisningar
Tydlig information reducerar evakueringstider väsentligt
Hög flexibilitet
Individuellt anpassningsbart för varje projekt och varje budget
Schweizisk precision
Framtidsorienterad utveckling och tillverkning i Schweiz

Systemlösning APS®-APROSYS

En intelligent systemlösning som sätter internationella standarder och samtidigt är användarvänlig och framtidsorienterad. Tack vare funktioner som LAN-nätverk och DSP-teknik uppfyller systemet högsta krav för talat utrymningslarmssystem SAA, elektroniskt nödvarningssystem ENS och generella ljudförstärkningslösningar.

 • Köpcentrum och mässanläggningar
 • Kontorsbyggnader och hotell
 • Idrottsanläggningar och arenor
 • Flygplatser och järnvägsstationer
APS-Aprosys
Användarvänligt
Intuitiv drift
Modulär konstruktion
Datagränssnitt till Integral EvoxX
APS-Aprosys
Systemlösning APS®-APROSYS

En intelligent systemlösning som sätter internationella standarder och samtidigt är användarvänlig och framtidsorienterad. Tack vare funktioner som LAN-nätverk och DSP-teknik uppfyller systemet högsta krav för talat utrymningslarmssystem SAA, elektroniskt nödvarningssystem ENS och generella ljudförstärkningslösningar.

 • Köpcentrum och mässanläggningar
 • Kontorsbyggnader och hotell
 • Idrottsanläggningar och arenor
 • Flygplatser och järnvägsstationer
Användarvänligt
Intuitiv drift
Modulär konstruktion
Datagränssnitt till Integral EvoxX

Evakueringssystem VA-500

Ett komplett, förkonfigurerat personevakueringssystem för lokaler och fastigheter där en ljudanläggning för nödmeddelanden är installerad. Permanent självövervakning och inbyggd nödströmförsörjning ingår.

 • Stormarknader
 • Skolor och förskolor
 • Små till medelstora kommersiella fastigheter
VA-450, VA-500
Snabb konfiguration
Intuitiv drift
Datagränssnitt till Integral EvoxX
VA-450, VA-500
Evakueringssystem VA-500

Ett komplett, förkonfigurerat personevakueringssystem för lokaler och fastigheter där en ljudanläggning för nödmeddelanden är installerad. Permanent självövervakning och inbyggd nödströmförsörjning ingår.

 • Stormarknader
 • Skolor och förskolor
 • Små till medelstora kommersiella fastigheter
Snabb konfiguration
Intuitiv drift
Datagränssnitt till Integral EvoxX
Läs mer
Remo Gori
g+m elektronik ag
Ofta osynliga. Alltid omisskännliga.
Det är våra lösningar för ljudförstärkning och talat utrymningslarm.
Lär känna oss personligen
Från människa till människa för skydd av människor och egendom. Hos oss kan du vänta dig internationell erfarenhet, mångårig expertis som innovationsledare och talrika, enastående lösningar.

Mer information

Komponenter för utrymningslarm med talat meddelande

Vi levererar samtliga systemkomponenter till såväl apparater som programvara och säkerställer att din investering i en brandlarmanläggning från Schrack Seconet förblir ekonomisk och lönsam under hela dess livscykel. I samspel med våra medföljande tjänster utvecklas även en perfekt avstämd totallösning.

Visa detaljer

Brandlarmsystem Integral EvoxX

Visa detaljer

Världens bästa brandlarmcentral – det säger åtminstone våra kunder. Den är utrustad med full redundans och därmed alltid väl skyddad.

 • För alla anläggningsstorlekar
 • Modulär och redundant
 • Kan när som helst byggas ut
Brandlarmcentral Integral EvoxX
Visa detaljer Brandlarmcentral Integral EvoxX
Brandlarmsystem Integral EvoxX

Världens bästa brandlarmcentral – det säger åtminstone våra kunder. Den är utrustad med full redundans och därmed alltid väl skyddad.

 • För alla anläggningsstorlekar
 • Modulär och redundant
 • Kan när som helst byggas ut
Visa detaljer
Visa detaljer

Manöverpanel för släcksystem Integral EvoxX

Visa detaljer

Den enda manöverpanelen för släcksystem som kan användas tillsammans med en brandlarmcentral i ett hölje och förenar branddetektion, utlarmning och styrning i ett enda system.

 • Högsta tillgänglighet och säker släckning
 • Passar alla släcktekniker
Manöverpanel för släcksystem Integral EvoxX
Visa detaljer Manöverpanel för släcksystem Integral EvoxX
Manöverpanel för släcksystem Integral EvoxX

Den enda manöverpanelen för släcksystem som kan användas tillsammans med en brandlarmcentral i ett hölje och förenar branddetektion, utlarmning och styrning i ett enda system.

 • Högsta tillgänglighet och säker släckning
 • Passar alla släcktekniker
Visa detaljer

Integral X-LINE

Via Integral X-LINEs högpresterande detektorslinga ansluts våra automatiska branddetektorer, sirener, blixtljus och larmknappar såväl som intelligenta in- och utgångsmoduler till brandlarmcentralen Integral EvoxX. Upp till 3 500 meter slinglängd och 250 enheter möjliga. Korta starttider – även vid full utbyggnad.

 • Tillförlitlig överföring
 • Högsta felsäkerhet
 • Enkel installation
 • Flexibel utbyggnad
Brandlarmcentral Integral EvoxX - Integral X-Line
Kan användas med befintligt kabelnät
Inbyggd kortslutningsisolator i varje apparat
Brandlarmcentral Integral EvoxX - Integral X-Line
Integral X-LINE

Via Integral X-LINEs högpresterande detektorslinga ansluts våra automatiska branddetektorer, sirener, blixtljus och larmknappar såväl som intelligenta in- och utgångsmoduler till brandlarmcentralen Integral EvoxX. Upp till 3 500 meter slinglängd och 250 enheter möjliga. Korta starttider – även vid full utbyggnad.

 • Tillförlitlig överföring
 • Högsta felsäkerhet
 • Enkel installation
 • Flexibel utbyggnad
Kan användas med befintligt kabelnät
Inbyggd kortslutningsisolator i varje apparat
Visa detaljer

Kringutrustning

Visa detaljer

Omkring 200 tillgängliga komponenter säkerställer tillförlitlig branddetektion genom en ideal kombination av intelligent sensorteknik såväl som optisk och akustisk utlarmning.

 • Intelligent och flexibelt
 • Fritt programmeringsbar
 • Högeffektiv
Peripherals - Input & Output Modules
Visa detaljer Peripherals - Input & Output Modules
Kringutrustning

Omkring 200 tillgängliga komponenter säkerställer tillförlitlig branddetektion genom en ideal kombination av intelligent sensorteknik såväl som optisk och akustisk utlarmning.

 • Intelligent och flexibelt
 • Fritt programmeringsbar
 • Högeffektiv
Visa detaljer
Mehr anzeigen
Peter Bock
Produktchef för brandlarmsystem | Schrack Seconet
Talade meddelanden, särskilt på offentliga platser, erbjuder en snabb och lokalt inriktad distribution av information eller hjälp vid utlarmning och evakuering.

Bra att veta

Vanliga frågor och svar

 • Vilka högtalare är tillgängliga?

  Vi erbjuder samtliga högtalare i standard- och EN 54-24-utförande. Dessutom finns enstaka högtalare med kompletterande egenskaper och certifikat. Din kontaktperson hjälper dig gärna med mer information.

 • Hur ofta måste systemen underhållas?

  Med PA/VA-system finns det som regel inget behov av intensiva service- eller underhållsarbeten. Vi rekommenderar dock att du då och då samt beroende på miljöförhållanden kontrollerar luftcirkulationen för kylning av apparaten och – vid behov – byter ut filtermattor mot damm.

  Beroende på lokala bestämmelser kan det också vara nödvändigt att regelbundet kontrollera det aktuella användningsbeteendet för de rum som ska evakueras och högtalarnas placering. Fokus ska då ligga på att säkerställa nödvändig volym och lägsta talförståelse (>0,5) på utlarmningsmeddelande. Dessutom föreskrivs byte av batterier för nödströmförsörjning vart fjärde år.

 • Är en anslutning till en brandlarmcentral möjlig?

  Ja. För automatisk utlarmning och evakuering kan en anslutning till vår brandlarmcentral Integral EvoxX göras. Integrationen sker antingen via övervakade kontrollkontakter eller över vår digitala styrförbindelse.

 • Kan jag ansluta befintliga system?

  Ja. Våra PA/VA-system kan enkelt anslutas till befintliga PA/VA-system från andra tillverkare med hjälp av kontrollkontakter och analoga ljudkanaler.

 • Kan jag bygga upp nätverk med flera platser?

  Ja, det går. APS®-tekniken sänker kostnaderna vid uppbyggnad av nätverk. En standardanslutning till nätverket via LAN (Local Area Network) är tillräcklig för samtidig överföring av data och digitala ljudsignaler över långa avstånd. 

Referenser

De här litar redan på oss

Läs mer

Övriga områden

Det här kanske också är av intresse för dig

Integral EvoxX – ett av världens bästa brandlarmsystem
System | Fire Alarm
Integral EvoxX – ett av världens bästa brandlarmsystem
Brandlarmsystem Integral EvoxX
Experter på tillförlitlig branddetektion och utlarmning
Fire Alarm
Experter på tillförlitlig branddetektion och utlarmning
Fire Alarm
Specialdetektor för osedvanliga utmaningar
Fire Alarm | System
Specialdetektor för osedvanliga utmaningar
Specialdetektorer
Kringutrustning till Integral EvoxX
Fire Alarm | System
Kringutrustning till Integral EvoxX
Kringutrustning till Integral EvoxX
Din personliga kontaktperson på Schrack Seconet
Företag
Din personliga kontaktperson på Schrack Seconet
Kontaktpersoner och kontor
Manöverpanel för släcksystem Integral EvoxX
Fire Alarm | System
Manöverpanel för släcksystem Integral EvoxX
Släcksystem Integral EvoxX
Serviceportal: Viktig information dygnet runt
Services
Serviceportal: Viktig information dygnet runt
Serviceportal
Skräddarsydda lösningar för patienter, sjukvårdspersonal och läkare
Health Care
Skräddarsydda lösningar för patienter, sjukvårdspersonal och läkare
Health Care
Miljontals beprövade branddetektorer Integral Cubus
Fire Alarm | System
Miljontals beprövade branddetektorer Integral Cubus
Automatisk branddetektor Integral CUBUS
Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV