Fischer Brot

Bageri

Om projektet

Det hela började 1958 i ett litet bageri på Kapuzinerstraße, där familjen Fischer försåg stadsborna med bakverk. Snart räckte inte utrymmet till, en helautomatisk vetelängdsanläggning installerades och under de följande årtiondena expanderade de ytterligare – helt i enlighet med familjeföretagets motto ”Produktivitet och kvalitet”. Samma krav som man på Fischer Brot ställer med hänsyn till de egna produkterna, ställer ägarna även på säkerhetstekniken. Inte att undra på att de beslutade sig för den skräddarsydda individuella lösningen från Schrack Seconet.

Vår lösning

Den cirka 13 000 kvadratmeter stora ytan övervakas av en BMZ Integral och 250 detektorer. I produktionshallen finns totalt 45 linjedetektorer monterade för att säkerställa ett optimalt brandskydd. Dessutom skyddas företagets område av en digital videoövervakningsanläggning, inbrottslarmsystemet Secura och passerkontrollsystemet SecurAccess, inklusive styrning av nödutgångar och tidsredovisning. Det bästa med det hela är att alla system är ihopkopplade med varandra och arbetar perfekt tillsammans.

Fischer Brot
Linz, Österrike
Råvaror Produktion
System:

Integral IP

Integral CUBUS

SecurVideo

SecurAlarm

SecurAccess

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV