Clinica San Carlo

Sjukhus

Om projektet

Clinica San Carlo realiserade ett expansionsprojekt som fördubblade den tidigare strukturen med en ny byggnad på 17 000 kvadratmeter. Sedan professor Emilio Bernardelli grundade sjukhuset 1963 har dess främsta syfte varit att erbjuda ett komplett, effektivt och professionellt omhändertagande på områdena kirurgi, medicinsk rehabilitering, diagnostisk behandling och nödfall.

Vår lösning

För att kunna erbjuda en högre komfort och humaniserade miljöer och för att kunna uppfylla önskemålen om avancerad teknik bestämde sig sjukhuset för att installera ett sjukhuskommunikationssystem från Schrack Seconet. Efter en grundlig bedömning av sjukhusets behov och en jämförelse mellan tillgängliga lösningar valde man Visocall IP-systemet. Det kompletta IP-multimediasystemet, som baseras på ett strukturerat kabelnät, möjliggör utförandet av flera tjänster på samma plattform och optimerar förvaltningen och underhållet av sjukhuset. I tillägg möjliggör systemets modularitet framtida integration av en rad tjänster i datanätet, inklusive internet, tv och telefon samt möjligheten för läkaren att visa medicinska ritningar via en monitor. Ytterligare enkla integrationer i sjukhusets kommunikationsplattform kan göras utan att avbryta verksamheten på vårdavdelningarna, men lägger då enbart till komponenter till systemet.

Clinica San Carlo
Paderno Dugnano, Italien
Sjukhus/geriatrik/vård
System:

Visocall IP

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV