Sjukhus i Bolzano

Sjukhus

Om projektet

Det krävdes massiva åtgärder för att anpassa sjukhuset i Bolzano efter aktuella föreskrifter genom att modernisera byggnaden och därigenom uppfylla tekniska och strukturella hälsostandarder. Den viktigaste faktorn var skapandet av en välkomnande miljö för patienter, besökare och vårdpersonal.

Vår lösning

Målet med ett modernt sjukhus är att maximera patienternas välbefinnande. Detta kan även uppnås med hjälp av Visocall IP-systemet, det IP-baserade sjukhuskommunikationssystemet från Schrack Seconet. I dagsläget används vårt system vid 780 sängplatser på sjukhuset i Bolzano. Installation av Visocall IP är en del av omstruktureringsprocessen, vars främsta syfte är att humanisera hela sjukhusmiljön.

Sjukhus i Bolzano
Bolzano, Italien
Sjukhus/geriatrik/vård
System:

Visocall IP

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV