Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien


Om projektet

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien (AKH) färdigställdes i sin nuvarande form 1994 och tar emot cirka 80 000 patienter om året. Mer än 550 000 fall hanterades som polikliniska besök. Detta sysselsätter cirka 1 500 läkare och omkring 2 600 vårdarbetare. Patienternas välbefinnande på sjukhuset är av högsta prioritet. Därför är rummen bekvämt inredda och utrustade för en angenäm sjukhusvistelse.

Vår lösning

Schrack Seconet levererade det IP-teknikbaserade kommunikationssystemet Visocall IP till Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien. En stor utmaning var att ställa Visocall IP:s intelligenta förbindelser till förfogande för sjukhusets IT-system. Dit räknas VolP och SIP-telefoni samt tillgång till internet och portal vid sjukhussängarna. 

Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien
Wien, Österrike
Sjukhus/geriatrik/vård
System:

Visocall IP

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV