Däckfabrik i Hankook

Användning av specialdetektor

Om projektet

Från sin nya anläggning söder om Budapest levererar den sydkoreanska däcktillverkaren Hankook bland annat premiumdäck till Volkswagen och Mercedes. Schrack Seconet installerade brandlarmanläggning och branddetektorer i produktionshallar, höglager och medarbetarhotell.

Hankook lät uppföra en stor däckfabrik i närheten av Budapest. Specialdetektorn ASD 535 säkerställer en säker branddetektion även vid kraftiga dammföroreningar i de höga hallarna.

1941 var Hankook Koreas första däcktillverkare. I dag är den sydkoreanska pionjären det sjunde största däckföretaget i världen. Sedan 2006 står en ny däckfabrik färdig i Dunaújváros, 60 kilometer söder om Budapest. Samsung tog över koordinationen av de fyra byggfaserna, varav tre redan är avslutade, medan brandskyddet överläts till Schrack Seconet. Dammföroreningar och hallarnas höjd var bara två av parametrarna som krävde särskilt avancerade tekniker i branddetektorer och brandlarmanläggning.

Vår lösning

Specialdetektorn ASD 535 installerades i det automatiska höglagret. Dess branddetektion är tillförlitlig även vid kraftiga dammföroreningar från produktionen. Därtill installerades över hela anläggningen och i det tillhörande medarbetarhotellet flera tusen CUBUS-detektorer, vilka beroende på användningsområde projekteras antingen som rök- eller värmedetektorer eller som kombinerade rök- och värmedetektorer. Två medarbetare från Schrack Seconet ansvarar året om för underhållsarbete på plats och stöddes i sitt arbete av riskhanteringssystemet SecoLOG med central visning och drift av brandlarmanläggningen. Systemet är ett SecoNET-nätverk med flera effektiva Integral MX-centralapparater, som är optimerade för att skydda den stora industribyggnaden. För rök- och värmeevakuering vid brand installerades en fristående delcentralslinga, som styrs via två MX-centralapparater.

Under bygg- och installationsfasen fanns hela tiden en projektansvarig från Schrack Seconet på plats. Det intensiva arbetet lönade sig: Schrack Seconet kommer att finnas på plats även under den fjärde byggfasen. Tack vare det goda samarbetet med Samsung har Schrack Seconet dessutom fått i förtroende att installera brandskydd i ett batterifabrik för elbilar i Göd.

Däckfabrik i Hankook
Ungern
Industri

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV