Dow Chemical

Framtidsorienterade lösningar för Dow Chemical

Om projektet

Dow Chemical är ett världsledande, internationellt verksamt kemiföretag med huvudkontor i Midland/Michigan, USA. På 188 platser i 36 länder producerar Dow Chemical mer än 5 000 olika vardagsprodukter, dit bas- och specialkemikalier såväl som högpresterande ämnen räknas.

Vår lösning

Med hänsyn till Dow Chemicals produktportfölj var det absolut nödvändigt att utrusta produktionsanläggningarna med ett modernt, tillförlitligt brandlarmsystem. Schrack Seconet står som ansvarig för installationen av sju brandlarmcentraler av typen Integral IP MX på anläggningen i Terneuzen i Nederländerna. Dessa förenades i ett nätverk med hjälp av glasfiberkablar och kunde utan problem anslutas till de 90 befintliga brandlarmcentralerna, som var installerade på ett avstånd på upp till 2,5 kilometer.

Tack vare intelligenta program kan såväl brandlarmcentraler som plattformsprogramvaran platsoberoende fjärrövervakas via en klient respektive med hjälp av en serverlösning, varpå lämpliga åtgärder snabbt och effektivt kan sättas in. Samtliga brandlarmsystem på det tre gånger tre kilometer stora området övervakas av ett överordnat förvaltningssystem som företaget Beveco – ett företag från Nederländerna som specialiserar sig på inbyggda förvaltningsprogram – har placerat i ett kontrollrum hos Dow Chemicals. Till och med förvaltningssystemet har sitt eget redundanta FMS-glasfibernätverk.

Teknikerna på det nederländska partnerföretaget Profs4Security iordningställde all hårdvara i form av nittontums-skåp.

Efter en intensiv acceptansprovning innan leverans överlämnades anordningarna till kemiföretaget Dow Chemicals, som redan hade förberett hela infrastrukturen, inklusive hela kabelnätet, noggrant. Därefter flyttades det befintliga systemet gradvis över till den nya plattformen.

Dow Chemical
Terneuzen, Nederländerna
Industri

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV