Amazons logistikcentrum

Omfattande brandskydd för nytt logistikcenter

Om projektet

För två år sedan öppnade internetjätten Amazon ett logistikcenter för returförsändelser i tjeckiska Dobrovíz. Precis bredvid detta togs sedan ett andra distributionscentrum med en yta på 95 000 kvadratmeter i drift. I den nästan en kilometer långa hallen installerade Schrack Seconet ett brandlarmsystem Integral IP med aspirerande rökdetektor ASD 535

Dobrovíz ligger i Prags förortsbälte och har med sin närhet till flygplatsen och motorvägen ett fördelaktigt läge för internetbutiken Amazon, som sysselsätter 1 500 personer i sitt nya logistikcenter. 2018 beräknas denna siffra ha stigit till 2 000. Förstärkt med säsongsarbetare kan koncernen där hantera miljontals försändelser dagligen och är på bästa sätt rustad för högsäsongsperioder såsom julförsäljningen. Distributionscentrumet ska leverera till kunder i hela Europa.

Vår lösning

Brandskyddet för den enorma lagerhallen – vars storlek motsvarar ungefär tretton fotbollsplaner – var för Schrack Seconet ett av de största projekten under den första halvan av 2015. Den speciella rumssituationen med höga hyllrader och otaliga varustaplar krävde installation av aspirerande rökdetektorer. Dessutom monterades ett rörledningssystem längs hyllraderna.

I tillägg till de redan installerade specialdetektorsystemen ska flera installeras för höglagret. ASD 535 suger aktivt upp rumsluften och kan mycket snabbt detektera rök. Rörledningarna övervakas konstant av utvärderingsenheten. Dessa positionsbestämmer inte bara rök utan även föroreningar eller brott i rören. Därför behöver man bara underhålla den lättillgängliga utvärderingsenheten och inte flytta varor. I tillägg är totalt mer än 5 000 branddetektorer monterade på området, medan 600 sirener används för utlarmning. Hela brandlarmtekniken styrs via sju centralenheter.

Amazons logistikcentrum
Prag, Tjeckien
Transport och logistik
Kund: Amazon

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV