Gedeon Richter

Produktionsanläggning

Om projektet

Gedeon Richter Plc. grundades 1901 av Gedeon Richter och är den största producenten av läkemedel i landet. Tack vare dess unika försäljnings- och marknadsföringsnätverk är det multinationella företagets produkter tillgängliga i 100 länder världen över. Förutom produktion fokuserar koncernen även på forskning och utveckling. Den höga tekniska standarden upprätthålls alltid, även när det gäller brandskydd.

Vår lösning

Redan på 1990-talet började Schrack Seconet utrusta byggnaden i Budapest med brandlarmsystem och uppdaterar dem kontinuerligt. I dagsläget länkas 44 Integral IP-centraler i ett SecoNET-nätverk och Secolog gör att samtliga 16 000 branddetektorer tydligt kan representeras. Gedeon Richter Plc. är även verksamt i Dorog i Ungern. Här har Schrack Seconet installerat sexton brandlarmcentraler och ett Secolog-brandlarmsystem. Under byggnationen av den nya fabriken i Debrecen i Ungern ställdes även de högsta kraven på kvalitet och därför valde den ansvariga parten säkerhetslösningar från Schrack Seconet. Anläggningen, som redan har överlämnats, är utrustad med sju brandlarmcentraler och ett Secolog-brandlarmsystem.

Gedeon Richter
Budapest, Ungern
Industri
System:

Integral IP

Secolog IP

SecoNET

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV