Dow Chemical

Riešenia orientované do budúcnosti pre spoločnosť Dow

O projekte

Dow Chemical je popredná svetová chemická spoločnosť so sídlom v meste Midland/Michigan, USA. Na 188 miestach v 36 krajinách vyrába Dow Chemical viac ako 5 000 rôznych výrobkov každodennej potreby vrátane základných a špeciálnych chemikálií, ako aj vysoko výkonných materiálov.

Naše riešenie

Vzhľadom na portfólio výrobkov spoločnosti Dow Chemical je nevyhnutné, aby výrobné závody boli vybavené moderným a spoľahlivým požiarnym poplašným systémom. Spoločnosť Schrack Seconet je zodpovedná za vybavenie týchto závodov siedmimi požiarnymi poplachovými ústredniami typu Integral IP MX v holandskom sídle Terneuzen. Tieto sú navzájom prepojené pomocou káblov z optických vlákien a dajú sa ľahko pripojiť k existujúcim 90 požiarnym poplachovým ústredniam, ktoré sú inštalované vo vzdialenosti až 2,5 km.

Vďaka inteligentným softvérovým aplikáciám možno ústredňu požiarnej signalizácie a softvér platformy monitorovať na diaľku z ľubovoľného miesta pomocou riešenia klienta alebo servera, čo znamená, že je možné rýchlo a efektívne prijať príslušné opatrenia. Všetky systémy požiarnej signalizácie na ploche tri krát tri kilometre sú monitorované systémom nadriadeného riadenia od spoločnosti Beveco, spoločnosti z Holandska, ktorá sa špecializuje na integrovaný softvér pre riadenie a nachádza sa v kontrolnej miestnosti spoločnosti Dow. Dokonca aj systém správy má vlastnú redundantnú sieť FMS s optickými vláknami.

Technici z holandskej partnerskej spoločnosti Profs4Security poskytli celý hardvér v podobe 19-palcových skriniek.

Po intenzívnej kolaudačnej skúške v továrni boli systémy odovzdané chemickej spoločnosti Dow, ktorá vopred starostlivo pripravila celú infraštruktúru vrátane všetkej kabeláže. Existujúci systém sa potom postupne presúval na novú platformu.

Dow Chemical
Terneuzen, Holandsko
Odvetvie

Ďalšie referencie

Vybrané referencie na základe vašich záujmov

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK