Kultúrne centrum MÜPA

Detekcia požiaru v kultúrnom centre Budapešť

O projekte

Palác umenia v Budapešti, známy v Maďarsku ako Müpa, je pôsobivým kultúrnym projektom. V modernej budove na brehu Dunaja sa nachádza múzeum súčasného umenia, veľká koncertná hala a festivalové divadlo. Umelá hmla často viedla k falošným poplachom vo festivalovom divadle. CO alarmy problém vyriešili!

Naše riešenie

Spoločnosť Schrack Seconet sa od začiatku roku 2005 stará systémy na detekciu požiarov v kultúrnom centre. Všetky požiarne poplachové ústredne sú navzájom spojené prostredníctvom systému riadenia rizík SecoLOG IP. Integral RemoteAccess tiež umožňuje zamestnancom Schrack Seconet vzdialený prístup k systému požiarnej signalizácie. Mnoho problémov je možné vyriešiť už priamo na pracovnom stole pri projektovaní. Súčasťou balíka údržby je aj 24-hodinová telefonická podpora – v prípade problémov môžu pracovníci spoločnosti Müpa kedykoľvek zavolať, čo je veľmi užitočné, a to nielen počas večerných predstavení.

Rozhovor o projekte Rudi Palmai, technický vedúci spoločnosti Schrack Seconet Maďarsko
F&C: Aký bol konkrétny problém s detekciou požiaru v Paláci umenia?
Rudi Palmai: Veľmi často, najmä pri tanečných vystúpeniach, sa používa umelá hmla. Jej nasadenie spôsobilo obrovský problém s falošnými poplachmi. Detektory teploty neboli alternatívou, pretože javisko je príliš vysoké. Vďaka mnohým podlažiam, inštaláciám a zaveseným javiskám sa dostáva do výšky 20 metrov! Našou úvahou bolo preto vyhodnotiť úrovne CO.
F&C: Prečo ste si mysleli, že detektory CO by tu boli správnym riešením?
Rudi Palmai: Vzhľadom na konkrétnu situáciu veľa vecí hovorilo v prospech detektorov CO, ale chceli sme si byť istí, preto sme vykonali podrobný test! Za týmto účelom sme zabudovali alarmy CO priamo do vyvíjača hmly. Potom sme vyhodnotili údaje na počítači. Vďaka tomu sme videli: Toto je dobré riešenie, ktoré funguje.
F&C: Mali ste teda dôkaz, že alarmy CO boli správne. A čo bolo potom ďalej. Aký bol ďalší krok?
Rudi Palmai: Áno, výsledok testu bol pre zákazníka presvedčivým dôkazom. Objednal si preto tieto detektory s viacerými senzormi, ktoré tiež vyhodnocujú CO. Inštalovali sme celkovo 130 detektorov v celom priestore javiska. Teraz sú riadené prostredníctvom novej doplnkovej ústredne požiarneho poplachu. Je to už celkovo deviata v Paláci umenia.
F&C: Ako sa rozpoznáva požiar mimo vystúpení?
Rudi Palmai: Naprogramovali sme dvojfázovú prevádzku. Na začiatku predstavenia nastaví správca scény v technickej miestnosti požiarne poplachy podľa kritérií tepla a CO. Po skončení predstavenia sa prepne späť na kritérium dymu Požiarne detektory toto kritérium rozpoznávajú rýchlejšie ako zvýšenie teploty – preto má zmysel naprogramovať detekciu dymom mimo predstavení. Somit ist zu jeder Zeit eine optimale Branderkennung gewährleistet.

Kultúrne centrum MÜPA
Budapešť, Maďarsko
Kultúra

Ďalšie referencie

Vybrané referencie na základe vašich záujmov

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK