Ústredie banky K&H


O projekte

Nové ústredie kategórie „A +“ banky K&H, jednej z najdôležitejších finančných inštitúcií v Maďarsku, bolo postavené na brehu Dunaja na peštianskej strane hlavného mesta. Kancelárska budova s rozlohou 76 000 m² poskytuje vysoko kvalitné pracovné prostredie pre 2 400 zamestnancov. Odrážajúc environmentálne povedomie inštitúcie, budova získala certifikáciu LEED Gold. Na dosiahnutie tohto cieľa sa na dodávku energie používajú alternatívne zdroje, využíva sa dažďová voda, v budove sa nachádzajú aj zimné záhrady a zelené strechy. Počas fázy projektovania bolo nevyhnutné vytvoriť dobrú fyzickú pohodu a starostlivo temperovaný pracovný priestor.

Naše riešenie

Zariadenie pozostáva z dvoch samostatných budov. Protipožiarnu ochranu kancelárskej budovy zaisťuje viac ako 6 000 kombinovaných detektorov dymu a tepla, ktoré sú pripojené k 12 integrovaným požiarnym poplachovým ústredniam. V obidvoch budovách grafický zobrazovací a monitorovací systém Secolog zaisťuje úplnú transparentnosť a dohľad. Panely požiarnej signalizácie vykonávajú tiež širokú škálu riadiacich funkcií pre požiarne úseky, výťahy, hasiace zariadenia, ozvučenie, panely ovládajú ventilátory a tieniace zariadenia.

Ústredie banky K&H
Budapešť, Maďarsko
Kancelária

Ďalšie referencie

Vybrané referencie na základe vašich záujmov

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK