K&H Bank


Om projektet

Det nya ”A+”-huvudkontoret till K&H Bank, en av de viktigaste finansinstitutionerna i Ungern, byggdes vid Donaus strand på Pest-sidan. Den 76 000 kvadratmeter stora kontorsbyggnaden erbjuder en högkvalitativa arbetsmiljö för 2 400 anställda. Byggnaden speglar institutionens miljömedvetenhet och har tilldelats miljöcertifieringen LEED Gold. För att uppnå detta mål använder man alternativa energikällor och tillvaratar regnvatten samtidigt som det finns både drivhus och gröna tak i byggnaden. Att skapa en god fysisk miljö och en noggrant tempererad arbetsmiljö var avgörande under designfasen.

Vår lösning

Anläggningen består av två separata byggnader. Kontorsbyggnadens brandskydd säkerställs av mer än 6 000 kombinerade rök- och värmedetektorer, som är anslutna till tolv Integral brandlarmcentraler. I båda byggnaderna säkerställer det grafiska skärm- och övervakningssystemet Secolog full transparens och heltäckande övervakning. Brandlarmcentralerna utför även en rad olika kontrollfunktioner för brandsektioner, hissar, släckningsutrustning och ljudsystem, samt styr fläktar och avskärmningselement.

K&H Bank
Budapest, Ungern
Kontor

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV