Gedeon Richter

Výrobné zariadenie

O projekte

Gedeon Richter Plc. bola založená v roku 1901 Gedeonom Richterom a je najväčším výrobcom liekov v krajine. Vďaka svojej jedinečnej predajnej a marketingovej sieti sú produkty nadnárodnej firmy dostupné v 100 krajinách sveta. Okrem výroby sa skupina zameriava aj na výskum a vývoj. Vysoký technický štandard sa udržuje dôsledne aj v oblasti požiarnej ochrany.

Naše riešenie

Už v 90. rokoch spoločnosť Schrack Seconet začala vybavovať budovu v Budapešti systémami požiarnej signalizácie a neustále ich udržuje na najnovšej úrovni. V súčasnosti je 44 ústrední Integral IP prepojených sieťou SecoNET a vďaka systému Secolog je možné jasne zastrešiť všetkých 16 000 hlásičov požiaru. Ďalšie sídlo spoločnosti Gedeon Richter Plc je v maďarskom Dorogu. Na tomto mieste spoločnosť Schrack Seconet nainštalovala 16 požiarnych poplachových ústrední a systém riadenia požiarnej signalizácie Secolog. Pri výstavbe novej továrne v maďarskom Debrecíne sa vyžadovala tiež najvyššia kvalita, a preto sa zodpovedná strana rozhodla pre bezpečnostné riešenia od spoločnosti Schrack Seconet. Závod, ktorý je už odovzdaný, je vybavený 7 ústredňami požiarneho poplachu a systémom riadenia požiarnej signalizácie Secolog.

Gedeon Richter
Budapešť, Maďarsko
Odvetvie
Systém(-y):

Integral IP

Secolog IP

SecoNET

Ďalšie referencie

Vybrané referencie na základe vašich záujmov

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK