Ordensklinikum Linz

Nemocnica

O projekte

Linecká nemocnica Barmherzigen Schwestern, ktorá sa v roku 2017 spojila s nemocnicou Elisabethinen a vytvorila Ordensklinikum Linz, ročne ošetrí 215 000 ambulantných pacientov, zaznamená 76 000 hospitalizácií a vykoná viac ako 22 000 operácií. S viac ako 3 500 zamestnancami na dvoch miestach je zaručené ošetrenie na najvyššej úrovni.

Naše riešenie

Ordensklinikum Linz sa už mnoho rokov spolieha na riešenia od spoločnosti Schrack Seconet. Vďaka kompatibilite smerom dopredu a spätne už nainštalovaných systémov privolania sestry je možná neustála aktualizácia nových technológií. V plnej prevádzke bol systém zavolania sestry na niekoľkých oddeleniach vymenený za moderný IP komunikačný systém Visocall. Na niektorých staniciach bol pridaný rozsiahly systém Securwatch pre dezorientovaných ľudí, ktorý spoľahlivo lokalizuje ľudí v nebezpečných situáciách.

Systémy spoločnosti Schrack Seconet poskytujú tiež potrebnú bezpečnosť v oblasti požiarnej ochrany. Integrované požiarne poplachové ústredne s približne 6 000 automatickými požiarnymi detektormi a piatimi vysoko citlivými aspiračnými detektormi dymu sa neustále rozširujú a aktualizujú pomocou najnovšej technológie.

Ordensklinikum Linz
Linec, Rakúsko
Nemocnica/Domov dôchodcov/Ošetrovateľstvo
Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK