Redovnička klinika Linz

Bolnica

O projektu

Bolnica Sestara milosrdnica u Linzu, koja se 2017. spojila s Bolnicom Elizabetanki u Redovničku kliniku Linz, godišnje se skrbi o 215 000 ambulantnih pacijenata, prima na boravak 76 000 pacijenata i obavlja više od 22 000 kirurških zahvata. S više od 3 500 suradnika na dvjema lokacijama jamči se liječenje na najvišem nivou.

Naše rješenje

Redovnička klinika Linz već mnogo godina oslanja se na rješenja poduzeća Schrack Seconet. Zahvaljujući kompatibilnosti s budućim i ranijim inačicama već instaliranih sustava bolničke komunikacije moguća je tekuća nadogradnja na nove tehnologije. U punom radu u više se odjela sustav bolničke komunikacije zamijenio modernim komunikacijskim sustavom Visocall IP. U nekim odjelima pridodan je opširan sustav zaštite dezorijentiranih osoba Securwatch, koji osobe pouzdano lokalizira u opasnim situacijama.

I u području zaštite od požara sustavi društva Schrack Seconet pružaju potrebnu sigurnost. Vatrodojavne centrale Integral s oko 6 000 automatskih javljača požara i pet visokoosjetljivih aspiracijskih dimnih detektora proširuju se i dovode u aktualno stanje tehnike.

Redovnička klinika Linz
Linz, Austrija
Bolnica/gerijatrija/njega
Pomoć i kontakt
Schrack Seconet AG

Eibesbrunnergasse 18
1120 Beč, Austrija
+43 50 857
office@schrack-seconet.com

Prikazati sve lokacije

Podrška za naše kupce

Međunarodna podrška
Obrazac za kontakt

HR