Kulturní centrum MÜPA

Rozpoznání požáru v budapešťském kulturním centru

O projektu

Palác umění v Budapešti v Maďarsku, známý jako Müpa, je ohromující kulturní projekt. Moderní budova na břehu Dunaje v sobě zahrnuje muzeum současného umění, velký koncertní sál a festivalové divadlo. Umělá mlha vedla ve festivalovém divadle k falešným poplachům. Detektory CO problém vyřešily!

Naše řešení

Společnost Schrack Seconet se v kulturním centru stará od počátku projektu zahájeného v roce 2005 o systémy požární signalizace. Všechny ústředny požární signalizace jsou navzájem propojeny přes systém řízení rizik SecoLOG IP. Systém Integral RemoteAccess umožňuje zaměstnancům společnosti Schrack Seconet vedle toho vzdálený přístup k zřízení požární signalizace. Přímo od psacího stolu se tak dá vyřešit mnohý problém. Balíček služeb spojených s údržbou tak mimoto zahrnuje technickou podporu po telefonu 24 hodin denně – když se vyskytne nějaký problém mohou zaměstnanci centra Müpa kdykoli zavolat, což je v neposlední řadě velmi užitečné během představení.

K projektu v rozhovoru: Rudi Palmai, technický vedoucí pobočky Schrack Seconet Maďarsko
F&C: Co to bylo za konkrétní problém při zjištění požáru v Paláci umění?
Rudi Palmai: Zejména při tanečních představeních je velmi často používána umělá mlha. Díky tomu vznikl obrovský problém s falešnými poplachy. Teplotní hlásiče nebyly alternativou, jelikož jeviště je příliš vysoké. S mnoha poschodími, instalacemi a provazištěm dosahuje výšky 20 metrů! Rozhodli jsme se proto, použít detektor CO.
F&C: Proč jste se domnívali, že detektory CO by zde byly tím nejlepším řešením?
Rudi Palmai: Na základě dané situace pro to hovořilo mnohé, chtěli jsme si ale být jisti a tak jsme provedli rozsáhlé testování! Za tímto účelem jsme zabudovali detektory CO přímo do zařízení vyrábějící umělou mlhu. Na laptopu jsme pak všechny data vyhodnotili. A tak jsme viděli: Jediné dobré řešení, které funguje.
F&C: Tak byl v ruce důkaz, že detektory CO jsou správným řešením. Jaký byl další postup? Jaký byl další krok?
Rudi Palmai: Ano, výsledek testování byl pro zákazníka přesvědčivým důkazem. Objednal si proto tyto vícesenzorové hlásiče, které vyhodnocují rovněž CO. V celém prostoru jeviště jsme instalovali dohromady 130 hlásičů. Teď jsou kontrolovány novou, dodatečnou ústřednou požární signalizace. Je celkem devátou v Paláci umění.
F&C: Jak probíhá zjištění požáru mimo představení?
Rudi Palmai: Naprogramovali jsme dvoufázový provoz. Na začátku každého představení nastaví inspicient v technické jednotce požární hlásiče na sledování kritérií teplo a CO. Po skončení představení je nastaví znovu na sledování kritéria kouř. Ten je požárními hlásiči rychleji rozpoznán nežli nárůst teploty – proto je smysluplné naprogramovat mimo představení systém na detekci kouře. Tak je v kterýkoli okamžik zaručeno optimální zjištění požáru.

Kulturní centrum MÜPA
Budapešť, Maďarsko
Kultura

Více referencí

Vybrané reference na základě Vašich zájmů

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet org. sl.

Štítová 283, Praha - Újezd
149 00, Praha 4
+420 274 784 422
praha@schrack-seconet.cz

Ukázat všechna sídla firmy

Technická podpora pro naše zákazníky

podpora@schrack-seconet.cz

 

CS