Schrack Technik

Schrack důvěřuje Schrackovi

O projektu
O PROJEKTU

Vídeňská společnost Schrack Technik GmbH je vůdčím technologickým podnikem v oblastech síťového propojení, optimalizace a bezpečnosti energie a dat. Produktové portfolio sahá od spínacích skříní, relé a ochranných spínačů přes kontrolky až po produkty datových sítí. Zvláštní výhodou je pro více než 25 000 zákazníků ve 13 zemích vysoká spolehlivost produktů. Aby je bylo možné navzdory silnému růstu ještě dále zlepšit, zřizuje společnost Schrack Technik nyní logistické centrum na ploše 19 000 čtverečních metrů v Achau, jižně od Vídně. Pro protipožární ochranu, poplašná zařízení a monitorovací video systémy sází společnost na řešení od firmy Schrack Seconet. Také při kontrole vstupu spoléhá „Schrack na Schracka“.

Naše řešení

Vnější skořepina logistického centra již stojí, v současnosti je zařizován interiér. Společnost Schrack Seconet dodala ústřednu požární signalizace typu Integral IP s kombinovanými hlásiči kouře a tepla typu MTD 533X stejně jako aspirační detektory kouře pro výškový sklad a serverovou místnost, které vzduch nasátý přes potrubní systém kontrolují na přítomnost prachových částic a vyhodnocují údaje, aby požár rozpoznaly co možná nejdříve.

Citlivá ochrana
Společnost Schrack Seconet následně zřizuje moderní monitorovací video systém, který je speciálně upraven v souladu s potřebami zákazníka. Dále je zde instalován systém kontroly vstupu s individuálními oprávněními, který na rozdíl od mnoha jiných podniků vybavuje společnost Schrack Technik nikoli plně automatizovaným skladem nýbrž manuálně řízeným distribučním střediskem, které má společně s přibližně stovkou vysoce kvalifikovaných zaměstnanců zajistit kvalitu dodávek. Zaměstnanci dostanou token, který vzájemně reaguje s konceptem oprávnění vstupu běžícím v pozadí. Mimoto dodává společnost Schrack Seconet systém časových sběrnic, evidující přes terminály přítomnost zaměstnanců na pracovišti a předává tyto údaje přes rozhraní programu výpočtu mezd.

Centrální pracoviště
Již v září má jít do zkušebního provozu nové logistické centrum v Achau, které propojuje všechny dosavadní skladovací místa společnosti Schrack Technik v oblasti Vídně. Na konci roku 2018 byl spuštěn pravidelný provoz ‒ moderně střežený s kompletní ochranou od společnosti Schrack Seconet.

Schrack Technik
Achau, Rakousko
Transport a logistika
Systém(y):

Integral IP

Integral CUBUS

ASD

SecurVideo

SecurAccess

Více referencí

Vybrané reference na základě Vašich zájmů

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet org. sl.

Štítová 283, Praha - Újezd
149 00, Praha 4
+420 274 784 422
praha@schrack-seconet.cz

Ukázat všechna sídla firmy

Technická podpora pro naše zákazníky

podpora@schrack-seconet.cz

 

CS