Securwatch
Systém lokalizace v reálném čase pro interiér a exteriér
Náš systém nabízí již více než 17 let spolehlivou ochranu pro pacienty a ošetřující personál v oblasti zdravotnictví a zdravotní péče s vysokou mírou kvality života, samostatnosti a svobody pohybu.
Mobilní nouzové volání pro pacienty, obyvatele pečovatelských domů a ošetřující personál
Ochrana pro dezorientované osoby s lokalizací v reálném čase
Individuální řešení pro všechna použití

Lokalizace v reálném čase 

Vyšší kvalita života pro pacienty a rezidenty pečovatelských domů

Náš systém lokalizace osob v reálném čase (RTLS) Securwatch je osvědčenou technologií a nastavuje tak nové bezpečnostní a komunikační standardy v oblasti zdravotnictví a pečovatelských službách. Ať již při nasazení v nemocnicích, domovech pro seniory, pečovatelských domech, psychiatrických zařízeních, stejně tak pro osoby se speciálními potřebami – systém Securwatch zajišťuje vysokou kvalitu života a větší svobodu pohybu pro pacienty i obyvatele pečovatelských domů při současném odlehčení pracovní zátěže ošetřujícího personálu ve všech případech použití

Mobilita
Maximální svoboda pohybu se zabezpečením na dosah ruky
Zajištěno proti výpadkům
Spolehlivá ochrana pro pacienty, obyvatele pečovatelských domů a ošetřující personál
Orientováno na uživatele
Individuálně přizpůsobitelné na jednotlivé potřeby a případy použití
Securwatch - RTLS Securwatch

Securwatch

Náš systém lokalizace v reálném čase nabízí výhody pro každého: pacienty, obyvatele, ošetřující personál i zdravotnická zařízení. Chrání a snižuje zatížení personálu prostřednictvím inovativní technologie a intuitivních mobilních aplikací ve všech možných případech použití.

 • Otevřený životní prostor a svoboda pohybu
 • Rychlá a cílená informovanost personálu
 • Flexibilně rozšíitelný systém
Mobilní systém volání
Nouzové volání personálu
Ochrana proti útěku pacienta
Udání polohy s přesnou definicí místa
Zobrazit více
Maurice Quail
Výkonný ředitel | Zdravotnické systémy Synergy (Irsko)
Každodenní péče o pacienty prožívá značnou proměnu jak v nemocnicích tak i v oblasti bydlení s pečovatelskou službou. Aby zůstala stejně kvalitní, musejí se zdravotnická zařízení přizpůsobovat rostoucím potřebám pacientů a řešit profesionálně složité situace. Systém Securwatch nabízí maximální zabezpečení s nejlepší možnou mobilitou a přispívá rozhodujícím způsobem ke kvalitě jednotlivých zařízení.
Pojďme se poznat navzájem
Od člověka k člověku, k ochraně lidí a hodnot. U nás můžete očekávat mezinárodní zkušenosti, dlouholeté know-how lídra v oblasti inovací a mnoho vzajímavých technologických řešení.

Další informace

Použití systému Securwatch

Nouzové přivolání personálu

Díky tomu, že jej pacienti a obyvatelé pečovatelských domů mají na dosah ruky, zajišťuje jejich bezpečí a podporuje v samostatnosti kdekoli v areálu zařízení. Pomocí vysílače lze bezdrátově přivolat pomoc ošetřujícího personálu.

 • Více svobody pohybu pro pacienty a obyvatele pečovatelských domů
 • Rychlá, cílená péče díky lokalizaci
Nouzové volání personálu
Nouzové volání personálu
Nouzové přivolání personálu

Díky tomu, že jej pacienti a obyvatelé pečovatelských domů mají na dosah ruky, zajišťuje jejich bezpečí a podporuje v samostatnosti kdekoli v areálu zařízení. Pomocí vysílače lze bezdrátově přivolat pomoc ošetřujícího personálu.

 • Více svobody pohybu pro pacienty a obyvatele pečovatelských domů
 • Rychlá, cílená péče díky lokalizaci

Přivolání pomoci

V případě, že pacient nebo klient pečovatelského domu upadne nebo stuaci, kdy se někdo z ošetřujícího personálu necítí být plně kompetentní, může být pomocí vysílače přivolána pomoc.

 • Pomoc na dosah ruky kdekoli
 • Rychlá a cílená péče
Přivolání pomoci
Přivolání pomoci
Přivolání pomoci

V případě, že pacient nebo klient pečovatelského domu upadne nebo stuaci, kdy se někdo z ošetřujícího personálu necítí být plně kompetentní, může být pomocí vysílače přivolána pomoc.

 • Pomoc na dosah ruky kdekoli
 • Rychlá a cílená péče

Nouzové volání personálu

Umožňuje prioritní přivolání pomoci v případě rizikové situace jako kupříkladu při útoku na ošetřující personál. Informace o volající osobě, typu volání a místě volání jsou přímo směrovány na další personál.

 • Diskrétní přivolání
 • Vysoký stupeň pocitu bezpečí - zejména v psychiatrických zařízeních
Nouzové volání personálu
Nouzové volání personálu
Nouzové volání personálu

Umožňuje prioritní přivolání pomoci v případě rizikové situace jako kupříkladu při útoku na ošetřující personál. Informace o volající osobě, typu volání a místě volání jsou přímo směrovány na další personál.

 • Diskrétní přivolání
 • Vysoký stupeň pocitu bezpečí - zejména v psychiatrických zařízeních

Ochrana proti dezorientaci pacienta

Ať už jde o pokoj, oddělení, budovu nebo celý areál: díky ochraně před ztrátou orientace mohou být pacienti a klienti, kteří jsou ohroženi dezorientací začleněni do každodenního života a užívat si bezpečné prostředí, které je vhodné pro jejich každodenní aktivity.

 • Individuální rádius pohybu
 • Rozpoznání dezorientace
 • Speciální funkce pro návštěvníky
Ochrana proti útěku pacienta
Ochrana proti útěku pacienta
Ochrana proti dezorientaci pacienta

Ať už jde o pokoj, oddělení, budovu nebo celý areál: díky ochraně před ztrátou orientace mohou být pacienti a klienti, kteří jsou ohroženi dezorientací začleněni do každodenního života a užívat si bezpečné prostředí, které je vhodné pro jejich každodenní aktivity.

 • Individuální rádius pohybu
 • Rozpoznání dezorientace
 • Speciální funkce pro návštěvníky

Zjišťování polohy

Automatické zjištění polohy pacienta nebo obyvatele pečovatelského domu kdykoli je třeba – kupříkladu když se daná osoba ztratila v budově – stejně jako rychlý zásah ošetřovatelského či ošetřujícího personálu.

 • Signalizace opuštění prostoru u příslušného ošetřujícího personálu s udáním místa
 • Rychlý návrat do bezpečných prostor
Zjištění polohy
Zjištění polohy
Zjišťování polohy

Automatické zjištění polohy pacienta nebo obyvatele pečovatelského domu kdykoli je třeba – kupříkladu když se daná osoba ztratila v budově – stejně jako rychlý zásah ošetřovatelského či ošetřujícího personálu.

 • Signalizace opuštění prostoru u příslušného ošetřujícího personálu s udáním místa
 • Rychlý návrat do bezpečných prostor

Mobilní aplikace

Mobilní přehled o každodenním životě oddělení podporuje rychlý zásah. Pomocí chytrých telefonů jsou lékaři, zdravotnický a ošetřující personál všude a kdykoli informováni.

 • Zobrazení volání bez ohledu na místo volání
 • Databáze událostí
 • Zabezpečeno proti výpadkům díky 2 nezávislým přenosovým kanálům
Mobilní aplikace
Mobilní aplikace
Mobilní aplikace

Mobilní přehled o každodenním životě oddělení podporuje rychlý zásah. Pomocí chytrých telefonů jsou lékaři, zdravotnický a ošetřující personál všude a kdykoli informováni.

 • Zobrazení volání bez ohledu na místo volání
 • Databáze událostí
 • Zabezpečeno proti výpadkům díky 2 nezávislým přenosovým kanálům
Zobrazit více

Je dobré vědět

Časté otázky a odpovědi

 • Je systém Securewatch s souladu se směrnicí o ochraně osobních údajů?

  Ano. U nabídnutého řešení RTLS lokalizace je zajištěno, že je zaručeno jak "právo na to být zapomenut", tak i trvalé smazání všech osobních údajů, stejně jako "právo na přenositelnost dat", tedy zprostředkování kompletního soupisu všech uložených osobních údajů.

 • K čemu potřebuji systém Securwatch?

  K podpoře a odlehčení pracovní zátěže personálních zdrojů stejně jako k ochraně pacientů! Zautomatizované procedury pomáhají Vašemu personálu být efektivnějším a zabraňují chybám vzniklým při manuálním zadávání. Váš ošetřující personál se tak může ještě větší koncentrovaností a efektivitou věnovat každodenním pečovatelských aktivitám a není rozptylován či rušen jinými faktory.

 • Jak probíhá oznámení poplachu?

  Oznámení poplachu nastává na základě definovaných zadání co se týče organizačních požadavků a předpisů příslušné nemocnice nebo pečovatelského domu. Všechny možné druhy poplachů jsou přitom definovány, vypracovány a integrovány do systému RTLS ve spolupráci s námi. Pro nás je důležité vyjít vstříc individuálním požadavkům příslušného provozovatele.

  Poplachy jsou zobrazovány jak na DECT-telefonech popř. smartfonech, daných personálu k dispozici provozovatelem (nejedná se o soukromé smartfony), stejně jako na komponentech systému Visocall IP (kupř. terminálu pro personál ). Napojení systémů RTLS na náš systém nouzového volání probíhá přes ESPA rozhraní (ESPA 4.4.4. a ESPA-X).

 • Jak propojím systém Securwatch na cizí systémy (kupř. poplachový server, DECT zařízení atd.)?

  Vždy se zajímáme o to, aby naše výrobky odpovídali současnému stavu technologií a snažíme se v našem vývojářském oddělení připravit co nejaktuálnější rozhraní, abychom zůstali konkurenceschopní a mohli našim zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu v podobě kompatibility a flexibility.

  Rozhraní odpovídající současnému stavu technologií, jež máme k dispozici, jsou kupř.:

  • HL7 (speciální pro napojení na informační systémy v nemocnicích "KIS" a zdravotnické přístroje)
  • ESPA X (bidirekcionální pro systémy RTLS a jiné)
  • ESPA X (jednoduché napojení pro systémy RTLS a jiné třetí systémy)
 • Jak přesně je možné lokalizovat osoby?

  S přesností na poschodí, pokoj a / nebo v případě potřeby s přesností až na několik málo metrů (cca 1,5 m) a to v reálném čase.

  Přesnost stanovení polohy je nezávislé na tom, kolik čteček je použito. Srovnatelný je tento systém s mobilním telefonem a datovou sítí: Čím hustější je síť vysílače signálu tím více prostoru pokryje a tím více výkonné je rádiové krytí.

 • Jakou výhodu mi v dlouhodobém ohledu přinese systém Securwatch?

  Dlouhodobými výhodami systému lokalizace v reálném čase Securwatch jsou?

  • Úspora nákladů díky optimálnímu nasazení lidských zdrojů
  • Odlehčení pracovní zátěže personálu v rámci každodenních pečovatelských aktivit
  • Individuální svoboda pohybu (dementních a dezorientovaných popř. duševně nemocných) pacientů

  Okamžité oznámení poplachu v nouzových situacích s přesným určením místa a charakteru události je zaručeno a pomáhá ošetřujícímu personálu přijmout okamžitá a účinná opatření, aby tak mohla být pacientům a / nebo kolegům rychle poskytnuta pomoc.

 • Jak zjistím, že pacient je v bezpečné oblasti?

  Na základě rozpoznání směru pohybu je signalizováno, zda se pacient pohybuje směrem z bezpečné oblasti nebo v ní. Tak nedojde ke spuštění žádných "zbytečných" poplachů.

 • Je systém chráněn před projevy vandalismu?

  Díky možnosti použití separátních antén popř pomocí systému Floor Logic mohou být čtečky v prostoru umístěny tak (kupř. montáž do stropního podhledu atd.), že jsou pro pacienty "nedostupné“. Pokud by přesto došlo k poškození systémových komponent, je to okamžitě rozpoznáno a je spuštěn technický poplach (všechny systémové komponenty jsou pod permanentní kontrolou).

Reference

Zákazníci, kteří v nás vkládají svou důvěru

Zobrazit více

Blog

Health Care

Další témata

Také by vás mohlo zajímat

Komunikační systém vše v jednom Visocall IP
Nouzový komunikační systém | Systém
Komunikační systém vše v jednom Visocall IP
Komunikační systém Visocall IP
Integral EvoxX – jeden z nejlepších systémů požární signalizace na světě
Systém | Elektrická požární signalizace
Integral EvoxX – jeden z nejlepších systémů požární signalizace na světě
Systém požární signalizace Integral EvoxX
Speciální požární hlásiče pro výjimečné výzvy
Elektrická požární signalizace | Systém
Speciální požární hlásiče pro výjimečné výzvy
Speciální požární signalizace
Hasicí ústředny Integral EvoxX
Elektrická požární signalizace | Systém
Hasicí ústředny Integral EvoxX
Hasicí ústředny Integral EvoxX
Řešení pro TV a multimédia
Nouzový komunikační systém | Systém
Řešení pro TV a multimédia
Řešení TV a multimédií
Content Elements
Content Elements
Content Elements
Péče o životní cyklus (export)
Služby
Péče o životní cyklus (export)
Celoživotní podpora
Vaše osobní kontaktní osoba u společnosti Schrack Seconet
Společnost
Vaše osobní kontaktní osoba u společnosti Schrack Seconet
Kontaktní osoby a sídla
Hlasový poplach: Nevyhnutelný pro veřejné prostory
Elektrická požární signalizace | Systém
Hlasový poplach: Nevyhnutelný pro veřejné prostory
Nouzový zvukový systém
Employee Stories
Kariéra
Employee Stories
Příběhy zaměstnanců
Pomoc a kontakt
Schrack Seconet org. sl.

Štítová 283, Praha - Újezd
149 00, Praha 4
+420 274 784 422
praha@schrack-seconet.cz

Ukázat všechna sídla firmy

Technická podpora pro naše zákazníky

podpora@schrack-seconet.cz

 

CS