Volkswagen Polsko

Protipožární ochrana nejnovější generace

O projektu

Během výstavby, která netrvala ani dva roky vybudoval koncern Volkswagen v městě Września nejmodernější továrnu na automobily v Evropě. Bylo do ní investováno přes 800 milionů eur, tolik, jako v případě dosud žádné zahraniční investice v Polsku. Na stavbě podniku se podílelo až 3500 pracovníků – mez nimi také specialisté od společnosti Schrack Seconet, kteří podnik vybavili zařízeními požární signalizace odpovídající nejnovějším standardům. Koncern Volkswagen se tak opět rozhodl pro spolupráci s osvědčeným partnerem, neboť také další výrobní podniky v Polsku jsou vybaveny systémy požární signalizace od společnosti Schrack Seconet.

Naše řešení

Protipožární ochrana pro celé továrny Od počátku v roce 1993 vybudoval koncern Volkswagen v bezprostřední blízkosti stávajících továrních areálů v Poznani rozsáhlé výrobní kapacity. To, že v ohledu na zařízení požární signalizace padla volba vždy na společnost Schrack Seconet, má své důvody: „Naše systémy požární signalizace se ukázaly být těmi, jež z hlediska technologického udávají současný trend a navíc jsou v dlouhodobém ohledu spolehlivé. Pro koncern Volkswagen je mimoto důležité: S naší lokální sítí technických specialistů, konstruktérů a bezpečnostních expertů můžeme zajistit realizaci založenou na dlouholetých zkušenostech a permanentní servis,“ zdůrazňuje Grzegorz Cwiek, ředitel společnosti Schrack Seconet Polsko.

Výrobní areál byl realizován doslova na zelené louce a má rozlohu 220 hektarů – to odpovídá ploše 300 fotbalových hřišť. Při plné zátěži zde může být vyrobeno až 100 000 vozidel ročně, koncern Volkswagen tu nyní produkuje novou generaci modelu Crafter, který byl právě v rámci mezinárodní soutěže vyhlášen dodávkou roku a může být na něm provádět servis s technologií pro formuli 1.

Různorodé detekční technologie Z technického hlediska protipožární ochrany šlo o to zohlednit speciální výzvy pro sedm výrobních hal a četné další budovy: Výrobní haly jsou vyšší než 11 metrů. Po podrobných zkouškách se zde jako ideální řešení ukázalo být použití speciálních požárních hlásičů ASD 535 od společnosti Schrack Seconet, instalováno bylo celkem 300 takových systémů. Odpovídají speciálním zadáním pro rozsáhlé komplexy budov s vysokými stropy v Polsku, jsou mimořádně spolehlivé za běžného provozu a usnadňují údržbu a opravy. Mimoto bylo díky systému ASD 535 a jeho vysoké přesnosti detekce také minimalizováno přerušení výrobního procesu. Grzegorz Cwiek k tomu vysvětluje: „Systém ASD 535 dokáže požár rozpoznat již raném stádiu a to umožňuje okamžitý zásah. Výroba je tak přerušena jen na krátký čas a může být znovu rychle zahájena.“

Eine der größten Vernetzungen Polens
Pro kancelářské prostory je nezbytné vyřešit ještě další požadavku – tuto budovu proto střeží systém vícesenzorových hlásičů MTD 533X. Pro zóny s rizikem exploze, jako je kupříkladu sklad pohonných hmot, byla přijata speciální opatření v souladu se standardy normy ATEX. Pro ochranu před explozí byly použity Zenerovy bariéry, požární hlásiče jsou zajištěny proti odlétávajícím jiskrám. Požární hlásiče jsou napojeny na celkem 22 ústředen požární signalizace Integral IP, které jsou navzájem propojeny optickým kabelem. Všechny komponenty jsou vizuálně zobrazovány a řízeny pomocí dvou stanovišť systému SecoLOG. „Ve Wrześnie jsme tak realizovali mimořádně moderní instalaci. Společně s dalšími výrobními zařízeními v Poznani má nyní koncern Volkswagen k dispozici jedno z největších zařízení propojených sítí v Polsku,“ zdůrazňuje Grzegorz Cwiek.

Volkswagen Polsko
Polsko, Polsko
Průmysl
Klient: Volkswagen

Více referencí

Vybrané reference na základě Vašich zájmů

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet org. sl.

Štítová 283, Praha - Újezd
149 00, Praha 4
+420 274 784 422
praha@schrack-seconet.cz

Ukázat všechna sídla firmy

Technická podpora pro naše zákazníky

podpora@schrack-seconet.cz

 

CS