Arcelor Mittal


O projekte

ArcelorMittal Ostrava je najväčšou oceliarňou v Českej republike. Dôraz sa kladie na výrobky z ocele a železa. Dnes je spoločnosť súčasťou nadnárodnej skupiny ArcelorMittal, ktorá je zďaleka najväčším výrobcom ocele na svete. V Českej republike každý rok vyrobí až 3 milióny ton ocele a so svojimi dcérskymi spoločnosťami zamestnáva viac ako 7 500 ľudí. Výrobky sa nepredávajú iba na českom trhu, ale sa tiež vyvážajú do viac ako 40 krajín sveta.

Naše riešenie

U veľkých priemyselných spoločností, ako je ArcelorMittal Ostrava, sa vyžaduje osobitná bezpečnosť. Naplnenie týchto potrieb je nanajvýš dôležité. Preto sa oceliareň spolieha na veľké technické znalosti spoločnosti Schrack Seconet vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa požiarnej ochrany. Spoločnosť Schrack Seconet tu nainštalovala viac ako 6 600 bodových detektorov. Kompatibilita starých a nových produktov umožňuje ľahkú a flexibilnú postupnú modernizáciu na najnovšiu generáciu komponentov, ako sú panely, viacnásobné detektory snímačov.

Arcelor Mittal
Ostrava, Česko
Odvetvie

Ďalšie referencie

Vybrané referencie na základe vašich záujmov

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK