National University of Public Service


Om projektet

Etablerandet av Ludovika-akademin beslutades av parlamentet 1808, med syfte att fungera som den främsta utbildningsinstitutionen för den ungerska militären på det ungerska språket. Grunden lades 1831 och konstruktionsarbetet avslutades 1836. Institutionen (den kungliga ungerska militärakademin Ludovika) öppnade slutligen den 21 november 1872 och var i drift fram till 1944. I dag rymmer området National University of Public Service, som har sju fristående byggnader: huvudbyggnad, campus, den nya utbildningsanläggningen, specialanläggningen och studenthemmet, olika sportanläggningar, Ludovika-torget, Orczy-parken och ridhallen.

Vår lösning

Brandlarmsystemet i Ludovika-komplexet består av åtta brandlarmcentraler. Centralerna är anslutna till nätverket via en IP-lösning. Vi har installerat ett oberoende övervakningssystem som fungerar som en centraliserad grafisk instrumentpanel för styrning av åtkomstkontroll, övervakningskameror och larmsystem. Byggnaderna skyddas av flera brandlarmsensorer, som är kopplade till Integral brandlarmcentralen. Dessutom är byggnaderna utrustade med det grafiska skärm- och övervakningssystemet Secolog IP för att säkerställa full synlighet och övervakning i full skala. Brandlarmsystemen genomför även omfattande kontrollfunktioner. De styr branddörrar, nedfällbara brandskyddsgardiner, lufttekniska system, JET-fläktar, hissar, rök- och värmeevakueringssystem, ljudsystem och system för åtkomstkontroll. De stora atriumsalarna med höga tak skyddas via aspirerande rökdetektorer.

National University of Public Service
Budapest, Ungern
Universitet

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV