KLP Belgrad

Transport och Logistik

Om projektet

I takt med att onlinehandeln ökar är efterfrågan på högpresterande lager- och transportlogistik högre än någonsin över hela världen. KLP:s nya lager i Serbien kommer precis i rätt stund och används nu av många välkända företag. Det erbjuder toppmodern logistik på en yta av 50 000 m2 på en strategiskt viktig plats i Östeuropa, bara 10 km väster om Belgrad. Komplexet består av tre moderna byggnader som kan delas upp i upp till tio fristående moduler, vilket möjliggör mycket flexibel användning. Logistikcentret får också höga poäng inom hållbarhet och energieffektivitet: det är certifierat enligt gällande LEED-standarder (Leadership in Energy and Environmental Design).

Vår lösning

Schrack Seconet har levererat ett förstklassigt brandskydd till detta projekt. Anläggningen har tre Integral IP CX brandlarmcentraler, en i varje byggnad. De är sammankopplade med varandra och bildar ett stängt brandlarmsystem via ett Integral LAN nätverk.

Den kraftfulla X-LINE slingan integrerar periferienheterna. Enheterna på slingan ger en perfekt kombination av detektion och larm. Totalt är 200 stycken MTD 533X multidetektorer installerade. De brandkarakteristiska värdena rök och värme mäts inte bara utan utvärderas också i samband med respektive förändringar i miljöförhållandena. Denna automatiska justering av känslighet säkerställer att detektorn reagerar snabbare på verkliga brandrisker och är dessutom säker mot falsklarm.

För att övervaka de stora lagerytorna används den linjära rökdetektorn Fireray One. En sändare och mottagarenhet avger en infraröd stråle strax under halltaket över hela byggnadens bredd på en reflektor. Sändaren och mottagarenheten mäter retursignalens intensitet och kan detektera eventuellt befintliga rökpartiklar från den. Tack vare sin stora räckvidd kan Fireray One på ett tillförlitligt sätt detektera även de minsta mängderna rök över längre avstånd.

Detektorerna installerades på 12 meters höjd för att inte påverka arbetet i lagret. Installationshöjden är inte heller något problem för Fireray One. Den praktiska autojusteringsfunktionen av detektorn gör att installationen och inriktningen kan utföras upp till åtta gånger snabbare än med konventionella linjära rökdetektorer.

Hela brandlarmsystemet visas centralt och tydligt via det grafiska presentationssystemet Secolog IP. Schrack Seconet ger därmed också sin kund KLP de bästa ekonomiska förutsättningarna för att driva sin verksamhet.

KLP Belgrad
Belgrad, Serbien
Transport och logistik
System:

Integral IP CX

Multidetektorn MTD 533X

Fireray One linjär rökdetektor

Secolog IP

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV