NMC Royal Hospital Khalifa

Visocall IP för sjukhus i Abu Dhabi

Om projektet

Koncernen NMC Healthcare driver en rad toppmoderna, privata hälsoinrättningar och sjukhus i Förenade Arabemiraten. Under 2016 tillkom ett nytt komplex till NMC Royal Hospital Khalifa i Khalifa City, en blomstrande förort till Abu Dhabi. Precis som i praktiskt taget samtliga av NMC Healthcares sjukhus utrustade Schrack Seconet även NMC Khalifa med det IP-baserade kommunikationssystemet Visocall IP.

Vår lösning

Visocall IP uppfyller NMC Healthcares höga krav är det gäller kommunikationssystem i koncernens sjukhus. I samband med utrustningen av det nya sjukhuset i Khalifa City valde NMC specifikt Schrack Seconet som leverantör av det elektroniska sjukhussystemet.

Full-Duplex-kommunikation
Särskilt viktigt för vårdverksamheten är att Visocall IP möjliggör en Full-Duplex-kommunikation, det vill säga att data och röstmeddelanden kan överföras samtidigt i båda riktningarna. Dessutom installerades en egen server för Visocall IP i NMC Khalifa som säkerställer en obruten drift även om sjukhusets server skulle haverera.   

Säkerhet och komfort
Patienter såväl som läkare och vårdpersonal kan förlita sig på en effektiv, nätverksuppbyggd informations- och kommunikationsteknik som uppfyller det högteknologiska sjukhusets alla krav. Totalt installerade Schrack Seconet, tillsammans med den lokala partnern Modular Concepts LLC, bland annat 630 lampmoduler, knappt 400 anrops- och bekräftelseknappar, 340 kommunikationsterminaler, 300 patientterminaler direkt vid sängarna och 60 personalterminaler vid sjuksköterskestationer.

NMC Royal Hospital Khalifa
Khalifa City, Saudiarabien
Sjukhus/geriatrik/vård
System:

Visocall IP

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV