Traisenpark


Om projektet

Traisenpark är det största köpcentret i Sankt Pölten, huvudstaden i den österrikiska delstaten Niederösterreich. Inom ramarna för ett omfattande renoveringsprojekt har köpcentrumet förverkligat ett äkta flaggskeppsprojekt på området brandskydd. Vid brand informeras medarbetare och brandkår omedelbart via en mobilapp, vilket ger en tydlig tid- och informationsfördel. Varje dag besöker tusentals människor ett köpcentrum – när detta även är skådeplats för ett stort ombyggnadsprojekt krävs det att man tar särskild omsorg. Köpupplevelsen ska vara så ostörd som möjligt. Detta säkerställde brandskyddet även under ombyggnaden. I köpcentrumet Traisenpark gick detta enastående bra. Under en framgångsrik utvidgning lyckades man skapa en trivsam atmosfär och öka hyresytan med 32 400 kvadratmeter. Vid det här laget rymmer Traisenpark totalt över 80 butiker. Ombyggnationen är också ett fyrprojekt på området brandlarmanläggningar. Man ställde om till det aktuella systemet medan köpcentrumet var i drift. Den senaste mobiltekniken användes för larmsystemet. Tjänstgörande tekniker kan omedelbart se vilken detektor som har utlöst ett larm på sin mobiltelefon. IACmobile-appen från Schrack Seconet gör detta möjligt. Dragan Koljanin, byggteknisk chef, säger: ”I akuta fall har vi nu skurit bort några av de valda vägarna och sparar därmed mycket tid. Det är värdefulla minuter som är oss guld värda.”

Vår lösning

Något speciellt med lösningen är integrationen av den lokala frivilliga brandkåren genom mobilkommunikation. Larmet visas dessutom på surfplattan i brandbilen via IACmobile-appen. I tillägg skickas ett e-postmeddelande med en pdf-ritning över riskhanteringssystemet Secolog IP. På så sätt har brandkåren tillgång till viktig information redan innan de kommer fram till platsen. Koljanin betonar: ”När det brinner hjälper all kompletterande information brandbekämpningspersonalen att snabbt orientera sig. De ser genast vart i köpcentrumet de måste bege sig.”

Brandinspektör Helmut Stadlbauer, befälhavare för den frivilliga brandkåren i Viehofen, bekräftar nyttan med konceptet: ”För oss innebär denna larminformation direkt i själva fordonet ett stort steg framåt för att hantera utplaceringen av personalen och samordna räddningsteamet. Med hänsyn till storleken och omfattningen på det utvidgade köpcentrumet är denna möjlighet ett framtidsinriktat steg mot att sätta in våra brandbekämpningsresurser på målinriktat och effektivt sätt. ”

Totalt används nu tolv integrerade IP-brandlarmcentraler i nya Traisenpark och cirka 155 brandskyddssystem har installerats. Det centrala kontrollsystemet för säkerhetsfunktioner och säkerhetsutrustning tas över av
riskhanteringssystemet Secolog IP. I nödfall är snabb information en viktig säkerhetsfaktor i ett livligt köpcentrum. Därför använder Traisenpark i Niederösterreich mobila lösningar. Den lokala brandkåren är integrerad i underrättelsekedjan.

Traisenpark
Sankt Pölten, Österrike
Köpcentrum

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV