Pozemkový regionálny archív WEBEL


O projekte

Západné Bengálsko je štát vo východnej oblasti Indie a je štvrtým najľudnatejším štátom. Na území s rozlohou viac ako 88 tisíc km2 má viac ako 91 miliónov obyvateľov. Údaje o každom obyvateľovi a akri sú uložené v mnohých pozemkových archívoch.

Naše riešenie

Požiarna ochrana archívov je prvoradá - údaje, ktoré sú zničené požiarmi, sa môžu nenávratne stratiť. Preto je 178 pozemkových archívov (vo fáze 1) vybavených kompaktným jednookruhovým požiarnym poplachovým panelom Integral IP BX s inteligentným IP rozhraním. Soumen Banerjee (DGM, Webel Mediatronics) hovorí: „Spoločnosť Schrack Seconet zvíťazila v projekte, okrem iných dôvodov aj vďaka rozsiahlej univerzálnej použiteľnosti IP aplikácií“. Na základe inovatívnej technológie budú všetky procesy do niekoľkých sekúnd hlásené centrálnej riadiacej stanici v Kalkate a bude možné pohodlne diaľkovo analyzovať stav všetkých 178 systémov. Prvých 45 požiarnych poplachových panelov bolo dodaných v rekordnom čase iba štyroch týždňov. „Dodať taký veľký objem za tak krátky čas je ohromným úspechom a vyžaduje rýchlu a silnú logistiku,“ hovorí Hübl, vedúci oddelenia exportu spoločnosti Schrack Seconet. „Vďaka našej flexibilite a skvelej tímovej práci sme dokázali zvládnuť túto výzvu.“

Pozemkový regionálny archív WEBEL
Západné Bengálsko, India
Verejná
Systém(-y):

Integral IP

Ďalšie referencie

Vybrané referencie na základe vašich záujmov

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK