Komplexná ochrana pre spoločnosť Spedition Berger


O projekte

Zatiaľ čo v starej budove bol použitý pomerne ťažkopádny systém kľúčov, ktorý sa už z poistných dôvodov neodporúčal, celkovo 64 dverí je teraz zabezpečených online a offline systémami kontroly prístupu v novej budove. Armatúry a valce slúžia prístupovým právnikom môžu obsahovať moderný dizajn presvedčiť aj hapticky a vizuálne. Vonkajšie dvere sú prepojené online pomocou rádia so smerovačom a je možné ich uzamknúť na ľubovoľné časové obdobie. Kontrola prístupu vo vnútri budovy sa realizuje primárne offline. Zamestnanci sa môžu identifikovať pomocou svojej čipovej karty a vstúpiť tak do oblastí, ktoré pre nich boli vydané. 

Naše riešenie

Spoločnosť Schrack Seconet tiež nainštalovala poplachový systém spolu s prístupovým systémom. Tieto dva systémy sú samostatné, ale navzájom komunikujú. Okrem iného to znamená, že poplachový systém je možné automaticky „zapnúť“ prostredníctvom kontroly prístupu. Ďalej bolo zapnutých päť videokamier na sledovanie v strategických bodoch. A spoločnosť Schrack Seconet tiež prevzala protipožiarnu ochranu: Plnú ochranu zaisťuje moderný požiarny poplachový systém typu Integral IP.

Dá sa kedykoľvek rozšíriť
Všetky tieto bezpečnostné a monitorovacie riešenia boli umiestnené centrálne v novej budove vo meste Wörgl. Odtiaľ je možné monitorovať niekoľko lokalít spoločnosti Spedition Berger. Systémy je tiež možné kedykoľvek ľahko rozšíriť. Napríklad sa v súčasnosti integruje riadenie prístupu do novopostaveného skladu pre viacerých používateľov v Erfurte. Vďaka vysokej miere spokojnosti a dobrej spolupráci spoločnosť Schrack Seconet opäť pôsobí ako dodávateľ pre spoločnosť Berger Logistik.

Komplexná ochrana pre spoločnosť Spedition Berger
Wörgl, Rakúsko
Doprava a logistika
Systém(-y):

SecurAccess

SecurAlarm

SecurVideo

Integral IP

Ďalšie referencie

Vybrané referencie na základe vašich záujmov

Pomoc a kontakt
Schrack Seconet AG

Mudrochova 2
SK-83106 Bratislava - Rača
+421 2 44635595
bratislava@schrack-seconet.sk

Zobraziť všetky lokality

Podpora pre našich zákazníkov

Medzinárodná podpora
Kontaktný formulár

SK