Lanco Hills

Bostadskomplex

Om projektet

Lanco Hills är ett av världens största enfasutvecklingsprojekt. Ytterst få kan hålla jämna steg med dess vision i fråga om skala och storlek. Denna moderna metropol är en stad i sin egen rätt och kommer att ge Hyderabad en helt ny silhuett. Det 1,5-miljarder dollar stora megaprojektet Lanco Hills är resultatet av minutiös planering från världsberömda arkitekter och konsulter, vars gemensamma ansträngningar har utformat tornen.

Vår lösning

Schrack Seconet är stolta över att ha fått förtroendet att skydda Lanco Hills praktfulla torn mot brand. Projektet genomfördes i tre faser med tio torn med 32–35 våningsplan vardera. De skyddas helt och hållet av brandlarmsystem från Schrack Seconet. Brandlarmsystemet består av sexton inbyggda IP-paneler, mer än 11 000 detektorer och 4 000 andra enheter. Alla paneler är sammankopplade i ett nätverk med dubbel redundans och ytterligare försiktighetsåtgärder har vidtagits för att iordningsställa en OPC-utgång för gränssnittet till SCADA-systemet från Lanco. Gasdetektionssystemet i varje kök är kopplat till brandlarmsystemet så att nödvändigt larm utlöses i händelse av en gasläcka. Alla våningsplan är anslutna till tvåvägskommunikationssystemet för att få nödvändiga meddelanden vid brand.

Lanco Hills
Hyderabad, Indien
Bostadshus

Fler referenser

Utvalda referenser baserat på dina intressen

Hjälp och kontakt
Schrack Seconet AB

Vretensborgsvägen 28, plan 9
SE-126 30 Hägersten
+46 8 6801860
stockholm@schrack-seconet.se

Visa alla kontor

Support för våra kunder

Internationell support
Kontaktformulär

 

 

 

 

SV